Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона працi в галузi для менеджмента.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
650.24 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки

до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі»

(для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»)

Харків – хнамг – 2012

Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.

В. І. Заіченко – Харків: ХНАМГ, 2012. 27с.

Укладач: доц., к.т.н. В. І. Заіченко

Рецензент: доц., к.т.н. В. Е. Абракітов

Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності», протокол № 4 від 27 жовтня 2011 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні відомості……………………………………………………………….4

2. Порядок проведення і тематика практичних занять……………………………4

3. Зміст практичних занять………………………………………………………..6

3.1 Оцінка рівня травматизму на підприємстві…………………………………6

3.2 Оцінка рівня захворюваності на підприємстві………………………………..7

3.3 Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці на підприємстві ……………………………………………………………………8

3.4 Розрахувати кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення……………………………………………………...9

3.5 Розрахунок повітрообміну за надлишками тепла у приміщенні …………….9

3.6 Визначення рівнів шуму від вентиляторів з урахуванням

звукоізоляції цегляної стіни……. …………………………………………...11

3.7 Розрахунок віброізоляторів…………. …………………………………….....13

3.8 Розрахунок допустимого часу робіт при

електромагнітному випромінюванні………..………………………………14

3.9 Розрахунок загального штучного освітлення приміщення за методом коефіцієнта використання світлового потоку……………………………….16

3.10 Розрахунок природного освітлення………………………………………….18

3.11 Розрахунок заземлення електрообладнання..……………………………….19

3.12 Розрахунок очікуваного шуму у приміщенні……………………………….21

3.13 Розрахунок одиночного стержневого блискавковідводу…………………..22 3.14 Розрахунок часу евакуації людей у випадку надзвичайної ситуації……....23

3.15 Розрахунок дренчерної системи пожежогасіння…………………………....24

Список джерел ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….26