Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 5.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
878.49 Кб
Скачать

Козацько-селянські повстання кін.Xviст.

Дата

Подія

Підсумки повстань

1577-1578

Козацьке повстання на чолі з Іваном Підковою

Виданий польському королю брацлавським воєводою і страчений у Львові

1591-1593

Козацько-селянське повстання на чолі з Криштофом Косинським

Повстанці зазнали поразки . Косинський загинув в бою.

1594-1597

Козацько-селянське повстання на чолі з Северином Наливайком

Частина козаків, оточена польськими військами, видала Наливайка шляхті. Його було страчено і поховано у Варшаві

Козацько-селянські повстання поч.XVII ст.

Дата

Подія

Підсумки повстань

1625

Виступ запорозьких козаків на чолі з Марком Жмайлом проти коро

ного гетьмана Станіслава Конецпольського

Козаки зазнали поразки. Доля Жмайла невідома

1630

Повстання козаків проти польської шляхти на чолі з Тарасом Федоровичом (Трясилом)

Повстання закінчилось перемир’ям між козаками та шляхтою. Доля Федоровича невідома

1635

Напад запорозьких козаків на чолі з кошовим отаманом Іваном Сулимою на фортецю Кодак

Підступно захоплено городовими козаками І. Сулиму і видано полякам. Його четвертували у Варшаві

1637

Козацьке повстання на чолі з Павлом Бутом (Павлюком)

Захоплені реєстровими козаками. П. Бут був виданий полякам і страчений у Варшаві

1638

Повстання запорожців на чолі з Яковом Острянином проти польської шляхти

Після поразки повстання гетьман з козаками відступив на Слобідську Україну

1638

Козацьке повстання на чолі з гетьманом Дмитром Гунею

Очолив боротьбу козацтва після відступу

Я. Острянина

Придушивши повстання, Польща у 1638 році запровадила «Ординацію Війська Запорізького», спрямовану на ліквідацію привілеїв козацтва.

Ординація війська Запорізького

нереєстрові козаки оголошувалися підданими

скасовувалося самоуправління реєстрових козаків: виборність старшини, ліквідовувався козацький суд, посади полковників обіймала шляхта

втеча до козаків каралася смертю

проти українців здійснювалася політика жорстокого терору

Висновок: внаслідок Люблінської та Берестейської уній посилювалася польська експансія на українські землі, зростало соціальне гноблення. Козацькі повстання, хоч і зазнавали поразки, сприяли зростанню національної свідомості українців та накопиченню ними досвіду для подальшої національно-визвольної боротьби. А Запорізька Січ стала центром визвольного руху українського народу.

Питання для самоконтролю

1.У чому полягала особливість утворення Литовсько-Руської держави?

2.Визначити причини, сутність і наслідки Кревської та Люблінської уній для України.

3.Який вплив мала Люблінська унія на українські землі?

4.Проаналізувати основні напрями боротьби українського народу проти польського панування.

5.Визначити причини і наслідки укладення Берестейської церковної унії.

6.Охарактеризувати Запорізьку Січ як форму державності.

Література:

1.Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

2.Гурбик А.О. Виникнення Запорізької Січі /Укр. істор. журнал.– 1999- №6.

3. Історія України в особах. Литовсько-польська доба.– К., 1997.

4.Лазарович М.В. Історія України.- К.:Знання, 2008.683 с.

5.Яворницький Д. Історія запорізьких козаків у трьох томах.– К.,

1990- 1991.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]