Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Reanim_2014

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
6.05 Mб
Скачать

Гидрокарбонатнатрия

Нетдостаточногонаучногообоснования, чтобырекомендоватьрутинное применениерастворанатриягидрокарбонатадляпервичнойреанимации новорожденных.

3.1. Показаниякприменению.

-Вероятныйилидоказанныйтяжелыйметаболическийацидоз, исключительнововремядлительнойнеэффективной реанимациина фонеадекватнойИВЛ.

3.2. Дозировкаивведение.

-Концентрацияраствора –4,2% или0,5мэкв/мл

-Готовят 20 млвшприце.

-Доза –4 мл/кг или2 мэкв/кг.

-Путьвведения – ввенупуповиныприналичииобратногокровотока.

-Скоростьвведениямедленная, небыстрее, чем 2 мл/кг/минуту.

3.3. Растворнатриягидрокарбонатанельзявводитьдотехпор, покане налаженыэффективныевентиляциялегкихиперфузиятканей новорожденного.

Налоксонагидрохлорид

Введениеналоксонагидрохлориданельзясчитатьсредствомпервойпомощи ребенкусотсутствиемсамостоятельногодыхания, которойпреждевсего необходимоначатьвентиляциюподположительнымдавлением.

• 4.1. Показаниякприменению.

- Значительноеугнетениедыханияуноворожденногопослевосстановления нормальныхЧССицветакожинафонеИВЛприусловиивведения наркотическиханальгетиков (опиоидов)материсцельюобезболивания родоввтечениепоследних4 часовдорожденияребенка.

4.2. Дозировкаивведение.

-Рекомендованнаяконцентрацияраствора – 1,0 мг/мл.

-Доза –0,1 мг/кг.

-Путивведения:

-внутривенный –преимущественно;

-внутримышечный – допустим, нодействиелечебногопрепаратабудет замедлена;

-эндотрахеальноевведениеналоксонанеэффективное.

Прекращениереанимации

Восстановлениесамостоятельного дыхания, ЧСС > 100 вмин., розовая кожа

Отсутствиесердечнойдеятельности напротяжении 10 мин. проведение полногообъемареанимации

НАРОДЖЕН

Доношенавагітність?

Так

Рутинний догляд

 

 

НЯ

 

Дихаєабокричить?

Залишити

•Забезпечити тепло

 

 

Добрийм’язовийтонус?

 

 

з матір’ю

•Звільнити дихальні шляхи

 

 

 

 

 

 

 

 

•Обсушити

 

Забезпечити тепло і прохідність ДШ,

 

 

•Оцінювати стан в динаміці

 

обсушити, стимулювати

 

 

Ні

 

 

 

 

 

30 с

Апное, ґаспінґиабоЧСС<100?

Ні

Утрудненедиханняабостійкий

 

ціаноз?

 

 

 

 

ШВЛ, потреба SpO2 моніторингу

Так

 

 

 

Звільнити ДШ, потреба

 

 

 

 

 

 

 

SpO2 моніторингу, СРАР

60 с

 

ЧСС <100?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

Ні

Контроль адекватності вентиляції

Післяреанімаційна

 

 

 

 

 

 

 

допомога

 

 

 

 

ЧСС <60?

 

 

Корекція ШВЛ

 

 

 

Потреба інтубації

 

 

Інтубувати, якщо

 

 

 

 

 

 

немає рухів!

 

Розпочати НМС, координувати з ШВЛ

Можливість:

 

ЧСС <60?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Гіповолемії

 

Так

 

 

•Пневмотораксу

 

Адреналін ВВ

 

 

≥ 32 тиж!

Норми

предукт.

SpO

60-65%

1

хв.

2

2

хв.

 

65-70%

3

хв.

 

70-75%

4

хв.

 

75-80%

5

хв.

 

80-85%

10 хв.

85-95%

 

Самостійне

Самостійнедихання (СД) наявне:утримуватидитинунижчерівня

НАРОДЖЕН

дихання (СД)

плаценти;перетиснутиіперерізатипуповинучерез 30-45 с;

НЯ

відсутнє

забезпечититепловийзахист

 

 

Перенести на реанімаційний стіл

 

 

 

< 32 тиж!

 

 

Забезпечити тепло і прохідність ДШ, обсушити, стимулювати

 

 

Накласти датчик пульсоксиметра на праву руку (предуктально)

 

 

Оцінити наявність самостійного дихання, ЧСС і SpO2

 

 

 

 

 

Санувати ВДШ (за показаннями)

 

 

 

Моніторинг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.НаявністьСД

 

 

Оцінк

Апное, ґаспінґиАБО

Самостійнедихання

 

2.ВажкістьДР

 

 

 

3.SpO2

 

 

ЧСС<100 АБО

ЧСС ≥100

 

 

 

 

 

а

 

 

4.ЧСС

 

 

 

SpO2 < 40%

SpO2 ≥40%

 

 

 

 

 

стану

 

 

5.Коліршкіри

 

 

 

 

 

Так

 

 

Так

6.Активність

30 с

 

 

 

 

Переводитиу

 

 

 

 

 

 

«Наповнення легень» (НЛ)** 10 с

СРАР

 

відділенняІТН

 

 

 

 

 

 

Почат-

 

(РІР 20-25 см Н2О; FiO2

30-40%)

Сурфактант(уразі

 

 

 

5-7 см Н2О

 

 

 

СРАР (5 см Н2О; FiO2 30-40%) АБО

 

інтубаціїіFiO2>0,3)

 

 

кова ДП

 

 

 

 

 

ШВЛ (РІР 20-25 см Н2О, РЕЕР 5 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н2О, FiO2 30%)

 

 

Самостійнедихання

 

60 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка:

ЧССзбільшилась?

