Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moy_pp_3_12.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Перелік умовних позначень та скорочень

СЕП – системи електропостачання;

КЗ – коротке замикання;

ЕРС – електрорушійна сила;

Uб – базисна напруга;

Sб – базисна потужність;

G – генератор;

LR – реактор;

GS – система;

М – асинхронний двигун;

MG – синхронний двигун.

ВСТУП

Будучи малопотужними, перші електроустановки мали достатній запас стійкості проти механічних, теплових і інших впливів як у робочих режимах, так і в аварійних ситуаціях.

Зі збільшенням потужності електроустановок їхні ушкодження і значні відхилення від нормальних умов роботи супроводжувалися серйозними наслідками. Потрібна була розробка спеціальних заходів і засобів для забезпечення роботи електроустановок в аварійних ситуаціях. Необхідно було розробити прийнятні методи розрахунку перехідних процесів і грузнути способи захисту електроустановок від ушкоджень з урахуванням перехідних процесів, а також вирішити проблему стійкості.

Перехідні процеси в мережі виникають у результаті роботи устаткування чи в результаті ушкоджень. Дослідження таких випадків необхідно для з'ясування причин виникнення і фізичної сутності перехідних процесів з метою вироблення методів їхньої оцінки і способів уникнути негативних наслідків від них.

Дослідження і розрахунки перехідних процесів являються однією з необхідних умов рішення багатьох задач, що виникають при проектуванні й експлуатації систем електропостачання. Ці задачі зв'язані з дослідженням електромагнітних перехідних процесів, вибором принципом дії і настроювання автоматичних пристроїв протиаварійного керування, аналізом електромеханічних перехідних процесів з метою визначення умов стійкості електричного навантаження системи і розробки заходів для забезпечення безперервності роботи промислових підприємств у різних режимах систем електропостачання.

1 Вибір основного електротехнічного устаткування схеми електричної системи

За даними (напруги, потужності), що наведені у таблиці (табл.1.1), обираємо типи основного обладнання і параметри, що використовуються при розрахунках струмів КЗ.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку режимів КЗ

UНОМ, кВ

Потужність генераторів,

МВт

Потужність трансформаторів, МВ.А

Кількість і потужність ел. двигунів

Потужність системи GS,

МВ.А

Точка

несиметричного

КЗ

U1

U2

G1, G2

Т1,Т2

Т3,Т4

Т5

M

MG

GS

110

6,3

2×32

40

16

1

2×1250

2×1000

2500

К3

Вибір здійснюється по довідковій літературі [1]. Параметри обраного обладнання зводимо до таблиць.

Таблиця 1.2 – Параметри генератора

Тип генератора

Номінальна потужність

UНОМ, кВ

cosφ

X″d

PНОМ, МВт

SНОМ, МВА

ТВС-32У3

32

40

10,5

0,8

0,153

Таблиця 1.3 – Параметри трансформаторів

Тип

трансаформатора

SНОМ,

МВА

UНОМ, кВ

UК, %

Рк,

кВт

UВН

UНН

(Т1,Т2) – ТД - 40000/110

40

121

10,5

11

310

ТДН -16000/110

16

121

6,3

10,5

85

ТСЗ-1000/10

1,0

6,3

0,4

5,5

11,2

Таблиця 1.4 – Параметри електродвигуна

Вид

електродвигуна

Тип

електродвигуна

PНОМ, кВт

UНОМ, кВ

cosφ

η, %

IП,НОМ

Асинхронний

2АЗМ–1250/6000УХЛ4

1250

6

0,89

95,3

5,5

Синхронний

СДН2-16-36-6У3

1000

6

0,858

95,5

5,7

Таблиця 1.5 – Параметри ліній електропередач

Лінії електропередач

Переріз ліній, мм2

Довжина L, км

X01

XУД, Ом/км

Повітряні (WL)

-

-

LW1=55

LW2=30

4,7

3,5

-

-

Кабельні (KL)

120

95

LKL1=0,5

LKL2=0,2

-

-

0,076

0,078

Рисунок 1.1 – Вихідна схема.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]