Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Тема 4. Політичні партії. Суспільно-політичні організації та рухи. (2 год.)

1. Об’єктивні передумови та причини виникнення політичних партій.

1.1. Соціально-економічні та політичні умови, які викликали необхідність та уможливили створення політичних партій.

1.2. Яка з політичних теорій Нового часу «підштовхнула» суспільство до створення політичних партій?

1.3. Яка з політичних теорій обґрунтувала необхідність створення пролетарських партій? Яка мета цих партій?

1.4. Конкретні причини виникнення партій:

- перехід суспільства від одного соціально-політичного стану до другого (від феодалізму до капіталізму, від колонії до незалежності і ін.);

- виникнення протиріч між соціальними прошарками суспільства, класами;

- незадоволення значної частини суспільства існуючою політичною системою;

- етнічні, релігійні та інші протиріччя;

- формування національно-визвольних рухів.

2. Сутність політичних партій і їх роль у розвитку сучасних політичних систем.

2.1. Визначення партії як соціально-політичної організації та її основні ознаки.

2.2. Чинники, що визначають місце партії у політичній системі суспільства:

- відповідність існуючій системі;

- соціальна опора та підтримка партії;

- політична організація партії у різних сферах життя суспільства;

- самостійність партії;

організаційна структура, міжнародний авторитет.

  1. Основні функції партії.

  2. Класифікація партій.

  3. Сутність партійних систем та їх типи:

 • однопартійні;

 • двопартійні;

 • багатопартійні:

а) з ведучою, лідируючою партією;

б) без визнаної партії-лідера.

3. Суспільно-політичні організації та рухи.

3.1. Умови створення суспільно-політичних організацій та рухів (СПО та СПР).

3.2. Відмінності СПО та СПР від політичних партій.

3.3. Роль СПО та СПР у формуванні правової держави та громадянського суспільства.

Тестове завдання № 6 по темі «Політичні партії. Суспільно-політичні організації та рухи».

 1. Що з означеного обумовило необхідність створення партій?

а) перехід суспільства від одного соціально-політичного стану до іншого;

б) внутрішні протиріччя між соціальними групами суспільства, необхідність їх визначення та вирішення;

в) боротьба за владу;

г) все означене.

 1. Можливість створення політичних партій зумовлене:

а) утвердженням громадянської та політичної свободи у суспільстві;

б) відстороненням церкви від політичної влади;

в) дозволом монарха;

г) зацікавленістю окремих осіб у політичному лідерстві.

 1. Головною метою політичної партії є:

а) політична структуризація суспільства;

б) завоювання державної влади;

в) забезпечення добробуту і процвітання суспільства;

г) вихід на міжнародний рівень політичної діяльності.

 1. Партія є найбільш політизованою громадською організацією тому, що вона:

а) виражає волю і інтереси певних соціальних груп суспільства;

б) має статут і програму своєї діяльності;

в) має головною метою завоювання влади і активно бореться за неї;

г) має вплив на владу, організовує політичні заходи (мітинги, маніфестації, страйки тощо).

 1. Політична партія це добровільна організація, яка:

а) об’єднує у своїх рядах найбільш активну частину тієї чи іншої професійної групи з метою захисту її інтересів шляхом діалогу з роботодавцями чи владою;

б) об’єднує у своїх рядах найбільш активну і організовану частину соціальної спільноти для вираження і захисту її інтересів шляхом завоювання влади;

в) об’єднує у своїх рядах частину населення, яка має спільні погляди на ті чи інші проблеми з метою їх вирішення шляхом впливу (тиску, діалогу) на владу;

г) об’єднує у своїх рядах активну частину соціальної групи, яка здатна вирішити ті чи інші проблеми.

 1. Для того, щоб партія займала достойне, гідне місце у політичному житті суспільства, мала належний вплив на нього вона повинна:

а) у повній мірі виконувати внутрішньо партійні і зовнішні функції;

б) приділяти увагу внутрішньопартійному будівництву;

в) менш за все перейматися внутрішніми функціями, а головну увагу зосередити на зовнішніх функціях, на рекламу своєї партії;

г) зосередитись на масових заходах: мітингах, маніфестаціях, страйках, розважальних акціях тощо.

 1. Поділ партій на партії лівого, правого чи центристського спрямування має у своїй основі:

а) революційність чи реформаторство у діях;

б) внутрішню організаційну структуру та характер відносин між керівництвом і рядовими членами партії;

в) прогресивність або консервативність їхніх програм та стратегічний вибір суспільного розвитку;

г) соціально-класова база та джерела поповнення рядів партії.

 1. Соціально-політичні рухи виникають як потреба:

а) організованої боротьби за владу;

б) захисту професійних інтересів;

в) об’єднання суспільства за різними ознаками (статевими, віковими, географічними, етнічними та ін.) з метою покращення, удосконалення можливостей задоволення їх інтересів;

г) різних соціальних спільнот і їх організацій шляхом впливу на державні владні структури досягають зміни на краще існуючих соціально-політичних та економічних умов життя.

 1. Причинами виникнення суспільно-політичних рухів можуть бути:

а) відірваність влади від народу, його потреб і інтересів;

б) тривала криза у всіх або окремих сферах життя суспільства;

в) погіршення умов життя суспільства (зниження рівня життя, погіршення екології, зростання імпорту та тиск на національний бізнес);

г) все означене.

 1. Суспільні та суспільні політичні рухи є передумовою:

а) зміцнення влади та посилення впливу на суспільство;

б) утвердження демократичних засад в країні та формування громадянського суспільства;

в) зростання авторитету політичних партій, що входять до влади;

г) зменшення впливу та авторитету партій у суспільстві.