Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка для курсовой по биологии.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
293.38 Кб
Скачать

3.1. – Рівень біосфери

Показати і обґрунтувати роль в круговоротах у природі і роль в господарській діяльності людини.

3.2. – Рівень біоорбису

Проаналізувати загальне географічне розповсюдження.

3.3. – Рівень біозони

Показати пристосованість до певних типів клімату.

3.4. – Рівень ландшафту

Показати пристосованість до певних типів ландшафтів.

3.5. – Рівень біогеоценозу

Показати приуроченность до мікроклімату, типу і структури грунтів, солоності води, вологості повітря, певного температурного інтервалу.

Охарактеризувати природних ворогів і джерела їжі.

3.6. – Рівень популяції

Показати еволюційні зв'язки усередині об'єкту.

Заключення

Тут повинні бути підведені основні підсумки роботи, що передують висновкам.

Висновки

Висновки повинні бути оформлені у вигляді нумерованого списку і відображати зміст кожного розділу і підрозділу.

Це – найбільш вагома частина роботи, яку разом з введенням завжди читають при рецензуванні. Решта частин може і не читати – але тільки не ваші викладачі: не дочекаєтеся!

Список використаних джерел

Оформляється не у порядку алфавіту, а у порядку посилань на джерела в тексті.

Правила оформлення різні для різних випадків і джерел:

Официальные документы

Конституція України. – Харків: Рубікон, 1986. – 64 с.

Закон України "Про екологічну експертизу" // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – С. 54-98.

Монографии (1-3 автора)

Будыко М. И. Путешествие во времени: [Сб. эссе] / АН СССР. – М.: Наука, 1990. – 287 с.

Монографии (Четыре автора)

Биология: Учебник для вузов / Богоявленский Ю. К., Улиссова Т. Н., Яровая И. М., Ярыгин В. Н.; Под ред. В. Н. Ярыгина. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

Монографии (Пять и более авторов)

Экология города: Учебник. / Под ред. Ф.В. Стольберга; Г. А. Белявский, Е. Д. Брыгинец, Ю. И. Вергелес и др. – К.: Либра, 2000. – 485 с.

Коллективный автор

Развитие концепции структурных уровней в биологии. – М.: Наука, 1972. – 392 с.

Многотомные издания

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т.т. – Пер. с англ. – Москва: Мир, 1990.

Переводные издания

Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с.

Стандарты

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Стандарты, 1984. – 78 с.

Составные части книги, сборника, журнала

Станчинский В.В. Среда жизни и ее подразделения // Тр. сектора экологии Зоол.-Биол. ин-та при Харьков. ун-те. – 1933. – Т.1, вып.1: Проблемы биоценологии. – С. 38–56. Библиогр.: С. 55 (10 назв.).

Газетная статья

Грешневиков А. Н. "Как эколог, хочу предостеречь Вас…" //Зеленый мир. – 2001. – – № 5-6 (353-354).

Шеляг-Сосонко Ю., Межжерин С. Жизнь под знаком тотальной деградации. //Зеркало недели. – 2001. – №15 (339). – 14 апр.

Сведения, полученные из сети Internet

Biodiversity and Ecosystem Network. – http://straylight.tamu.edu/bene/bene.html. – обновлено 01.02.2001.

Монографии на иностранных языках

Clement, P. &Hathway, R. 1999.Thrushes. London: Christopher Helm. – 463 p.

Статьи в иностранных журналах

Van Riper III, C, van Riper, S. G., Goff, M. L. & Laird, M. 1986. The epizootiology and ecological significance of malaria in Hawaiian landbirds. Ecol. Monogr. 56: 327-344.

Статья в сборнике на иностранном языке

Vergeles, Yu., Banik, M., Atemasova, T. et al. 2001. Some results of 10 years monitoring waterfowl numbers in the city of Kharkiv, Ukraine. – P. 131. in: D. Gibbons, T. Szép, W. Hagemeijer, R. Gregory, A. Báldi & M. Blair, eds. 2001 Bird Numbers: Monitoring for nature conservation. Abstracts. 15th Conference of the EBCC, 26th-31st March, Nyíregyháza.

Спочатку слід визначити, до якого типа джерела відноситься знайдений вами матеріал, а потім – описати його за відповідними правилами.

Не плутайте знаки «-» – риска і «–» – тире. Це – істотно. Знак «тире» ставиться натисненням «сірого мінуса» на малій клавіатурі при утриманні клавіші “Ctrl”.

Не поспішайте списувати до кожного знаку джерела з чужих списків літератури. Там можуть бути застосовані інші стандарти або взагалі нестандартні підходи (не кажучи про можливі помилки).