Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2010 / Первинне в_дв_дування

.rtf
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.5 Mб
Скачать

D Лечение проводит хирург-стоматолог

E Лечение проводит невропатолог

681

Больная 37-ми лет обратилась к врачу стоматологу с жалобами на кровоточивость и

отечность десны. Объективно:десневыіе сосочки воспалены, отечны, имеются

отложения над- и поддесневого зубного камня. Рентгенологически: остеопороз,

деструкция межзубных перегородок нав 1/3 длины,расшрение периодонтальной

щели. Поставьте диагноз.

A Пародонтит 1 степени

B Хронический катаральный гингивит

C Обострение хронического катарального гингивита

D острый катаральный гингивитт

E Пародонтоз 1 степени

682

Больная 53-х лет обратилась к врачу с жалобами на боль и кровоточивость десен

при приёме пищи. Объективно: десневые сосочки рыхлые, отечные, зубы подвижные

І- ІІ ст.,пародонтальные карманы 7-8 мм. Деструкция межзубной перегородки на 2/3

длины корня. Больная страдает сахарным диабетом. Поставьте диагноз.

A Пародонтит ІІІ степени

B Пародонтит ІІ степени

C Гипертрофический гингивит

D Хронический катаральный гингивит

E Пародонтит легкой степени

683

Які відбиткові матеріали краще використати для зняття відбитків по яким

виготовляються діагностичні моделі?

A Альгинатні

B Силіконові

C Що кристалізуються

D Термопластичні

E

684

Пациент 23 лет обратился в клинику с жалобами на боль при жевании и открывании

рта. Из анамнеза выяснили, что 2 суток назад ему был нанесен удар. К тому же

больной страдает обструктивным бронхитом. После обследования и установления

диагноза врач решил изготовить шинирующую конструкцию. Материалом какой

группы лучше снять данному больному оттиск?

A Альгинатный

B Тиоколовый

C Цинкоксиевгеноловый

D Термопластический

E -

685

У хворого Н., 48 років перелом лівої нижньої кінцівки, струс головного мозку, перелом

суглобного відростка нижньої щелепи зліва зі сміщенням уламків до 0,3 см. Яку з

дротяних шин потрібно використати для репозиції та фіксації уламків нижньої

щелепи?

A * Двощелепне шинування з заціпними петлями, міжщелепною тягою та гумовою

прокладкою між молярами на боці перелому.

B Гладенька шина з розпоркою.

C Шина з нахильною площиною

D Двощелепне шинування з заціпними петлями, міжщелепною тягою.

E

686

У хворого Ю., 72 років з повною вторинною адентією, компенсованою повними

знімними протезами, діагностований перелом нижньої щелепи в області тіла зі

зміщенням уламків на 0,2 см . Оберіть лікувальну тактику.

A *Накладання пращі на підборіддя з використанням знімних протезів

B Операція остеосінтезу за методикою Гацко.

C Виготовлення шини Порта

D Накладання обвивних швів

E

687

У хворої Н., 48 років після травми припухлість в правій виличній ділянці, парестезія

верхньої губи та крила носа справа, кровотеча з правого носового ходу. Визначається

симптом “скодинки” по нижньому краю правої орбіти. Відкривання рота вільне.

Діагноз?

A * Перелом правої виличної кістки.

B Ушиб правої виличкової кістки.

C Перелом правої верхньої щелепи

D Травматичний гайморит справа

E

688

У хворого Н., 48 років після травми припухлість м”яких тканин коловушно-жувальної

області, м”яка, безболісна. Відкривання рота вільне, болісне. Прикус відкритий до 0,5

см справа. Цілістність слизової оболонки між 37,38 зубами порушена, визначається

бімануально рухливість кістки. Діагноз?

A * Відкритий перелом нижньої щелепи справа між 37, 38 зубами зі сміщенням

уламків.

B Ушиб нижньої щелепи справа

C Посттравматичний артрит правого скронево нижньощелепного суглоба

D Флегмона коловушно-жувальної області

E

689

Дитина 3-х років не вимовляє деякі зубо-ясеневі звуки. При огляді має місце

парусовидний тяж, який кріпиться не тільки до основи нижньої поверхні язика, а й до

передньої ділянки до кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Діагноз?

