Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Тема 3. Держава і громадянське суспільство (2 год.)

  1. Сутність держави, її особливості та типи.

1.1. Поняття держави у етнографічному та політичному розумінні. Що становить визначальну ознаку держави?

1.2. Особливості держави як структури політичної системи суспільства.

1.3. Чим визначається виняткове місце держави у політичній системі

суспільства.

1.4. Головні ознаки держави.

1.5. Типологія держав за формами правління.

1.6. Форми державного устрою.

1.7. Головні функції держави.

2. Концепція правової держави.

2.1.Становлення концепції правової держави.

2.2. Визначення правової держави:

– панування права;

– конституційність політичного режиму;

– розвиненість правової системи;

– ефективність судової влади;

– розподіл та взаємодія влади;

  • дієвість громадянського контролю влади.

2.3. Принципи правової держави та їх втілення у сучасній Україні.

– первинність і верховенство права;

– відповідність закона праву;

– формальної рівності;

– суверенітету;

  • розподілу влади.

3. Концепція громадянського суспільства.

3.1. Сутність громадянського суспільства.

3.2. Умови формування громадянського суспільства та їх реалізація в Україні.

Питання для самостійної роботи:

1. Концепції походження держави:

- патріархальне;

- суспільного договору;

- теологічне;

- насильницьке;

- марксистське;

- інституційне.

2. Становлення української державності:

- Київська Русь;

- Козацька держава;

- становлення державності на початку ХХ ст.;

- незалежна Україна.

3. Правова держава: витоки, історія становлення поняття

4. Об’єктивні передумови виникнення концепції громадянського суспільства.

5. Г. Гегель, К. Маркс, В. Липинський про громадянське суспільство.

Теми рефератів:

  1. Україна на шляху розбудови правової держави: досягнення та прорахунки.

  2. Складний шлях становлення громадянського суспільства в Україні.

  3. Сучасні монархії – порівняльний аналіз.

  4. Парламентська чи президентська республіка – що прийнятніше для України?

Тестове завдання № 5

з теми «Держава і громадянське суспільство»

  1. Держава це:

а) певна територія з населенням;

б) особлива форма організації політичної влади, яке має суверенітет, здійснює управління, організацію суспільного життя в країні;

в) країна, яка має кордони і владу;

г) територіальне об’єднання громадян, що управляються владою.

  1. Винятковість положення держави у політичній системі суспільства обумовлена:

а) втіленням суверенітету народу даної країни;

б) суверенністю верховної, формально незалежної від будь-кого влади;

в) зобов’язанням забезпечувати і захищати права людини на своїй території та задовольняти загально соціальні потреби суспільства;

г) всім вищеозначеним.

3. Сучасна політологія визначає головні субстанційні причини виникнення держави:

а) розвиток сім’ї на більш високому, суспільному рівні , де влада монарха – це як влада батька;

б) результат свідомої діяльності людей, домовленості між ними про створення інституту влади (суспільний договір);

в) виявлення волі Бога щодо організації життя людей під владою на основі їх покори владі, що діє від імені Бога;

г) розподіл праці, виникнення на цій основі приватної власності та експлуатації людини.

4. Українська державність бере свій початок:

а) з часів Київської Русі;

б) з середини ХVІІ ст. із створення гетьманської Запорізької Січі;

в) з 1917 р. із проголошенням УНР;

г) з 1917 р. із проголошенням УРР.

5. За способами організації вищої влади історично склалися такі форми держави:

а) монархія і республіка;

б) демократія і автократія;

в) до індустріальні і постіндустріальні;

г) унітарні і федеративні.

6. Для правової держави обов’язковим є:

а) верховенство закону: закон один для всіх;

б) верховенство права: всі закони підпорядковані праву;

в) недоторканість депутатів парламенту і інших представницьких органів влади;

г) пріоритетність судової влади, яка б примушувала б діяти в межах закону.

7. Принцип відповідальності закона праву вимагає:

а) відповідність законів конституції країни;

б) закони повинні втілювати правові норми, що вироблені світовим співтовариством;

в) право повинно відповідати Конституції країни;

г) право повинно відповідати законам держави.

8. Принцип розподілу влади реалізується через розподіл на гілки:

а) президентську, судову і урядову;

б) законодавчу, виконавчу і президентську;

в) законодавчу, виконавчу і судову;

г) парламентську, урядову і президентську.

9. Домінантного (визначального, панівною ознакою) громадянського суспільства є:

а) наявність права у державі;

б) Захист державою права власності особи;

в) наявність у країні інститутів та відносин, що забезпечують всебічну реалізацію особистості людини, її потенціалу, інтересів;

г) невтручання держави у особисте життя людини, людина вільна у своїх діях та виборі.

10. Громадянське суспільство це:

а) сукупність громадян країни, об’єднаних однією метою;

б) все населення країни за межами державної влади;

в) суспільство, в якому є свобода слова, свобода волевиявлення, свобода вибору і інші;

г) суспільство, в якому державою захищені право і свободи людини та створені умови, які забезпечують можливість людині задовольняти свої економічні, соціальні, культурні, правові і інші потреби.