Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Іv. Тематичний план лекцій

№ з/п

тема

кількість годин

Змістовий модуль 2. Історія становлення політичної думки та політичної науки.

2.1

Політика в історії суспільної думки

1

2.2.

Становлення політичної думки в Україні

1

Змістовий модуль 3. Політична система суспільства і політичний процес

3.1.

Політична система суспільства. Влада і політичний режим

2

3.2.

Держава і громадське суспільство

2

3.3.

Політичні партії, громадські організації та суспільно-політичні рухи

2

Змістовий модуль 4. Сучасна політика держави і політичні процеси

4.1.

Вибори і виборчі системи

1

4.4.

Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики держави

1

Всього: 10 годин

V. Тематичний план семінарських занять

№ з/п

тема

кількість годин

Змістовий модуль 2. Історія становлення політичної думки та політичної науки.

2.1

Політика в історії суспільної думки

3

2.2.

Становлення політичної думки в Україні

1

Змістовий модуль 3. Політична система суспільства і політичний процес

3.1.

Політична система суспільства. Влада і політичний режим

4

3.2.

Держава і громадське суспільство

2

3.3.

Політичні партії, громадські організації та суспільно-політичні рухи

2

3.4.

Політична еліта та політичне лідерство

2

3.5.

Політична свідомість і політична культура. Політика і мораль

2

Змістовий модуль 4. Сучасна політика держави і політичні процеси

4.1.

Вибори і виборчі системи

1

4.3.

Людина і політика

1

4.4.

Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики держави

2

Всього: 20 годин

VI. Тематичний план самостійної роботи студентів

№ п.п.

тема

кількість годин

Змістовий модуль 1. Вступ. Політологія як наука

1.1.

Предмет і метод. Функції політології

2

Змістовий модуль 2. Історія становлення політичної думки та політичної

науки.

2.1

Політика в історії суспільної думки

2

2.2.

Становлення політичної думки в Україні

2

Змістовий модуль 3. Політична система суспільства і політичний процес

3.1.

Політична система суспільства. Влада і політичний режим

4

3.2.

Держава і громадське суспільство

4

3.3.

Політичні партії, громадські організації та суспільно-політичні рухи

4

3.5.

Політична свідомість і політична культура. Політика і мораль

2

Змістовий модуль 4. Сучасна політика держави і політичні процеси

4.1.

Вибори і виборчі системи

2

4.2.

Політичні конфлікти та кризи

2

4.3.

Людина і політика

2

4.4.

Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики держави

2

4.5.

Світова політика. Сучасні світові політичні процеси. Україна у світовому співтоваристві

2

Всього

30