Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Word (2010) с титулом и заданиями.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.38 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “інформатика” Модуль 1. Операційні системи та текстові процесори.

(для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”)

Харків – ХНАМГ – 2010

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Інформатика” (Модуль 1. Операційні системи та текстові процесори) для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”./ Федоров М.В., Хренов О.М. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 86 с.

Укладачі: М.В.Федоров,

О.М. Хренов.

Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Рекомендовано для студентів будівельних спеціальностей.

Рецензент: доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки, кандидат технічних наук Наумейко І.В.

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

Протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.

©Федоров М.В., Хренов О.М., ХНАМГ, 2010

Лабораторна робота № 1. Збереження інформації та організація роботи в операційній системі Windows.

Призначення й можливості операційної системи Windows.

Операційна система (ОС) являє собою комплекс службових програмних засобів. Основна функція всіх операційних систем посередницька.

Операційна система Windows:

 • забезпечує зв'язок між користувачем і комп'ютером, створюючи інтерфейс, тобто спеціальне середовище для спілкування людини з комп'ютером;

 • є базовим програмним забезпеченням, на основі якого можуть працювати численні прикладні програми, такі як текстові редактори, наприклад, Microsoft Word, електронні таблиці, наприклад, Microsoft Excel, і бази даних, наприклад, Microsoft Access;

 • здійснює такі внутрішні функції, як керування пам'яттю комп'ютера й операціями введення – виводу;

 • представляє ряд службових програм, що обслуговують систему, і програм для роботи з файлами, директоріями й дисками.

ОС Windows забезпечує користувача також такими засобами, як:

 • графічний інтерфейс, із яким можна працювати за допомогою миші;

 • набір стандартних вбудованих програм;

 • можливість відображати на екрані кілька документів і працювати з декількома програмами в різних вікнах одночасно.

Робочий стіл і його інструменти

Стартовий екран Windows являє собою системний об'єкт, який називається Робочим столом.

Робочий стіл – це графічне середовище, на якому відображаються об'єкти Windows і елементи керування Windows. Усе, із чим ми маємо справу, працюючи з комп'ютером у даній системі, можна віднести або до об'єктів, або до елементів керування. У початковому стані на Робочому столі можна спостерігати кілька екранних значків і Панель задач – один з основних елементів керування.

Керування об'єктами, розташованими на Робочому столі: вибір об'єкта, переміщення об'єкта, відкриття контекстного меню, відкриття об'єкта.

У Windows більшу частину команд можна виконувати за допомогою миші. З мишею зв'язаний активний елемент керування – покажчик миші. При переміщенні миші по плоскій поверхні покажчик переміщується по Робочому столу, і його можна позиціонувати на значках об'єктів або на пасивних елементах керування додатків.

Основними прийомами керування за допомогою миші є:

 • клацання (швидке натискання і відпускання лівої кнопки миші); для того щоб вибрати (виділити) об'єкт необхідно навести на нього покажчик миші і виконати клацання;

 • подвійне клацання – два клацання, виконані з малим інтервалом часу між ними; подвійним клацанням відкривають об'єкт, тобто відкривають вікно папки чи додатка (запускають програму);

 • клацання правою кнопкою (те ж, що і клацання, але з використанням правої кнопки); клацанням правої кнопки звичайно, відкривають контекстне меню об'єкта;

 • перетаскування (drag-and- drop) – виконується шляхом переміщення миші при натиснутій лівій кнопці (звичайно, супроводжується переміщенням екранного об'єкта, на який установлений покажчик);

 • протягання миші (drag) – виконується, як і перетаскування, але при цьому відбувається не переміщення екранного об'єкта, а зміна його форми;

 • спеціальне перетаскування – виконується, як і перетаскування, але при натиснутій правій кнопки миші, а не лівої;

 • зависання – наведення покажчика миші на значок об'єкта або на елемент керування і затримка його на якийсь час (при цьому звичайно на екрані з'являється спливаюча підказка, що стисло характеризує властивості об'єкта).

Панель задач і кнопка «Пуск».

Панель задач і кнопка Пуск завжди доступні на Робочому столі, скільки б вікон не було відкрито.

Кнопки на Панелі задач показують, які вікна в даний момент відкриті, навіть якщо деякі з них згорнуті чи знаходяться під іншими вікнами. Для переходу в інше вікно досить натиснути кнопку на Панелі задач.

Клацніть лівою клавішею миші на кнопці Пуск і система розгорне перед Вами Головне меню. Покажчик миші перетворюється при цьому на підсвічений рядок.

За допомогою Головного меню можна виконати практично будь-яку задачу. Воно дозволяє запускати програми, відкривати документи, настроювати систему, одержувати довідкові знання, здійснювати пошук по комп'ютеру і багато чого іншого. Деякі пункти Головного меню містять трикутну стрілку. Це означає, що дані пункти самі розкриваються в меню наступного рівня, якщо на них помістити покажчик миші. Така структура підлеглих меню називається ієрархічною. На нижньому рівні ієрархії знаходяться команди. Щоб використовувати команду Головного меню, Вам потрібно спуститися покажчиком до меню нижнього рівня і клацнути по потрібній команді.

У структуру Головного меню входять два розділи – обов'язковий і довільний. Довільний розділ розташований вище розділювальної риски. Пункти цього розділу користувач може створювати за власним бажанням. Іноді ці пункти утворюються автоматично при установці деяких додатків.

Вікно і його елементи

Вікна – це основна категорія, що використовується в користувацькому інтерфейсі Windows (сама назва системи «Windows» означає «вікна»). Під вікнами розуміють прямокутні області на екрані, через які система одержує інформацію від користувача і виводить інформацію, отриману в результаті роботи програми. Кожному додатку, що завантажується, приділяється вікно, причому всі вікна мають визначені типові компоненти. Вікна додатків називаються також вікнами папок. Слід відрізняти вікна додатків від інших, схожих об'єктів Windows – вікон документів і діалогових вікон.

Структуру вікна додатка розглянемо на прикладі вікна Мій комп'ютер.