Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВВТ. курсовой.docx
Скачиваний:
112
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
906.78 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ «ТРАНСПОРТНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Курсова робота

з дисципліни:

«Взаємодія видів транспорту»

на тему:

«Транспортне забезпечення виробництва»

Студента(ки)___________________________

(прізвище та ініціали)

курсу _____групи_______________________

напряму підготовки_____________________

Керівник_______________________________

  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ______________________

Кількість балів: ______ Оцінка: ECTS ______

м. Київ - 2014 рік

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВИБІР ПРОМИСЛОВОГО ВИДУ ТРАНСПОРТУ 4

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ МІСТА 13

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У МАГІСТРАЛЬНОМУ СПОЛУЧЕННІ 22

3.1. Вартість доставки річного обсягу поставки товару в автомобільному сполученні 23

3.2. Вартість доставки річного обсягу поставки товару у змішаному залізнично-автомобільному сполученні 28

3.3. Вартість доставки річного обсягу поставки товару у змішаному водно - автомобільному сполученні 32

3.4. Вартість доставки річного обсягу поставки товару у змішаному авіаційно - автомобільному сполученні 36

3.5. Витрати на доставку вантажу за транспортно-технологічними схемами 39

ВИСНОВКИ 45

ВСТУП

У місті А будують підприємство. Поклади сировини знаходяться від підприємства на відстані .

Річний обсяг споживаної підприємством сировини змінюється в діапазоні вихід готової продукції складає ζ= 20 % від обсягу сировини.

Готова продукція: тарно-штучний вантаж із середньою масою вантажної одиниці та розмірами.

Проектом підприємства передбачена наявність під’їзних залізничних колій, автомобільної дороги та причалу. Підприємство розташоване поряд з аеропортом.

Із введенням у дію підприємства кількість жителів міста А становитиме

Підприємство повинно постачати середньорічного обсягу випуску продукції замовникам міста В. місто В займає. Одержувачі вантажів розташовані рівномірно по території міста, а їхня загальна кількість -. Відстань між містом А та аеропортом міста В становить, залізничною станцією міста В -портом міста В -межею міста В в автомобільному сполученніЗалізнична станція, аеропорт та порт знаходяться на відстанівід межі міста В.

Необхідно визначити ефективні транспортно-технологічні схеми доставки сировини та тарно-штучних вантажів, а також характеристики системи пасажирського транспорту міста А.

Розділ 1. Вибір промислового виду транспорту

Вибір виду транспорту, що забезпечує у визначених умовах найбільшу економічну ефективність, передбачає порівняння ряду варіантів та потребує значних витрат часу.

Суттєве зменшення обсягів роботи та виключення можливих помилок досягається при наявності графіку областей ефективного використання різних видів транспорту.

Такий графік дозволяє зменшити кількість варіантів, які потрібно розглядати, але не дає підстав для остаточного вибору конкретного виду транспорту, так як він не враховує всю палітру факторів, що характеризують умови використання різних видів транспорту в кожному конкретному випадку.

Практичне значення графіку області використання різних видів транспорту полягає в тому, що на основі заданих умов використання і специфічних особливостей кожного з видів транспорту, він принципово визначає місце кожного з них серед інших.

Це дозволяє завчасно обмежити кількість варіантів, які порівнюють, і цим самим полегшити та прискорити виконання розрахунків, пов’язаних із вибором найбільш ефективного виду транспорту.

Області ефективного використання різних видів транспорту визначаються порівнянням витрат при заданих умовах роботи. Витрати визначають фактори, які мають найбільший вплив на їхнє формування, а саме QiL.

Графічний спосіб визначення областей ефективного використання видів транспорту базується на розрахунку витрат, який виконують прямим обчисленням за статтями капітальних та експлуатаційних витрат.

Графічний спосіб передбачає поетапне виконання роботи.

1. Для заданих видів транспорту необхідно обчислити витрати, які припадають на 1 тонну транспортування сировини. Для розрахунків використовуються залежності витрат, наведені в таблиці 1.1.

Табл. 1.1.

Залежності для визначення витрат на перевезення вантажу промисловими видами транспорту

Вид транспорту

Розрахункова формула

Промисловий залізничний

Bз = 90 + 60×L + (91 + 2×L) ×Q

Автомобільний

Bа = 25 + 15×L + (30 + 34×L) ×Q

Підвісна канатна дорога

Bп = 62 + 22×L + (26 + 13×L) ×Q

Результати розрахунків за комбінацією видів транспорту, яка визначена індивідуальним завданням, зведено в таблицю 1.2.

Табл. 1.2.

Витрати на перевезення вантажу різними видами транспорту

L, км

1

5

10

15

20

25

Q, млн.т.

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Вид транспорту

Зал.

150

1080

390

1400

690

1800

990

2200

1290

2600

1590

3000

Авт.

40

680

100

2100

175

3875

250

5650

325

7425

400

9200

ПКД

84

474

172

1082

282

1842

392

2602

502

3362

612

4122

Розрахунок витрат на перевезення вантажу різними видами транспорту.

  1. Промисловий залізничний

Bз = 90 + 60×L + (91+ 2×L) ×Q (1.1.)

Bз1 = 90 + 60×1 + (91+ 2×1) ×0 =150 у.о.

Bз2 = 90 + 60×1 + (91+ 2×1) ×10 =1080 у.о.

Bз3 = 90 + 60×5 + (91+ 2×5) ×0 =390 у.о.