A * Коротка вуздечка язика

B Ранула

C Перенесена травма язика

D Аномалія розвитку язика

E

690

У хворої Л., 60 років після переохолодження з’явились скарги на почервоніння у

вигляді язиків полум’я, набряк шкіри лівої щоки. Підвищення температури до 40°С.

Порожнина роту санована. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Бешиха

B Оперізуючий лишай

C Червоний вовчак

D Мікробна екзема

E

691

У хворого П., 64 років протягом 4 місяців на червоній каймі нижньої губи існує

поверхнева ерозія овальної форми розміром 0,5-1см покрита кров’янистою кіркою, з

чіткими краями, рівним, червоного кольору дном, безболісна. Який найбільш

вірогідний діагноз?

A *Абразивний передраковий хейліт Манганотті

B Справжня пухирчатка

C Ерозивно-виразкова форма червоного плескатого лишаю

D Ерозивна лейкоплакія

E Червоний вовчак

692

У хворого Н., 35 років на незміненій червоній каймі нижньої губи зліва відзначається

папівкулястої форми вузол діаметром 0,6 см., щільної консистенції, який підвищується

над рівнем червоної кайми на 0,4см. Зверху вузол покритий сірими лусочками.

Пальпація безболісна. Діагноз?

A * Бородавчастий передрак червоної кайми губи

B Кератоакантома

C Папілома

D Піогенна гранульома

E

693

Больная Н. 24 лет обратилась к хирургу стоматологу с жалобами на наличие

разрушенного зуба на верхней челюсти слева Больная находится на пятом месяце

беременности. Аллергический анамнез не отягощен. Объективно: коронка 27

разрушена ниже уровня десны, бифуркация коней 27 разрушена, десна в области 27

пастозная, при пальпации определяется симптом вазопареза. DS: хронический

периодонтит 27. Выберите анестетик для удаления зуба

A *ультракаин DS

B новокаин

C лидокаин

D анестезин

E тримекаин

694

Больной В. 23 лет. Поступил в военно-полевой госпиталь с огнестрельным

переломом нижней челюсти. Из анамнеза известно, что больной страдает сахарным

диабетом. В линии перелома находится интактный 35 зуб. Тактика врача по

отношению к этому зубу.

A * Зуб подлежит обязательному удалению непосредственно при обработке раны

B Зуб необходимо обязательно сохранить и использовать в качестве опоры для

фиксации протеза

C Зуб подлежит удалению через 2 недели с момента травмы

D Зуб сохраняют, депульпируют через месяц после травмы

E Судьбу зуба решают через 2-3 недели после травмы

695

В клинику обратились родители с ребенком 3 лет с жалобами на наличие кариозных

полостей всех передних зубов . Объективно: кариозные полости в 61,62,63,51,52,53

охвативают всю шейку зуба. Какова ваша врачебная тактика?

A Импрегнация 2\% р-ром нитрата серебра.

B Антисептическая обработка полости рта

C Пломбирование кариозных полостей

D Назначение электрофореза с препаратами кальция

E Назначение электрофореза с препаратами фтора.

696

У хворого Н., 78 років з водієм ритму діагностована хвороба Боуена. Осередок

ураження розташований на твердому та м”якому піднебінні, застійно-червоного

кольору, розміром 4,0 х 3,0 см. Тактика лікаря-стоматолога?

A * Консультація онколога. Близькофокусна рентгенотерапія.

B Консультація онколога. Хірургічне лікування.

C Консультація онколога. Консервативне лікування.

D

E

697

У хворого Ц., 20 років, від народження лице асиметричне за рахунок припухлості лівої

щоки. Ураження має вигляд дифузного розростання м”яких тканин з нечіткими

краями, м’якої консистенції, безболісне. Шкіра звичайного кольору. Діагноз?

A * Капілярна лімфангіома

B Кавернозна гемангіома

C Ангіосаркома

D Ліпома

E

698

У хворого Д., 50 років на ясні в області 46 з вестибулярного боку новоутворення

2,0х1,0см. на широкій ніжці з гладенькою поверхнею, блідо-рожевого кольору,

щільноеластичної консистенції, безболісне, рухоме. Прилеглі зуби інтактні. Діагноз?

