Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
357.89 Кб
Скачать

4.3 Розрахунок доходів та загальних витрат підприємства

Таблиця 4.3.1

Планові доходи від реалізації продукції (послуг)

В цій таблиці показано список продукції яка буде надаватись у продаж.

Найменування

Продукції та послуг

Одиниця виміру

Плановий обсяг продажі та виконання

Ціна за одиницю, грн.

Плановий розмір доходу,

грн.

Повне ТО

Шт.

816

380

310080

Діагностика ходової

Шт.

825

70

57750

Заміна наконечника

Шт.

578

70

40460

Заміна зчеплення

Шт.

1095

450

492750

Заміна колодок задніх (барабани)

Шт.

983

160

157280

Заміна троса ручника

Шт.

587

100

58700

Регулювання ручника зі зняттям барабана

Шт.

743

140

104020

Заміна амортизатора

Шт.

475

230

109250

Заміна ременя ГРМ

Шт.

438

300

131400

Заміна підшипника маточини

Шт.

878

230

201940

Заміна прокладки

Шт.

894

600

536400

Ремонт двигуна

Шт.

226

2500

565000

Ремонт ГБЦ 8 клапанів

Шт.

1112

300

333600

Заміна рульової рейки з гідро підсилювачем

Шт.

587

350

205450

Антикорозійна обробка кузова

Шт.

195

800

156000

Полірування автомобіля

Шт.

278

1000

278000

Хімчистка

Шт.

478

450

215100

Разом

Шт.

22932

8130

3953180

Планові доходи від реалізації продукції за рік будуть складати 10545520 грн.

Таблиця 4.3.2

Загальний кошторис витрат на ведення власного бізнесу.

№ з/п

Елементи витрат

Сума, грн.

1

Вартість започаткування власного бізнесу

517,25

2

Річні амортизаційні відрахування

143075

3

Основні матеріали

2141350

4

Вартість персоналу

622800

5

Витрати на оренду та експлуатацію приміщення

390227

Разом

3297969,25

На основні витрати у даному підприємстві знадобиться 3297969,25 грн.

Таблиця 4.3.3

Основні економічні показники діяльності підприємства за звітний рік

з/п

Показники

Одиниці виміру

Числове значення

показника

1

Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

грн.

3953180

2

Вартість основних засобів

грн.

666300

3

Собівартість продукції

грн.

3297968

4

Прибуток

грн.

655212

5

Чисельність працівників

осіб

17

6

Вартість власних засобів капіталу

грн.

50000

7

Вартість майна

грн.

666300+50000=

716300

8

Рентабельність продукції

%

19,9

9

Продуктивність праці

грн. /осіб

232540

10

Загальний коефіцієнт оборотності

грн./грн.

5,5

11

Коефіцієнт оборотності власних засобів капіталу

грн./грн.

79,1

12

Коефіцієнт рентабельності власних засобів

грн./грн.

13,1

Обсяг реалізованої продукції я знайшов у таблиці 4.3.1додавши всі результати планового розміру доходу.

Вартість основних засобів знайшов у таблиці 4.2.1додавши всі кошти ОЗ.

Собівартість продукції було взято з таблиці 4.3.2 додавши всі елементи витрат.

Прибуток був знайдений за даною формулою П= Вр.п - Сп

П=3953180 – 3297968 = 655212

Рентабельність — це прибутковість виробничо-торговельного процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності (Р) суб'єктів господарювання, пов'язаних із виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається процентним відношенням прибутку від реалізації продукції (П) до собівартості продукції (С):

Рівень продуктивності праці (Рпр.п), визначається як відношення обсягу виробленої продукції (товарів, робіт, послуг) (Qв.пр. ), до чисельності працюючих пр ).

,

Загальний коефіцієнт оборотності (Кзаг.о6) підприємства визначається як відношення виручки від реалізації продукції р.п.), за досліджуваний період до всього майна підприємства (Мпідп) за формулою:

Коефіцієнт оборотності власних засобів (Коб.вл.зас) підприємства визначається як відношення виручки від реалізації продукції р.п.), за аналізований період до величини власних засобів підприємства (Звласн) за формулою:

,

Коефіцієнт рентабельності власних засобів (К в а) характеризує ефективність використання власних засобів підприємства і визначає величину прибутку (П), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості власних засобів підприємства (3 власн).

,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.