Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы геодезии и РГР Шаульский.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
8.11 Mб
Скачать

2.3.5 Нанесення ситуації

Завдання: за абрисом теодолітного знімання (рис. 20) нанести на план ситуацію (сукупність контурів і об’єктів місцевості).

Знімання ситуації виконано способом полярних координат і способом створів. Способом полярних координат виконано знімання кутів п’ятиповерхових будівель (точки 15, 16, 17, 18). Крім того виконано обмір будівель. Результати знімання і обміру будівель приведені в абрисі знімання (рис. 20). Нанесення точок, знімання яких виконано способом полярних координат, виконують за допомогою геодезичного транспортиру і поперечного масштабу.

Спочатку наносять на план точку 15. Центр транспортира сполучають зі станцією 4 теодолітного ходу. Нульову поділку орієнтують за напрямком сторони теодолітного ходу 4-1. Відраховують виміряний при зніманні горизонтальний кут (β = 33°10') між вихідною лінією (сторона 4-1) і напрямком на точку 15 (рис. 20). І вздовж отриманого напрямку відкладають в масштабі плану полярну відстань (d = 28.5 м) за допомогою циркуля вимірника і поперечного масштабу. Таким чином отримують положення шуканої точки. Її намічають наколом голки циркуля-вимірника.

Аналогічним способом наносять на план точки 16, 17 і 18. Правильність нанесення точок контролюють за приведеними в абрисі довжинами сторін будинків (d15-16 = 49.0 м; d17-18 = 37.2 м).

Точки 15, 16 і 17, 18 з’єднують прямими лініями. Від цих ліній починають побудову об’єктів місцевості, зображених на абрисі (два п’ятиповерхових будинки, асфальтована дорога, підземні комунікації – водопровід і каналізація). Знімання цих об’єктів виконано способом створів.

При нанесенні ситуації, знятої способом створів, у масштабі плану за допомогою циркуля-вимірника і поперечного масштабу відкладають за створом лінії виміряні відрізки (довжини яких підписані на абрисі).

2.3.6 Оформлення плану тушшю

Завдання: накреслити тушшю об’єкти і контури місцевості відповідно до умовних знаків масштабу 1:500. Виконати позарамкове оформлення.

Діаметр точки тахеометричного знімання – 0.5 мм, праворуч від точки підписують її висоту (рис 21, а).

Точки теодолітного ходу намічають наколом голки циркуля-вимірника і обводять колом діаметром 1.5 мм зі штрихами, паралельними лініям координатної сітки (довжиною 0.5 мм). Для точок теодолітного ходу, висоти яких не були визначені (ст. 3 і ст. 4) підписують тільки номер – праворуч від точки (рис. 21, б). Для точок теодолітного ходу 1 і 2 разом із номером підписують їх висоти (рис 21, в).

Рис. 20 – Абрис теодолітного знімання

(спосіб полярних координат і спосіб створів)

Горизонталі викреслюють світло-коричневим кольором, плавними лініями товщиною 0.15 мм (рис. 21, г). Горизонталі, висоти яких кратні 2 м, підписують в розриві лінії і потовщують (0.3 мм).

Координатну сітки витирають, залишаючи тільки перехрестя розміром 6х6 мм в місцях перетину ліній (рис. 21, д). Перехрестя викреслюють синім або зеленим кольором.

По периметру координатної сітки викреслюють рамку, яка складається з двох ліній. Перша лінія (товщиною 0.3 мм) збігається з периметром координатної сітки. Другу лінію (товщиною 1.2 мм) креслять паралельно до першої, на відстані 12.8 мм. Загальна ширина рамки становить 14.0 мм. В кутах між лініями рамки підписують координати (рис. 23, є).

Рис. 21 – Умовні знаки

Підземні комунікації (водопровід і каналізацію) зображають штриховою лінією товщиною 0.3 мм (рис 21, ж). Довжина штрихів 8 мм, проміжок між ними – 2 мм. В розриві лінії вказують тип трубопроводу: «К» – для каналізації, «В» – для водопроводу. Смотрові колодязі підземних комунікацій зображають колом діаметром 2 мм.

Контури будинків і дороги викреслюють суцільними лініями товщиною 0.3 мм (рис 21, з). Для автодороги зазначають тип твердого покриття – літерою «А» (асфальт). Всередині контурів будинків роблять напис «5КЖ» (п’ятиповерховий кам’яний жилий будинок).

Позарамкове оформлення виконують за приведеним зразком (рис. 22).

Рис. 22 – Позарамкове оформлення

Зміст звіту з розрахунково-графічної роботи:

 1. Заповнений бланк із завданням на виконання розрахунково-графічної роботи (видається викладачем).

 2. Заповнена відомість координат (табл. 6).

 3. Побудований за індивідуальним завданням топографічний план ділянки місцевості.

Контрольні питання:

 1. Яке призначення теодолітних ходів?

 2. Назвіть вимоги для вибору точок теодолітного ходу.

 3. Вимірювання яких величин виконують в теодолітному ході?

 4. В якій послідовності виконують математичне опрацювання результатів вимірів в теодолітному ході?

 5. За якою формулою визначають теоретичну суму внутрішніх кутів замкненого теодолітного ходу?

 6. Як визначають величину, яку не повинна перевищувати відносна нев’язка теодолітного ходу?

 7. Як визначають висоти точок теодолітного ходу?

 8. Назвіть види топографічного знімання.

 9. Які етапи включає в себе процес топографічного знімання?

 10. Назвіть способи теодолітного знімання місцевості.

 11. В який спосіб визначають планове і висотне положення точок тахеометричного знімання?

 12. Яка послідовність роботи на станції тахеометричного знімання?

 13. Яка послідовність математичного опрацювання результатів тахеометричного знімання?

 14. Що є вихідними даними для побудови топографічного плану?

 15. Яка послідовність побудови топографічного плану?

 16. Назвіть способи побудови координатної сітки.

 17. Яка послідовність нанесення на план точок теодолітного ходу за прямокутними координатами?

 18. Як наносять на план ситуацію, зняту способом полярних і прямокутних координат?

 19. Як наносять на план ситуацію, зняту способом лінійних і кутових засічок?

 20. Назвіть способи інтерполяції горизонталей.