Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

VII. Структура модуля

Кількість годин, з них

Всього годин, кредит

Аудиторн

СРС

інд.роб.

Вид контр

л

с.з.

60/2

10

20

30

Змістовий модуль 1. Вступ. Політологія як наука

1.1.

Предмет і метод. Функції політології

2/0,07

2

Змістовий модуль 2. Історія становлення політичної думки та політичної

науки.

2.1

Політика в історії суспільної думки

6/0,20

1

3

2

2.2.

Становлення політичної думки в Україні

4/0,13

1

1

2

Змістовий модуль 3. Політична система суспільства і політичний процес

3.1.

Політична система суспільства. Влада і політичний режим

10/0,33

2

4

4

3.2.

Держава і громадське суспільство

8/0,26

2

2

4

3.3.

Політичні партії, громадські організації та суспільно-політичні рухи

8/0,26

2

2

4

3.4.

Політична еліта та політичне лідерство

2/0,07

-

2

-

3.5.

Політична свідомість і політична культура. Політика і мораль

4/0,13

-

2

2

Змістовий модуль 4. Сучасна політика держави і політичні процеси

4.1.

Вибори і виборчі системи

4/0,13

1

1

2

4.2.

Політичні конфлікти та кризи

2/0,07

-

-

2

4.3.

Людина і політика

3/0,11

-

1

2

4.4.

Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики держави

5/0,17

1

2

2

4.5.

Світова політика. Сучасні світові політичні процеси. Україна у світовому співтоваристві

2/0,07

-

-

2

Всього

60/2

10

20

30

Рейтингова шкала поточного та підсумкового модульного контролю

№ п.п.

Модуль 1 (поточне тестування)

кількість балів

1

Змістовий модуль 1. Вступ. Політологія як наука

12

1.1.Предмет і метод. Функції політології

12

2

Змістовий модуль 2. Історія становлення політичної думки та політичної науки.

24

2.1.Політика в історії суспільної думки

12

2.2.Становлення політичної думки в Україні

12

3

Змістовий модуль 3. Політична система суспільства і політичний процес

72

3.1.Політична система суспільства. Влада і політичний режим

24

3.2.Держава і громадське суспільство

12

3.3.Політичні партії, громадські організації та суспільно-політичні рухи

12

3.4.Політична еліта та політичне лідерство

12

3.5.Політична свідомість і політична культура. Політика і мораль

12

4

Змістовий модуль 4. Сучасна політика держави і політичні процеси

24

4.1.Вибори і виборчі системи

4.3.Людина і політика

12

4.4. Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики держави

12

5

Разом змістові модулі. Поточний контроль

120

6

Підсумковий контроль (тестовий)

80

Разом сума балів

200

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.