Bз4 = 90 + 60×5 + (91+ 2×5) ×10 =1400 у.о.

Bз5 = 90 + 60×10 + (91+ 2×10) ×0 =690 у.о.

Bз6 = 90 + 60×10 + (91+ 2×10) ×10 =1800 у.о.

Bз7 = 90 + 60×15 + (91+ 2×15) ×0 =990 у.о.

Bз8 = 90 + 60×15 + (91+ 2×15) ×10 =2200 у.о.

Bз9 = 90 + 60×20 + (91+ 2×20) ×0 =1290 у.о.

Bз10 = 90 + 60×20 + (91+ 2×20) ×10 =2600 у.о.

Bз11 = 90 + 60×25 + (91+ 2×25) ×0 =1590 у.о.

Bз12 = 90 + 60×25 + (91 + 2×25) ×10 =3000 у.о.

  1. Автомобільний

Bа = 25 + 15×L + (30 + 34×L) ×Q (1.2.)

Bа1 = 25 + 15×1 + (30 + 34×1) ×0 =40 у.о.

Bа2 = 25 + 15×1 + (30 + 34×1) ×10 =680 у.о.

Bа3 = 25 + 15×5 + (30 + 34×5) ×0 =100 у.о.

Bа4 = 25 + 15×5 + (30 + 34×5) ×10 =2100 у.о.

Bа5 = 25 + 15×10 + (30 + 34×10) ×0 =175 у.о.

Bа6 = 25 + 15×10 + (30 + 34×10) ×10 =3875 у.о.

Bа7 = 25 + 15×15 + (30 + 34×15) ×0 =250 у.о.

Bа8 = 25 + 15×15 + (30 + 34×15) ×10 =5650 у.о.

Bа9 = 25 + 15×20 + (30 + 34×20) ×0 =325 у.о.

Bа10 = 25 + 15×20 + (30 + 34×20) ×10 =7425м

Bа11 = 25 + 15×25 + (30 + 34×25) ×0 =400 у.о.

Bа12 = 25 + 15×25 + (30 + 34×25) ×10 =9200 у.о.

  1. Підвісна канатна дорога

Bп = 62 + 22×L + (26 + 13×L) ×Q (1.3.)

Bп1 = 62 + 22×1 + (26 + 13×1) ×0 =84 у.о.

Bп2 = 62 + 22×1 + (26 + 13×1) ×10 =474 у.о.

Bп3 = 62 + 22×5 + (26 + 13×5) ×0 =172 у.о.

Bп4 = 62 + 22×5 + (26 + 13×5) ×10 =1082 у.о.

Bп5 = 62 + 22×10 + (26 + 13×10) ×0 =282 у.о.

Bп6 = 62 + 22×10 + (26 + 13×10) ×10 =1842 у.о.

Bп7 = 62 + 22×15 + (26 + 13×15) ×0 =392 у.о.

Bп8 = 62 + 22×15 + (26 + 13×15) ×10 =2602 у.о.

Bп9 = 62 + 22×20 + (26 + 13×20) ×0 =502 у.о.

Bп10 = 62 + 22×20 + (26 + 13×20) ×10 =3362 у.о.

Bп11 = 62 + 22×25 + (26 + 13×25) ×0 =612 у.о.

Bп12 = 62 + 22×25 + (26 + 13×25) ×10 =4122 у.о.

2.За результами розрахунків будуємо сумісні графіки витрат B = f(Q) при постійному значенні L для трьох видів транспорту: промисловий залізничний, автомобільний, підвісна канатна дорога, при перевезенні вантажу на відстань 1, 5, 10, 15, 20, 25 км.

а)

б)

в)

Рис. 1.1 Залежність витрат від обсягу перевезень при відстанях доставки вантажу: а)L=1 км; б)L=5 км; в)L= 10 км;

г)

д)

е)

Продовження рис. 1.1. Залежність витрат від обсягу перевезень при відстанях доставки вантажу: г)L=15 км; д)L=20 км; е)L= 25 км;

3. Найдешевший вид сполучення визначається прямою витрат, розташованою найближче до осі абсцис. Точки перетину ліній функції при порівнюваних видів транспорту є точками рівності їхніх витрат на перевезення. При зміні L вони можуть мати різне положення в координатах Q-L,або їх може не бути зовсім. Відсутність точок перетину свідчить про вигідність використання одного виду транспорту (лінія витрат якого найближче розташована до осі абсцис) при будь-яких значеннях вантажопотоку.

4.Точки рівно вигідності перевезень розглядуваних видів транспорту переносимо на новий графік (рис. 1.2). З’єднанням між собою нанесених точок отримуємо лінію рівно вигідності перевезень порівнюваних видів транспорту, яка розмежовує області ефективного використання кожного виду транспорту.

Рис. 1.2. Визначення областей використання видів транспорту

На графіку зображено прямокутник із координатами , що визначає умови роботи транспорту згідно із завданням. Найбільша площа прямокутника, якщо через нього проходить лінія розмежування, визначає вид транспорту який доцільно використовувати при технологічних перевезеннях. В моєму випадку це підвісна канатна дорога.

Отже, при організації перевезень велику роль відіграє вибір раціонального виду транспорту. При цьому важливими показниками, які враховуються є обсяг сировини та відстань перевезення. За умови перевезення вантажу на відстань 5-6 км обсягу вантажу 5-6 млн. т раціональним видом транспорту є підвісна канатна дорога, оскільки вона забезпечує найменші витрати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]