Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_Konspekt_lektsiy_Kubakh_A_I_2006.doc
Скачиваний:
127
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

Лекція на тему „Основи трудового права України” План лекції

 1. Предмет і система трудового права.

 2. Джерела трудового права.

 3. Основні принципи трудового права.

 4. Суб’єкти трудового права.

 5. Трудові правовідносини.

 6. Колективні договори та угоди.

 7. Правова організація працевлаштування.

 8. Трудовий договір: поняття, умови укладання, форма, строк і види

трудового договору.

 1. Робочий час.

 2. Час відпочинку.

 3. Правове регулювання оплати праці.

 4. Трудова дисципліна.

 5. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

 6. Правове забезпечення охорони праці.

 7. Трудові спори.

 8. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій і допомог.

1. Предмет і система трудового права

Трудове право – провідна галузь українського права, яка є системою правових норм, що регулюють сукупність трудових відносин працівників з роботодавцями, а також інші відносини, що випливають з трудових або тісно пов’язані з ними і встановлюють права й обов’язки в галузі праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та відповідальності у разі їх порушення.

Предмет трудового права — це основа, база, з огляду на яку постає потреба з'ясувати взаємозв'язок працівників з роботодавцями з приводу праці, причому не всякої праці, а тільки тієї, що пов'язана з її суспільною організацією або випливає з неї, створюючи відповідний комплекс, де трудові відносини є головними.

Особливість сучасного розвитку суспільно-трудових відносин як основи предмета трудового права полягає в тому, що монополія державних підприємств як роботодавців втрачає уста­лені позиції, оскільки Конституція України від 28 червня 1996 р. законодавчо закріпила існування чотирьох форм власності: державної, комунальної, колективної і приватної (ст.13, 14, 41, 142 і 143).

До методів правового регулювання праці — невід'ємної другої складової трудового права як самостійної галузі у складі цілісної системи національного права України — належать до­говірний порядок виникнення трудових відносин, рівноправність сторін трудового договору з підпорядкуванням їх у процесі праці правилам внутрішнього трудового розпорядку специфічний правовий спосіб захисту трудових прав сторін трудового договору як органом трудового колективу (комісією з трудових спорів), так і державним органом (судом), участь працівників у правовому регулюванні праці через своїх представників, профспілки, трудові колективи.

Трудове право поділяється на дві групи. Перша — загальна частина, до якої входять такі інститути:

 1. поняття і предмет трудового права;

 2. основні принципи трудового права;

 3. джерела трудового права;

 4. суб'єкти трудового права;

 5. трудові правовідносини;

 6. колективний договір;

 7. правова організація працевлаштування працівників.

Друга група самостійних інститутів трудового права утворює особливу частину трудового права, до якої входять:

 1. трудовий договір;

 2. робочий час і час відпочинку;

 3. оплата праці;

 4. трудова дисципліна;

 5. матеріальна відповідальність;

 6. охорона праці;

 7. поєднання роботи з навчанням;

 8. нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю;

 9. трудові спори.

Предметом трудового договору є сам про­цес праці робітника й службовця за певною спеціальністю чи кваліфікацією і з обов'язковим підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]