Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MR_ind.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
225.79 Кб
Скачать

25

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

“ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ”

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання індивідуальних завдань студентів

з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030503 Міжнародна економіка

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

Донецьк, 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

“ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ”

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання індивідуальних завдань студентів

з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030503 Міжнародна економіка

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

РОЗГЛЯНУТО:

на засіданні кафедри

“Економіка підприємства”

Протокол № 3 від 2 вересня 2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-

видавничої ради ДонНТУ

Протокол №__ від __ _______ 201_ р.

Донецьк, 2013

УДК- ___________________ (______)

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Економіка природокористування» розроблено для студентів всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Укл. Є.В. Зарічанська – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 25 с.

У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенті при виконанні індивідуальних робіт та самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу вибіркової дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Економіка природокористування»

Укладачі: Зарічанська Є.В., асистент

Зміст

  1. Загальні положення 5

  2. Загальні вимоги до роботи 5

  3. Вибір номеру варіанту та теми роботи 6

  4. Структура та зміст роботи 11

  5. Підбір літератури та інших матеріалів з теми роботи 13

Рекомендована література 15

Додаток А 18

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]