Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoretichni_problemi_tsivi_prava_1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Тема 4. Механізм цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

Загальна теорія права про механізм правового регулювання. Методи правового регулювання. Способи правового регулювання, типи правового регулювання.

Особливості механізму цивільно-правового регулювання. Цивільно-правові норми в механізмі правового регулювання. Диспозитивність та імператив у цивільному праві. Загальна характеристика цивільних правовідносин, їх види. Система юридичних фактів у цивільному праві. Особливості застосування державного примусу в цивільному праві.

Ефективність цивільно-правового регулювання.

Тема 5. Проблеми застосування і тлумачення норм цивільного права.

Поняття застосування правових норм. Особливості застосування цивільного законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Застосування „різнорівневих” нормативно-правових актів.

Інститут аналогії в цивільному праві, поняття та межі застосування. Аналогія закону. Аналогія права.

Етапи правозастосовчого процесу в цивільному праві. Поняття тлумачення цивільно-правових норм. Оціночні поняття в цивільному праві. Відсилочні норми, їх природа та функції в цивільному праві. Види тлумачення. Особливості тлумачення цивільно-правових норм.

Тлумачення правочину. Особливості тлумачення договору.

Тема 6. Наука цивільного права. Розвиток сучасної цивілістичної доктрини.

Поняття, предмет та завдання науки цивільного права. Методологія сучасних цивільно-правових досліджень.

Розвиток науки цивільного права в дожовтневу добу (Д.І. Мейер, К.П. Побєдоносцев, К.Н.Аненков, Л.В.Кассо, Й.О. Покровський, Г.Ф. Шершеневич та ін.).

Розвиток цивілістичної доктрини після Жовтневої революції (1917-1928). Погляди А.Г. Гойхбархга, П.І. Стучки, Є.Б. Пашуканіса, С.І. Аскназія. Наука цивільного права в період з 1929 по 1937 р.р. розвиток цивілістичної доктрини в період з 1938-1955р.р. (М.М. Агарков, А.В. Венедиктов, Д.М. Генкин).

Наука цивільного права в епоху розвинутого соціалізму (С.С. Алексєєв, Р.О. Халфіна, С.М. Братусь, К.А. Флейшиць, О.С. Іоффе, Ю.К. Толстой, В.О. Рясенцев, В.П. Грибанов, О.О. Красавчиков та інші).

Сучасний період розвитку цивілістичної доктрини в країнах СНД (О.Л. Маковський, М.І. Брагинський, В.Ф. Яковлєв, В.А. Дозорцев, В.А. Рахмилович, К.Б. Ярошенко, Ю.Х. Калмиков, В.В. Вітрянський, Є.О. Суханов, О.П. Сергєєв, Ю.Г. Басін, М.К. Сулейменов, В.Ф. Чигир, Х.Р. Рахманкулов, С.М. Джорбернадзе).

Розвиток науки цивільного права в Україні (Г.К. Матвєєв, С.Н. Ланд коф, С.І. Вільнянський, М.В. Гордон, О.А. Пушкін, О.А. Підопригора, Є.М. Азімов, Ю.Г. Матвєєв).

Стан сучасної цивілістичної доктрини в Україні (Д.В. Боброва, А.С. Довгерт, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, Я. М. Шевченко, В.В. Луць та інші).

Розвиток науки цивільного права в Київському університеті.

Змістовий модуль ііі

Тема 7. Особисті немайнові права фізичних осіб.

Поняття та види особистих немайнових прав фізичних осіб: історія та сучасність.

Особисті немайнові правовідносини у предметі цивільно-правового регулювання. Проблеми диференціації суб’єктів цивільних правовідносин з позиції наділення особистими немайновими правами.

Особливості реалізації певних особистих немайнових прав: право на життя, право на здоров’я, право на приватність.

Захист персональних даних.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]