Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_Konspekt_lektsiy_Kubakh_A_I_2006.doc
Скачиваний:
140
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

А.І. Кубах

Конспект лекцій

з дисципліни

Правознавство

Харків − ХНАМГ − 2006

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

А.І. Кубах

Конспект

лекцій з дисципліни

Правознавство”

Харків – 2006

Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: ХНАМГ, 2006. - 325 с.

Автор: канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНАМГ А.І. Кубах

Рецензент: канд. юрид. наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Т.А. Коляда

Рекомендовано Вченою радою Харківської національної академії

міського господарства, протокол №1 від 29.09.2006 року

ЗМІСТ

1. Лекція на тему „Основи теорії держави і права”

2. Лекція на тему ”Основи Конституційного права України”

3. Лекція на тему ”Основи виборчого права України”

4. Лекція на тему ”Основи муніципального права України”

5. Лекція на тему ”Основи адміністративного права України”

6. Лекція на тему ”Основи господарського права України”

7. Лекція на тему ”Основи фінансового права України”

8. Лекція на тему ”Основи банківського права України”

9. Лекція на тему ”Основи міжнародного права України”

10. Лекція на тему ”Основи цивільного права України”

11. Лекція на тему ”Основи трудового права України”

12. Лекція на тему ”Основи соціального законодавства України”

13. Лекція на тему ”Основи житлового права України”

14. Лекція на тему ”Основи сімейного права України”

15. Лекція на тему ”Основи кримінального права України”

16. Лекція на тему ”Основи земельного права України”

17. Лекція на тему ”Основи аграрного права України”

18. Лекція на тему ”Основи екологічного права України”

19. Лекція на тему ”Судові й правоохоронні органи України”

20. Лекція на тему ”Вирішення господарських спорів в України”

21. Лекція на тему ”Розгляд цивільних, адміністративних і

кримінальних справ в Україні ”

Вступ

Успішний розвиток нашої держави неможливий без активної й свідомої участі у громадському, політичному житті більшості громадян, молоді, студентства. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише в тому разі, коли громадяни володіють певним обсягом знань з теорії існування та діяльності держави, її устрою, чинного законодавства.

Проблема правового виховання, ознайомлення з чинним законодавством набула великої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є вивчення дисципліни „Правознавство”.

Мета і завдання дисципліни „Правознавство” – надати студентам основи знань з теорії держави і права, ознайомити їх з конституційним ладом нашої країни й чинним законодавством, допомогти знаходити рішення, що відповідають його вимогам.

Предметом дисципліни є вивчення основних точок зору сучасної юридичної думки про виникнення держави і права, поняття системи права та її внутрішньої організації, характеристики джерел права як зовнішньої форми його вираження, визначення місця та ролі права в урегулюванні різноманітних суспільних відносин.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних та семінарських занять. Для успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни необхідною складовою є самостійна робота студентів з літературою і нормативно-правовою базою.

Важливе завдання дисципліни – навчити студентів застосовувати юридичні знання для аналізу різноманітних ситуацій. Формування таких навичок сприятиме використання знань з різних галузей права – адміністративного, господарського, фінансового, цивільного, трудового, сімейного, кримінального тощо. Здійснена спроба подати в конспекті все, що необхідно знати студенту для вивчення дисципліни „Правознавство”.

Конспект рекомендований студентам усіх спеціальностей та форм навчання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]