Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 5.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
878.49 Кб
Скачать

Тема 5 : литовсько-польська доба української історії (друга пол.XIV- перша пол.XVII ст.) План

1. Включення українських земель до складу Литовської держави.

2. Передумови польсько-литовської інтеграції. Від Кревської до Люблінської уній.

3. Берестейська церковна унія 1596р. і її наслідки для українського народу.

4.Виникнення козацтва. Козацько- селянські повстання кін.ХVІ–поч.ХVІІ ст.

Ключові терміни та поняття:експансія, уніатська церква, братства, Литовські статути, Магдебурзьке право, Дике Поле, шляхта, Запорізька Січ, фільварок,сейм, Люблінська унія, Берестейська унія.

Литовське проникнення на Русь

 • Засновник Литви князь Міндовг у 1230 р. зайняв Новгородок і Полоцьке князівство

 • Це призвело до зіткнення з князем Данилом Галицьким

 • У 1254р. було укладено мир

 • Міжусобна боротьба довела литовську державу до розпаду

 • Вдруге об’єднав Литву у 1316р. князь Гедимін зайнявши Мінськ, Берестейщину, Волинь,Турово-Пінщину, північну Київщину

 • У1323р.зробив столицею Вільно

 • Гедимін пов’язав родинні зв’язки з українськими і білоруськими князями, сприяв поширенню української культури в Литві

 • Син Гедиміна Любарт у 1340р. оволодів Волинню

 • 1349-1377рр.- війни між Любартом та польськими і угорськими військами за територію Галичини

 • Втрата Галичини і Холмщини на користь Польщі (1387р.)

В результаті переможної битви на Синіх Водах з татарами (1362) великий князь литовський Ольгерд оволодів Київщиною, Переяславщиною, Поділлям, більшою частиною Чернігово-Сіверської землі

ПРАВЛІННЯ ОЛЬГЕРДА (1345 – 1377)

 • Територія Литовського князівства збільшилась майже вдвічі і за Ольгерда складалася на 90% з українських і білоруських земель

 • Руські князі разом із литовськими панами становили провідну верству держави

 • Руська мова стала державною мовою, українська культура, освіта, право вільно розвивалися і панували в литовській державі

 • Православна церква була правлячою (10 із 12 синів Ольгерда були православними)

Після Ольгерда до влади прийшов його молодший син Ягайло (1377 – 1392)

 • В зв’язку із зовнішньою загрозою з боку Німецького ордену і Московського князівства змушений був зблизитись з Польщею

Уклав 1385р. Кревську унію з Польщею.

 • Одружився з польською принцесою Ядвігою

 • Отримав титул короля

 • Зобов’язався зробити католицтво державною релігією у Литві

 • Польща і Литва мали об’єднатися в одну державу

 • Опозицію очолив Вітовт (1392– 1430) - племінник Ольгерда

 • Вітовта підтримали українські і білоруські феодали

 • Велике князівство Литовське збереглося як незалежна держава до 1569р.

Соціально-політичний устрій українських земель

 • Князі з династії Гедиміновичів змінили Рюриковичів і визнали верховну владу великого князя литовського. Саме цим пояснюється порівняно легке утвердження влади Литви над Україною

 • Для українців литовське панування було набагато меншим злом, ніж золотоординське ярмо

 • Литовці потрапили під вплив більш культурної Русі, яка сприяла розвитку і могутності Литовського князівства

 • Однак великокнязівська влада, проводячи курс на утвердження централізованої держави, прагнула не допустити зміцнення місцевих династій на окремих українських землях

Відвертий наступ української знаті за утвердження свого пріоритетного становища стався після смерті Вітовта (1430). Тривалий час Литовське князівство було ареною жорстокої битви різних політичних груп.

 • В ході цієї боротьби були відновлені удільні князівства Київське (1440) і Волинське (1445)

 • У боротьбі українських феодалів проти литовського централізму помітну роль відіграли виступи князів Івана Гольшанського, Михайла Олельковича, Федора Більського (1480), а також повстання Михайла Глинського (1508)

 • В ХVI ст. Чернігівщина і Новгород-Сіверщина остаточно потрапили під владу Великого князівства Московського

 • В Литовському князівстві відбулося формування фільваркової системи господарства, яке було пов’язане із посиленням товарно - грошових відносин

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]