A *Епулід фіброзний

B Рак нижньої щелепи

C Гігантоклітинний епулід

D Ангіоматозний епулід

E

699

У хворого М., 56 років на ясні нижньої щелепи, між 45, 46 новоутворення 2,0х1,0см. з

бугристою поверхнею, яскраво червоного кольору, кровоточить при доторкувані,

м’яке, безболісне. Прилеглі зуби інтактні, нерухомі. Діагноз?

A *Епулід ангіоматозний

B Гігантоклітинний епулід

C Фіброзний епулід

D Рак нижньої щелепи

E

700

Хвора М.,14 років звернулася зі скаргами на наявність білих плям на зубах з момента

прорізування. На всіх поверхнях верхніх різців білі крейдоподібні плями, інтенсивність

їх кольору зменшується від центру до периферії. Хвора провела дитинство на

Полтавщині. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Флюороз

B Карієс у стадії плями

C Гіпоплазія емалі

D Початковий карієс

E

701

Хворий Б. 40 років, скаржиться на появу щилиноподібних дефектів на верхніх зубах .В

пришиєчній області на вестибулярній поверхні 23,13 зубів дефекти глибиною 2мм,

при зондуванні щільні, безболісні, забарвлюються розчином йоду. Діагноз?

A * Клиноподібні дефекти

B Некроз твердих тканин зубів

C Ерозія твердих тканин зубів

D Хронічний середній карієс

E

702

Хворий 15-ти років скаржиться на короткочасний біль від хімічних та температурних

подразників, наявність каріозної порожнини у 37 зубі. Колір зуба незмінений,

зондування дна каріозної порожнини безболісне, стінок – болюче. Визначаються

розм”якшені тканини. Перкусія безболісна. Діагноз?

A * Гострий середній карієс

B Хронічний середній карієс

C Гострий поверхневий карієс

D Хронічний глибокий карієс

E

703

Для повноцінного обстеження стану оклюзії необхідно виконати ряд досліджень. Які

саме із перерахованих рекомендацій по обстеженню є правильними?

A * Визначення кількості, положення, орієнтації зубів, їх ступеня стирання, рухомості.

Визначення оклюзійної висоти, висоти покою, мінімальної речової висоти, характеру

контактів зубів в положенні центральної оклюзії та при рухах нижньої щелепи.

B Визначення кількості, положення, орієнтації зубів, їх ступеню стирання, рухомості.

Визначення центральної оклюзії, характеру контактів зубів в положенні центральної

оклюзії.

C Визначення кількості зубів, їх ступеню стирання, рухомості, характеру дефектів, зубів

та зубних рядів. Визначення центральної оклюзії, характеру контактів зубів в

положенні центральної оклюзії та при різних рухах нижньої щелепи.

D

E

704

У дитини 3-х років рідина з порожнини рота попадає в носові ходи. Мова гнусава. При

огляді піднебіння відмічається щілиноподібний дефект який не доходить до

альвеолярного гребня. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Неповне незрощення піднебіння

B Параліч м’якого піднебіння

C Перенесена травма піднебіння

D Повне незрощення піднебіння

E

705

Немовля має клиновидний дефект верхньої губи на всю висоту, включаючи і нижній

відділ носового ходу, дефект альвеолярного відростку, твердого та м’якого піднебіння.

Крило носу деформоване. Червона кайма піднімається по краю дефекту. Який

найбільш вірогідний діагноз?

A *Повне незрощення верхньої губи та піднебіння

B Колобома

C Перенесена травма верхньої губи, піднебіння

D Часткове незрощення верхньої губи та піднебіння

E

706

Немовля має двосторонній дефект верхньої губи альвеолярного відростку, твердого

та мякого піднебіння. Середня частина верхньої губи разом з різцевою кісткою

фіксується на перегородці носу. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Повне двостороннє незрощення верхньої губи та піднебіння

B Колобома

C Перенесена травма верхньої губи та піднебіння

D Часткове незрощення верхньої губи та піднебіння

E

707

Дитина 8-ми років має діастему між центральними різцями до 2 мм, від неї

парусоподібний тяж до слизової верхньої губи, який поділяє присінок на дві половини.

Прикус ортогнатичний, глибокий. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Вроджене укорочення вуздечки верхньої губи

B Аномалія розвитку альвеолярного відростка

C Перенесена травма верхньої губи

D Приховане незрощення верхньої губи

E -

708

У хворого Ф., 49 років неприємний запах з рота, значна рухливість зубів.

