Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Тема 8. Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики. (2 год.)

 1. Становлення державної політики в галузі охорони здоров’я і медицини.

1.1. Античний період;

1.2. Середні віки;

1.3. Формування державної медицини на території України.

 1. Соціальна політика та охорона здоров’я у сучасному світі.

2.1. Сутність та призначення соціальної політики.

2.2. Концепції соціальної політики та моделі ДПОЗ:

− ліберальна,

− консервативна,

− соціал-демократична,

− соціалістична.

2.3. Порівняння їх ефективності.

 1. Державна політика України в галузі охорони здоров’я.

  1. Стан охорони здоров’я в Україні та необхідність реформування її

системи.

  1. Сутність ДПОЗ та ознаки її ефективності.

  2. Принципи розробки та функції державної влади в розбудові ДПОЗ в

Україні.

Теми рефератів.

 1. Реалізація конституційного права на охорону здоров’я в Україні.

 2. Проблеми становлення страхової медицини в Україні.

 3. Аналіз реалізації основних засад ДПОЗ в Україні.

Тестовий контроль № 10 з теми «Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики».

1. У Війську Запорізькому першу медичну допомогу пораненим надавали:

  1. самі козаки.

  2. цирульники;

  3. монахи;

  4. козаки фахівці в цієї справі;

  5. сестри милосердя;

2. Перший медичний факультет в Україні було відкрито:

 1. при Львівському Університеті.

 2. при Київському Університеті;

 3. при Харківському Університеті;

 4. при Києво-Могилянській Академії;

 5. при Острозькій Академії;

3. Перша державна медична служба для боротьби з епідеміями на території України заснована

 1. у 1654 р.;

 2. у 1787 р.;

 3. у 1715 р.;

 4. у 1740 р.;

 5. у 1805 р.

4. Соціальна політика держави передбачає:

 1. соціальному спрямованість економіки;

 2. цільове спадкування на соціальні потреби;

 3. забезпечення соціальних гарантій і соціальний захист громадян;

 4. формування і виконання держбюджету;

 5. невтручання держави у соціальну сферу.

5. Найбільша частка держави і приватної форм медичного обслуговування у:

 1. соціал-демократичній моделі;

 2. консервативній моделі;

 3. ліберальній моделі;

 4. європейській моделі.

 5. соціальній медицині.

6. Історично-першою моделлю ДПОЗ була:

 1. ліберальна;

 2. консервативна;

 3. патерналістська;

 4. соціал-демократична;

 5. радянська.

7. Обов’язкове медичне страхування є складовою моделі ДПОЗ:

 1. патерналістської.

 2. соціалістичної;

 3. соціал-демократичної;

 4. ліберальної;

 5. консервативної;

8. На добровільному медичному страхуванні базується:

 1. ліберальна модель ДПОЗ;

 2. консервативна модель ДПОЗ;

 3. патерналістська модель ДПОЗ;

 4. соціалістична модель ДПОЗ;

 5. соціал-демократична модель ДПОЗ.

9. Державна політика в охороні здоров’я повинна включати принципи:

 1. безумовне надання невідкладної медичної допомоги;

 2. відповідальність держави за стан здоров’я громадян;

 3. державний контроль за діяльністю всіх закладів охорони здоров’я;

 4. проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;

 5. все означене.

10. У країнах Євросоюзу на охорону на охорону здоров’я у бюджеті виділяється не менше 8 % ВВП. В Україні:

 1. 8 %;

 2. 6 %;

 3. близько 8 %;

 4. до 4 %;

 5. 5 – 6 %.