Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы геодезии и РГР Шаульский.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
8.11 Mб
Скачать

2.2 Математичне опрацювання результатів тахеометричного знімання

Завдання: за результатами тахеометричного знімання (табл. 7) обчислити горизонтальні прокладення до зйомочних пікетів та їх висоти.

Математичну обробку результатів тахеометричного знімання виконують у такій послідовності.

  1. Обчислюють місце нуля МО (з точністю до 1') за формулою

(26)

де – відліки за вертикальним кругом при наведенні на одну і ту ж точку при крузі зліва і крузі справа відповідно.

Наприклад, = 13°11'; = 347°12', тоді

Результат записують до табл. 7.

  1. Обчислюють кути нахилу ν за формулою

(27)

де UВК – відлік за вертикальним кругом теодоліта (табл. 7, колонка №4);

МО – місце нуля.

Наприклад,

355°35' – 360°12' = -4°37'.

Обчислення слід виконувати в стовпчик на окремому аркуші паперу. Або на інженерному мікрокалькуляторі в такій послідовності

Результат заносять до колонки №5, табл. 7.

Таблиця 7 – Журнал тахеометричного знімання

№ зйомочного

пікету

Відстань за віддалеміром L, м

Відлік за ГК

β, ° '

Відлік за ВК

UВК, ° '

Кут нахилу

ν, ° '

Горизонтальне прокладення

d, м

Перевищення

h, м

Висота зйомочного пікету Н, м

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ст.2 i=1.50 м МО=360˚12’ Н ст= 49.15 м = 13˚02’ 

= 347˚11’

Ст.1

0˚00’

1

56.0

32˚10’

355˚35’

-4˚37’

55.6

-4.49

44.66

V = i

2

40.4

50˚35’

355˚56’

-4˚16’

40.2

-4.00

45.15

V =2.5

3

28.2

87˚40’

352˚50’

-7˚22’

27.7

-2.58

46.57

V =0.5

4

20.5

42˚10’

354˚05’

-6˚07’

20.3

-2.18

46.97

V = i

5

54.3

10˚30’

356˚36’

-3˚36’

54.1

-3.40

45.75

V = i

6

46.0

356˚30’

356˚37’

-3˚35’

45.8

-2.87

46.28

V = i

7

22.0

1˚20’

355˚42’

-4˚30’

21.9

-1.72

47.43

V = i

8

39.5

322˚45’

355˚43’

-4˚29’

39.3

-3.58

45.57

V =2.0

9

22.6

278˚30’

355˚01’

-5˚11’

22.4

-2.03

47.12

V = i

Ст.2 i=1.50 м МО=360˚12’ Нст = 48.93 м

Ст. 2

0˚00’

10

22.8

12˚45’

356˚21’

-3˚51’

22.7

-1.53

47.40

V = i

11

26.0

272˚45’

355˚53’

-4˚19’

25.9

-1.96

46.97

V = i

12

35.6

308˚10’

354˚27’

-5˚45’

35.2

-3.54

45.39

V = i

13

24.0

52˚30’

355˚40’

-4˚32’

23.9

-1.89

47.04

V = i

14

40.0

30˚00’

356˚46’

-3˚26’

39.9

-2.39

46.54

V = i

  1. Обчислюють горизонтальне прокладення d за формулою

(28)

де L – відстань виміряна віддалеміром (табл. 7, колонка №2);

ν – кут нахилу (табл. 7, колонка №5).

Наприклад,

d = 56.0 · cos2 4°37' = 55.6 м.

Обчислення слід виконувати на інженерному мікрокалькуляторі. Послідовність операцій наступна

Результат заносять до колонки №6, табл. 7.

  1. Обчислюють перевищення знімальних пікетів над станцією h за формулою

(29)

де d – горизонтальне прокладення (табл. 7, колонка №6);

ν – кут нахилу (табл. 7, колонка №5);

i – висота приладу (табл. 7, верхній рядок);

V – висота наведення променя візування (табл. 7, колонка №9).

Наприклад,

h = 40.2 · tg(-4°16') + 1.5 – 2.5 = -3.99 м.

Послідовність операцій на інженерному мікрокалькуляторі наступна

Результат заносять до колонки №7, табл. 7.

  1. Обчислюють висоти пікетів H за формулою

(30)

де Hст – висота станції;

h – перевищення зйомочного пікету над станцією.

Результати обчислень заносять до колонки №8, табл. 7.