Так

Апное, ґаспінґи

 

ЧСС,SpO2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД

 

Ні

 

 

 

 

 

Адекватне наповнення/вентиляція?

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

Повторити НЛ, розпочати ШВЛ

Н2О; РЕЕР 5 см Н2 О; FiO2)

Адекватне наповнення/вентиляція?

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

Повторити НЛ, розпочати ШВЛ

Н2О; РЕЕР 5 см Н2 О; FiO2)

Оцінка:

ЧСС<60

60<ЧСС<100

ЧСС>100

 

 

 

ЧСС,SpO2

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтубувати трахею

Інтубувати трахею

 

< 32 тиж!

Продовжити ШВЛ (РІР

 

20-25 см Н2О; РЕЕР 5 см

 

Розпочати НМС

Продовжити ШВЛ (РІР

 

 

 

 

20-25 см Н2О; РЕЕР 5 см

 

Н2О; FiO2 40%)

 

 

 

Н2О; FiO2 90%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координувати НМС і

 

 

 

 

 

 

 

 

ШВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка:

 

 

 

ЧСС>100

 

 

 

ЧСС<60

60<ЧСС<100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧСС,SpO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увести адреналін у трахею

 

Увести адреналін ВВ

 

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

 

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

Н2О; РЕЕР 5 см Н2О; FiO2 90%)

ЧСС<60

Н2О; РЕЕР 5 см Н2О; FiO2 90%)

Продовжити НМС

 

Продовжити НМС

Катетеризувати вену

 

Увести фізрозчин ВВ

 

пуповини

 

 

 

Помістити дитину у пластиковий мішок

НАРОДЖЕН

 

Самостійнеди-

СДнаявне:утримуватидитинунижчерівняплаценти;перетиснути

НЯ

 

 

ханнявідсутнє..

іперерізатипуповинучерез 30-45 с

 

 

 

 

 

Перенести на реанімаційний стіл

 

 

 

 

 

 

< 28

 

 

Забезпечити тепло і прохідність ДШ, обсушити, стимулювати

 

тиж!

 

 

Накласти датчик пульсоксиметра на праву руку (предуктально)

 

 

 

Оцінити наявність самостійного дихання, ЧСС і SpO2

 

 

 

 

 

Санувати ВДШ (за показаннями)

 

 

 

 

 

 

Моніторинг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.НаявністьСД

 

 

Оцінк

Апное, ґаспінґиАБО

Самостійнедихання

 

 

2.ВажкістьДР

 

 

 

 

3.SpO2

 

 

ЧСС<100 АБО

 

ЧСС ≥100

 

 

 

 

 

а

 

 

 

4.ЧСС

 

 

 

SpO2 < 40%

 

SpO

 

≥40%

 

 

 

 

 

стану

 

2

 

 

5.Коліршкіри

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

6.Активність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

30 с

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводитиу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наповнення легень» (НЛ)** 10 с

 

СРАР

 

 

відділенняІТН

 

 

 

 

 

 

 

 

Почат-

 

(РІР 20-25 см Н2О; FiO2

30-40%)

 

 

Сурфактант(уразі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 см Н2О

 

 

 

 

СРАР (5 см Н2О; FiO2 30-40%) АБО

 

 

 

інтубації)

 

 

кова ДП

 

 

 

 

 

 

 

 

ШВЛ (РІР 20-25 см Н2О, РЕЕР 5 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н2О, FiO2 30%)

 

 

 

 

 

Самостійнедихання

 

 

60 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка:

ЧССзбільшилась?

 

Так

 

 

Апное, ґаспінґи

 

 

 

ЧСС,SpO2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД

 

Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватне наповнення/вентиляція?

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

Повторити НЛ, розпочати ШВЛ

Н2О; РЕЕР 5 см Н2 О; FiO2)

Адекватне наповнення/вентиляція?

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

Повторити НЛ, розпочати ШВЛ

Н2О; РЕЕР 5 см Н2 О; FiO2)

Оцінка: ЧСС<60

60<ЧСС<100

ЧСС>100

ЧСС,SpO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГ<25тиж

ТГ≥25тиж

 

 

 

 

 

 

 

 

Припинити

Інтубувати трахею

Розпочати НМС

 

реанімацію

Продовжити ШВЛ (РІР 20-

Розпочати

 

25 см Н2О; РЕЕР 5 см Н2О;

 

паліативну

 

FiO2 90%)

 

допомогу

Координувати НМС і ШВЛ

Оцінка:

ЧСС<60

60<ЧСС<100

ЧСС,SpO2

Інтубувати < 28 тиж!

трахею

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25

см Н2О; РЕЕР 5 см Н2О; FiO2 40%)

ЧСС>100

Увести адреналін у трахею

 

Увести адреналін ВВ

 

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

 

Продовжити ШВЛ (РІР 20-25 см

Н2О; РЕЕР 5 см Н2О; FiO2 90%)

ЧСС<60

Н2О; РЕЕР 5 см Н2О; FiO2 90%)

Продовжити НМС

 

Продовжити НМС

Катетеризувати вену

 

Увести фізрозчин ВВ

 

пуповини

 

 

 

Документация

Документация

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]