Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
357.89 Кб
Скачать

1.3. Аналіз і оцінка ідеї

Таблиця 1.3

Оцінка підприємницької ідеї

У цій таблиці буде проставлені оцінки по підприємницької ідеї та їх обґрунтування.

Показники

КТ «ПОДКОВА»

Оцінка

Обґрунтування

1

2

3

1. Перспективність, роки

15

Довга перспектива підприємства приводить до того, що автомобілі ще довгі роки будуть потребувати автосервісу.

2. Реальність (за 5-бальною шкалою по кожному показнику):

- робоча сила;

- земля (природні багатства);

- капітал (засоби виробництва та фінанси);

- підприємницькі здібності

5

4

3

3

Робочу силу знайти реально, бо у м. Харків багато місць де навчають за цією сферою роботи.

Природні багатства у м. Харкові знайти реально. У Харкові можна знайти місця де здають будівлі в оренду.

Капітал буде збільшуватися

з кожним місяцем.

Досвіду праці замало.

3. Пластичність (поставити «+»):

- висока;

- середня;

- низька

+

Пластичність є середньою оскільки було правильно вибрано стратегію маркетингу – стратегію справедливих цін.

4. Новизна (поставити «+»):

- значна;

- середня;

- незначна

+

Новизна є середньою бо більшість підприємств виконують ті ж функції, але за високою ціною.

5.Відповідність потенціалу підприємця (за 5-бальною шкалою)

5

Володію достатніми знаннями для здійснення саме цього виду діяльності, маю навички для виконання цієї роботи.

Завдяки цій таблиці можна зробити висновок що створюване підприємство буде функціонувати протягом 15 років і майже на всю свою потужність.

2. Організаційно-правове оформлення підприємницької ідеї

2.1. Обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємства

У створенні даного підприємства я обрав «Командитне товариство»

Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здій­снюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім майном, є один чи кілька учасників, які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

Командитне товариство містить в собі ознаки повного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. До складу командитного товариства входять повні учасники та вклад­ники . Повні учасники перебувають у правовідносинах з командитним това­риством, що за змістом дуже близькі до відносин між повним товариством та його учасниками. Тому ч. З ст. 133 ЦК і передбачає поширення на командитні товариства правил Цивільного кодексу про повні товариства, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Установчим документом командитного товариства є засновницький договір, який підписується усіма повними учасниками. Вкладники засновницький договір не підпису­ють. Проте це не перешкоджає одержанню статусу повного учасника тим вкладником, ім'я якого включене до найменування повного товариства.

Слід зазначити, що в країнах Західної Європи командитне товариство - одна з найбільш визнаних і шанованих форм підприємства, при якій комерційні та фінансові зв'язки здійснюються між окремими, які повністю відповідають за зобов'язаннями товариства, особами і вкладниками, також відповідають за зобов'язаннями товариства. Крім цього командитне товариство характеризується стійкою кредитоспроможністю, оскільки, як мінімум, один з його учасників відповідає за зобов'язаннями своїм станом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.