Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moy_pp_3_12.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Електричні системи”

Курсова робота

Тема: „Розрахунок електромагнітних перехідних процесів у системах електропостачання”

Пояснювальна записка до курсової роботи по дисципліні

„Перехідні процеси в системах електропостачання”

Виконав

студент гр. ЕСЕ-09 _____________________________ Данилов М.В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив

асистент каф. ЕС _____________________________ О.Є. Наумов

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Нормоконтролер ____________________________ О.Є. Наумов

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Донецьк 2012 р.

Міністерство освіти та науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет

Кафедра Електричні системи і мережі_________________________________________________

Дисципліна Електромагнітні перехідні процеси в електричних системах____________________

Спеціальність Електричні станції_____________________________________________________

Курс четвертий Група ЕСЕ – 09 Семестр сьомий

Завдання

На курсову роботу студента

_____________________________Данилова Микити Валерійовича__________________________

1.Тема роботи Дослідження електромагнітних перехідних процесів в електричних___________ системах__________________________________________________________________________

2. Строк здачі студентом закінченої роботи ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Вихідні данні до роботи___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Дата видачі завдання_____________________________________________________________

Керівник__________________ ________________________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання___________________

(підпис)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 32с., 12 рис., 4 джерела, 6 таблиць, 1 додаток.

Об’єкт дослідження – система електропостачання.

Мета роботи - закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси у системах електропостачання" і надбання практичних навичок застосування теорії до розв’язання інженерних задач.

Курсова робота вміщує задачі складання і перетворення схем заміщення електричної системи для струмів різних послідовностей, визначення величин струмів і напруг при симетричних та несиметричних режимах короткого замикання (КЗ), побудови векторних діаграм означених величин, надбання навичок аналізу різних видів КЗ. Робота містить також задачі розрахунку струмів при КЗ в електроустановках напругою до 1 кВ і визначення струму замикання на землю в електричній мережі з ізольованою нейтраллю.

Розрахунок проводився у відносних одиницях методом наближеного приведення, прийнявши довільну величину базисної потужності Sб та базової напруги Uб.

Електромагнітні перехідні процеси, схеми заміщення, режим короткого замикання, векторні діаграми, електроустановки, електрична мережа, ізольована нейтралль.

Зміст

Перелік умовних позначень та скорочень..............................................................5

Вступ...............................................................................................................6

1. Вибір основного електротехнічного устаткування схеми електричної системи...........................................................................................................................7

2. Складання і перетворення схем заміщення....................................................10

2.1Складання і перетворення схеми заміщення...........................................10

2.2 Розрахунок струмів трифазного КЗ у початковий момент часу...........13

3. Розрахунок несиметричного короткого замикання........................................20

3.1 Складання і перетворення схем заміщення окремих послідовностей..20

3.2.Розрахунок струмів та напруг при несиметричному КЗ........................23

3.3.Побудова векторних діаграм....................................................................24

4.Визначення стуму замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю………………………………………………………………………................25

5. Особливості розрахунку струмів короткого замикання в мережі 0,4 кВ.....26

Висновки................................................................................................................29

Перелік посилань...................................................................................................30

Додаток А………………………………………………………………………...31

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]