Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Program tyrresyrsu ukraine MGKTS 2012.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
199.17 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спортуУкраїни

Харківська національна академія міського господарства

Затверджую_____________________

Ректор ХНАМГ проф. Бабаєв В.М.

«____»__________________2012р.

Поколодна М.М.

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ”

(для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності «Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу»)

Харків - ХНАМГ – 2012

Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Туристські ресурси України” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0504 - „Туризм”). Укл.: Поколодна М.М. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 29 с.

Укладач:

М. М. Поколодна

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарство, протокол № 1 від 26.08.2009 р.

ЗМІСТ

1. Програма навчальної дисципліни...............................................................5

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни.............................................................5

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни....................................................6

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги...................................................................7

1.4. Рекомендована основна навчальна література............................................7

1.4.1. Основна література.......................................................................................7

1.4.2. Додаткова література....................................................................................8

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни...................................................8

2. Робоча програма навчальної дисципліни...................................................10

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи....................................................................................10

2.2. Зміст дисципліни............................................................................................11

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента.....................................................................................................12

2.2.2. Лекційний курс (денне навчання)..............................................................13

2.2.3. Практичні (семінарські) заняття (денне навчання)..................................14

2.2.4. Індивідуальні завдання курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота......................................................................................................................16

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента …………....................................17

2.3. Інформаційно-методичне забезпечення.......................................................17

ВСТУП

Дисципліна «Туристичні ресурси України» вивчає складові, географію розповсюдження, сучасний і перспективний рівні використання, можливості і запаси туристичних ресурсів України.

Мета дисципліни полягає у вивченні різноманітних складових туристичних ресурсів України, для створення конкурентоспроможного національного турпродукту.

Завдання вивчення дисципліни:

  • проаналізувати умови і фактори формування туристських ареалів України;

  • вивчити особливості структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання різноманітних видів туристських ресурсів;

  • вивчити сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в регіонах України;

  • ознайомитися з основними схемами рекреаційно-туристського районування території України;

  • охарактеризувати окремі туристські регіони Україні.

Предметом вивчення у дисципліні є регіональні особливості структури, розповсюдження, потенційних запасів та сучасного рівня використання різноманітних видів туристських ресурсів України.

Програма навчальної дисципліни «Туристичні ресурси України» розроблена на основі:

  • ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 „Туризм, 2004 р.

  • ОПП ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 „Туризм, 2004 р.

  • СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра 0504 „Туризм», 2006 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]