Пародонтальні кишені 6 мм з серозним ексудатом, грануляціями, зубними

відкладеннями, РМА 60\%, РІ - 6 , рухливість зубів 2-3 ступеню. Рентгенологічно:

значний остеопороз, резорбція міжальвеолярних перетинок на ? . Діагноз?

A Генералізований пародонтит Ш ступеню, хронічний перебіг

B Генералізований пародонтит П ступеню, хронічний перебіг

C Генералізований пародонтит Ш ступеню, загострений перебіг

D Генералізований пародонтит П ступеню, загострений перебіг

E

709

У хворого С., 38 років лице асиметричне. Нижнья щелепа зліва веретеноподібно

потовщена. Шкіра не змінена, береться в складку. Реґіонарні лімфовузли не

збільшені. Перехідна складка сглажена. Зуби інтактні, нерухомі. Рентгенологічно

округлі порожнини, розділені кістковими перетинками. Діагноз?

A * Амелобластома

B Остеобластокластома

C Кіста щелепи

D Хронічний остеомієліт

E

710

У хворого М., 10 років від народження потовщена верхня губа та праве крило носа.

Осередок ураження синьо-багрового кольору, легко стискається (нагадує губку),

безболісний. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Кавернозна гемангіома

B Капілярна гемангіома

C Ангіосаркома

D Лімфангіома

E

711

У хворої Н., 20 років, розростання блідо-рожевих ясеневих пиптиків на ? висоти

коронки зуба, пальпація їх безболісна, відкладення під”ясеневого зубного каменя .

Діагноз?

A Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма

B Катаральний гінгівіт

C Фіброматоз ясен

D Симптоматичний гінгівіт при генералізованому пародонтиті

E

712

У хворого К., 46 років, ясеневий край набряклий, синюшний, при пальпації

кровоточить. Пародонтальні кишені 2- 3мм, з серозним ексудатом. Помірні

над”ясеневі зубні відкладення. Рентгенологічно резорбція кістки на 1/3 висоти

міжальвеолярних перетинок, помірний остеопороз. Діагноз?

A Генералізований пародонтит I ступеню, хронічний перебіг

B Катаральний гінгівіт

C Генералізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг

D Генералізований пародонтит I ступеню, загострений перебіг

E

713

У хворого В., 8 років, діагностований хронічний гіпертрофічний пульпіт 65 зуба.

Оберіть метод лікування.

A * Вітальна ампутація

B Вітальна екстирпація

C Девітальна ампутація

D Девітальна екстирпація

E

714

У хворого З., 29 років, напади самовольного розриваючого, пульсуючого болю, який

ірадіює до вуха; частково послаблюється на кілька хвилин. Біль посилюється від

гарячого, зменшується від холодного. У 16 зубі каріозна порожнина, часткова

заповнена пломбою. Перкусія болісна. Діагноз?

A Гострий гнійний пульпіт

B Невралгія другої гілки трійчастого нерва справа

C Гострий дифузний пульпіт

D Гострий гнійний періодонтит

E Пародонтальний абсцес

715

У хворого У, 27 років, напади болю, які посилюються від гарячого і зменшуються від

холодного. У 25 зубі глибока каріозна порожнина, виконана пігментованим дентином.

Поверхневе зондування безболісне. Під час проведення маніпуляції перфорована

порожнина зуба. Перкусія болісна. ЕОД 45 мкА.Діагноз?

A Гострий гнійний пульпіт

B Гострий дифузний пульпіт

C Гострий гнійний періодонтит

D

E

716

У хворої 23 років діагностоване загострення хронічного фіброзного пульпіту 38 зуба.

Рентгенологічно корені 38 зуба звичайної анатомічної форми. Оберіть метод

лікування?

A Вітальна екстирпація

B Девітальна екстирпація

C Біологічний метод

D Видалення зуба.

E Девытальна ампутацыя

717

У хворого Г., 10 років, діагностований хронічний фіброзний пульпіт 12 зуба. Оберіть

лікувальну тактику.

