Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / _стор_я України методичка.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
610.3 Кб
Скачать

Заняття 3. Тема: Київська Русь (IX ст. – 30-ті роки xiі ст.)

План

 1. Створення держави у східних слов’ян. Перші київські князі.

 2. Соціально-економічний і політичний устрій.

 3. Історичне значення.

Основні поняття: Київська Русь, норманська теорія, нормани(варяги), норманська та антинорманська теорії, великий князь, бояри, смерди, рядовичі, закупі, холопи, міщанство, біле та чорне духовенство, віче, данина, натуральне господарство, бортництво, ранньофеодальна монархія, вотчина.

Теми рефератів

 1. Історична зумовленість і значення хрещення Русі.

 2. Походження української державної символіки.

 3. Володимир Мономах.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Складіть таблицю «Київські князі та їх політика»:

Князь

Термін

князівства

Основні напрями

політики

Значення

діяльності

Питання для самоперевірки

 1. Коли та за яких обставин утворилася Київська Русь?

 2. Як «Повість минулих лет» розповідає про створення Київської держави?

 3. Назвіть періоди політичної історії Київської Русі? Які князі тоді керували державою?

 4. Які теорії походження Київської Русі вам відомі?

 5. Яке значення мало запровадження християнської релігії на Русі?

 6. Який політичний устрій мала давньоруська держава?

 7. Назвіть основні соціальні версти давньоруського суспільства.

Цільові навчальні завдання

 1. Назвіть теорії походження державності у спідніх слов`ян, яка з них здається вам більш аргументованою? Приведіть докази.

 2. Чому перший період існування Київської Русі літописець назвав «періодом збирання східнослов`янських племен»?

 3. Доведіть, що період правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого стали періодом розквіту Київської держави?

 4. Чому Київську Русь ми називаємо «ранньофеодальної монархією?

 5. Доведіть, що за своєму соціальному устрою Київська Русь була ранньофеодальною.

 6. Як ви розумієте фразу «панування натурального господарства»?

 7. Приведіть точки зору на проблему історичного значення Київської Русі, яка з них вам більш імпонує?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті.

У першому питанні розглядається питання генезису формування давньоруської державності. Слід звернути увагу на норманську та антинорманську теорії походження державності східних слов’ян, Коли вони виникли, доведіть аргументи на користь кожній із них. Якими були соціально-економічні і політичні передумови створення держави. Також вкажіть на особливості розвитку Київської Русі в період правління перших князів. Використовуйте складену Вами таблицю.

Розкриваючи друге питання, дайте характеристику соціально-економічного та політичного розвитку Русі. Проаналізуйте характерні риси економіки, поясніть термін «натуральне господарство». Звернуті увагу на існування різних верств населення, як їх називали. Подумайте, що свідчить про формування феодального суспільства. Якими були особливості державного устрою Київської Русі.

При підготовці третього питання підкреслити, яку роль мала Давньоруська держава в історії східних слов’ян. Покажіть могутність держави, її значення для розвитку економіки, соціально-політичного та культурного життя. Треба звернути увагу на значення Київської Русі у світової історії. Нарешті, доведіть точки зору, які існують в історіографії про питання історичне значення Київської Русі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.