Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка для курсовой по биологии.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
293.38 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Біологія і екологія людини Частина 1. Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи

(для студентів 1 курсу денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів 1 курсу денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл. Шатровський О.Г. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 15 с.

Укладач: О. Г. Шатровський

Рецензент: канд. біол. наук Ю.Г. Гамуля (старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 6 від 02.03.2007 р.

© Харківська національна академія міського господарства, 2007

© О.Г. Шатровський, 2007

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

ВСТУП 5

Розділ 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 7

1.1. – Загальні вимоги 7

1.2. – Нумерація в роботі 7

1.3. – Структура роботи 7

1.5. – Використання ілюстрацій 8

Розділ 2. Вимоги до змісту роботи 9

Вступ 9

Розділ 1. Положення [об'єкту] в типологічній класифікації 9

Розділ 2. Структурно-рівнева організація [об'єкту] 9

3.1. – Рівень біосфери 10

3.2. – Рівень біоорбису 10

3.3. – Рівень біозони 10

3.4. – Рівень ландшафту 10

3.5. – Рівень біогеоценозу 10

3.6. – Рівень популяції 11

Заключення 11

Висновки 11

Список використаних джерел 11

Розділ 3. Теми розрахунково-графічних робіт 13

Основні літературні джерела: 16

[Зразок] 17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 17

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 17

Розділ 4. Звітність про виконання роботи 18

Етап 1 – 15 – листопада 18

Етап 2 – 30 – листопада 18

Етап 3 – 15 – грудня 18

Етап 4 – 20 – грудня 18

ВСТУП

Основними завданнями системи вищої освіти є:

  • забезпечення підготовки фахівців шляхом засвоєння освітньо-професійних програм, задовольняючих вимогам державних стандартів відповідних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів;

  • створення, розвиток і передача новим поколінням досягнень науки, техніки і культури, підготовка їх до подальшої діяльності;

  • формування у молоді гуманістичних світоглядних принципів, необхідних для життя в демократичному суспільстві.

Входження України в болонский процес передбачає зосередження увага науково-педагогічного персоналу на підготовці науково-методичного і учбово-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів, яка повинна базуватися, зокрема, на застосуванні нових інформаційних технологій з урахуванням значного збільшення частки ефективної індивідуально-консультативної роботи із студентами.

У світлі приведених положень і розроблені вимоги до виконання розрахунково-графічних робіт по дисципліні «Загальна біологія». Розрахунково-графічна робота служить одній з форм контролю над засвоєнням матеріалу і умінням його використовувати для вирішення поставлених завдань. Крім того, розрахунково-графічна робота відображає загальну культуру студента в умінні виражати свої думки і оформляти їх в презентабельній формі відповідно до вимог, що пред'являються.

Покажіть же нам свій рівень, і особливо – те, чому ми вас за півроку навчили!