Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / _стор_я України методичка.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
610.3 Кб
Скачать

Тематика рефератів з історії України

1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

 1. Скіфи і Скіфія.

 2. Перші слов’янські археологічні культури

 3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

 4. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

 5. Походження української державної символіки.

 6. Володимир Мономах.

 7. Данило Галицький як історична особа.

 8. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.

10. Становище України в складі Речі Посполитої

 1. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 2. Петро Конашевич-Сагайдачний.

 3. Утворення козацької держави та її еволюція.

 4. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець.

 5. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.

 6. Історія виникнення м. Харкова.

 7. Українське козацтво в загальноісторичному контексті.

 8. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

19. Гетьман К. Розумовський.

 1. Кирило-Мефодіївське товариство.

 2. Виникнення українських політичних партій.

 3. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.

 4. Особливості двовладдя в Україні.

 5. Брест-Литовська угода: сутність, наслідки, значення.

 6. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

 7. Життя та діяльність С. Петлюри.

 8. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні.

 9. Степан Бандера: політичний портрет.

 10. Створення і діяльність УПА.

 11. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 12. Медичні працівники в роки Великої Вітчизняної війни.

 13. Голод в Україні 1946–1947 рр.

 14. Політичний портрет П. Шелеста.

 15. Дисидентський рух 60–80 років в Україні.

 16. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 17. Ринкові реформи та держава в Україні: сучасний стан і майбутнє.

 18. Україна на теренах світового співробітництва.

Вимоги до реферату

Реферати є коротким викладом наукової роботи чи змістом прочитаної книги, результатом вивчення наукової проблеми, оглядом відповідних джерел за заданою темою, супроводжуваних коментаріями та аналізом. Реферат походить від латинського “refero” – доповідаю, повідомляю.

В університеті рефератом вважають написання певного самостійного тексту по деякому питанню на засадах аналізу додаткової літератури.

Для підготовки реферату необхідно обрати тему, знайти відповідну літературу, вивчити її, скласти план, систематизувати матеріал.

Тематика рефератів визначається програмою дисципліни і пропонується студентам кафедрою.

Основні вимоги до реферату

  1. Реферат повинен бути оформлений згідно з загальновживаними правилами.

  2. Загальний обсяг реферату повинен становити 10–15 сторінок комп’ютерного тексту або 20–25 сторінок рукописного.

  3. В рефераті студент повинен обов’язково посилатися на джерела і авторів, з яких запозичив матеріали.

  4. Текст реферату обов’язково повинен бути структурований.

  5. Реферат подають в папці, чи переплетінні.

Оформлення реферату

 1. Текст реферату може бути надруковано на комп’ютері або написано розбірливим почерком на одній стороні аркуша білого паперу А 4 через 1,5 інтервалом розміром шрифту 14 із дотриманням таких берегів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

 2. Сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з 3-ої. Перша сторінка – це титульний аркуш (номер сторінки не вказується). Він містить найменування вищого навчального закладу, назву кафедри та дисципліни, з якої готується реферат, назву реферату, прізвище, ім’я та по батькові автора, а також науковий ступень, вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника, місто і рік написання. Друга сторінка (номер сторінки також не вказується) містить зміст реферату. Він включає найменування та нумерацію всіх пунктів роботи, зокрема вступу, розділів та підрозділів основної частини, висновок, списку використаної літератури.