Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Тема 7. Вибори і виборчі системи. Людина і політика. (2 год.)

 1. Сутність і призначення виборів.

  1. Вибори та виборчий процес. Референдум.

  2. Соціальне призначення виборів та їх функції.

  3. Основні демократичні принципи виборчого права.

  4. Принципи організації демократичних виборів.

 1. Виборчі системи.

  1. Сутність виборчої системи.

  2. Типи виборчих систем.

  3. Основні процедури виборчого процесу.

 1. Особистість і влада. Права людини.

  1. Відносини влада − людина у трактуванні різних історичних концепцій.

  2. Політична особистість і її типи.

  3. Проблема прав людини і її вирішення у сучасному світі.

Теми рефератів.

 1. Виборчі системи України від проголошення незалежності до сьогодення . Критичний аналіз.

 2. Права людини в Конституції України і їх реалізація.

 3. Загальна Декларація прав людини і її значення.

Тестовий контроль № 9 з теми «Вибори і виборчі системи. Людина і політика».

 1. Вибори − це:

а) формування влади та інших керівних органів на основі волевиявлення суспільства шляхом голосування;

б) формування влади главою держави з послідуючим затвердженням її парламентом;

в) формування влади політичними партіями на основі голосування в партіях;

г) формування влади на основі відкритого змагання політичних програм кандидатів.

 1. Вибори є:

а) доказом готовності влади до діалогу із суспільством;

б) способом встановлення компромісу між владою і суспільством;

в) способом вирішення протиріч між політичними партіями;

г) найважливішим інститутом легітимізації політичної системи та політичного режиму.

 1. Виборче право − це:

а) сукупність юридичних норм, що регламентують виборчий процес;

б) право громадянина голосувати або не голосувати на виборах;

в) право бути обраним до органів влади;

г) право влади встановлювати регламент виборів.

 1. Загальність виборів, як основний демократичний принцип виборчого права, обмежується:

а) політичними переконаннями виборців;

б) набором цензів;

в) постановою або іншим розпорядженням влади;

г) указом президента країни.

 1. До принципів організації демократичних виборів не відноситься:

а) свобода виборів;

б) змагальність, конкурентність;

в) контроль виконавчою владою ходу виборів;

г) рівність можливостей політичних партій і кандидатів;

д) періодичність і регулярність виборів.

 1. Мажоритарна виборча система базується на принципі:

а) представництва найбільш чисельних політичних сил;

б) більшості голосів;

в) більшості виборців в округах;

г) ваги внеску у виборчий фонд.

 1. Пропорційна виборча система передбачає розподіл мандатів:

а) пропорційно до голосів, що їх отримали партії чи блоки;

б) пропорційно внеску партій і блоків у виборчий фонд;

в) пропорційно чисельності партій і блоків, що перемогли на виборах;

г) пропорційно чисельності виборців на округах.

 1. Загальна декларація прав людини була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у:

а) 1945 р.;

б) 1947 р.;

в) 1948 р.;

г) 1949 р.

 1. Політична іммобільність − це:

а) залучення людини до політичного життя;

б) активна політична діяльність людини;

в) виключення людини з політичного життя;

г) підготовка людини до активної політичної діяльності.

 1. Політична соціалізація − це:

а) розподіл суспільства за соціальним статусом;

б) процес входження людини в політику;

в) залучення суспільства, людини до сприйняття соціалістичних ідей;

г) участь громадян у виборах.