A Тимчасове пломбування каналу кальційвмісним матеріалом

B Пломбування каналу склоіономерним цементом

C Пломбування каналу з використання гумових штифтів

D Пломбування каналу термофілом

E

718

У хворої В., 34 років, протягом 3 років на межі червоної кайми губ і слизової оболонки

утворюються смуги тонких прозорих лусочок, які щільно прикріплені в центрі і

відстають по периферії; після зняття лусочки оголюється яскраво-червона поверхня

червоної кайми, ерозії відсутні. Діагноз ?

A * Ексфоліативний хейліт

B Метеорологічний хейліт

C Червоний вовчак

D Контактний алергічний хейліт

E

719

У хворого К., 38 років, після прийому бісептолу підвищилась Т тіла до 38С, на губах

масивні геморагічні кірки, на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці уривки

пухирів, ерозії, вкриті товстим шаром жовтувато-сірого, щільного нальоту. Гігієна

порожнини рота незадовільна діагноз?

A * Багатоформна ексудативна еритема

B Герпетичний стоматит

C Пухирчатка

D Вторинний сифіліс

E

720

Хворий Д., 30 років, скаржиться на періодичну появу в порожнині рота поодиноких

висипів, які загоюються протягом тижня. На нижній губі афта діаметром 5,0 мм,

оточена яскраво-червоним обідком, вкрита сірувато-білим нальотом, різко болюча

при дотику, м’яка при пальпації.Діагноз?

A * Хронічний рецидивний афтозний стоматит

B Рецидивний герпес

C Стоматит Сеттона

D Вторинний сифіліс

E Афта Беднара

721

Хвора Д., 58 років, з патологією шлунково-кишкового тракту, скаржиться протягомі 5

місяців на печію в язиці, яка посилюється увечері, щухає вночі, зникає під час їжі.

Незначна атрофія пиптиків язика. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожева,

зволожена.Дагноз?

A * Глоссодінія

B Десквамативний глосит

C Недостатність вітамінів групи В

D

E

722

У хворого К, 48 років, будівельника, протягом року червона кайма губ

застійно-гіперемована, інфільтрована, вкрита дрібними лусочками. Хворий відмічає

покращення стану у період відпустки. Діагноз?

A * Метеорологічний хейліт

B Контактний алергічний хейліт

C Ексфоліативний хейліт, суха форма

D Червоний вовчак нижньої губи

E

723

У хворого Ш., 56 років, на м”якому піднебінні на фоні горбиків червоного кольору,

діаметром 2 мм, розташована болюча виразка з нерівними подритими м”якими

краями, зернистим дном, покрита жовто-сірим нальотом, по периферії дрібні

абсцеси, тільця Трела. Пакети болючих, щільних лімфовузлів.Діагноз?

A * Туберкульоз, міліарно-виразкова форма.

B Декубітальна виразка

C Трофічна виразка

D Вторинний сифіліс

E Рак слизової оболонки порожнини рота

724

У хворої Л., 5 років, на обличчі дрібнокрапкові червоні висипи, виражений носогубний

трикутник Філатова, слизова оболонка мигдаликів, м’якого піднебіння

яскраво-червона. Язик сухий, блискучий, грибоподібні сосочки збільшені, ниткоподібні

відсутні. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі. Діагноз?

A * Скарлатина

B Дифтерія

C Кір

D Ангіна

E

725

Пацієнтка Н., 48 років скаржиться на зудіння, набряк, збільшеня верхньої губи

протягом року. Губа звичайного кольору, лосніє, набрякла, м”яка при пальпації. Язик

складчастий. Відзначається парез лицевого нерва зліва. Діагноз?

A * Синдром Мелькерсона-Розенталя

B Набряк Квінке

C Лімфангіома

D Колатеральний набряк губи при періоститі

E

726

Хворий 42 років скаржиться на сухість і печіння слизової оболонки порожнини рота,

зміни кольору піднебіння. Об’єктивно: на межі твердого і м’якого піднебіння видно

ділянки зроговіння сірувато-білуватого кольору з червоними вкрапленнями – не

зроговілі ділянки навкруги протоків малих слинних залоз. Поставте діагноз.

A * Лейкоплакія курців (Таппейнера)

B Гострий герпетичний стоматит

C Хронічний платиніт

D Вторинний сифілід

E Грипозний стоматит

727

Хвора 58 років скаржиться на погіршення самопочуття: зниження апетиту , безсоння,

гарячку, появу множинних ерозій на слизовій оболонці та пухирів на шкірі. Об’єктивно:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.