Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoretichni_problemi_tsivi_prava_1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Змістовий модуль і

Тема 1. Цивільне право в системі приватного права.

Поняття та ознаки приватного права. Правова доктрина про критерії відмежування приватного права від публічного. Розвиток та система приватного права.

Соціальна цінність цивільного права. Підвищення ролі цивільного права в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави.

Предмет і метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Загальна характеристика майнових відносин, що регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини в предметі цивільно-правового регулювання.

Проблеми відмежування цивільного права від інших галузей права на сучасному етапі. Розвиток поглядів на проблему існування господарського права. Особливості регулювання майнових відносин в підприємницькій сфері.

Принципи цивільного права. Функції цивільного права. Система цивільного права.

Тема 2. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн.

Основні правові системи сучасності, їх загальна характеристика. Проблема монізму та дуалізму в приватному праві. Загальна характеристика цивільного і торгового законодавства зарубіжних країн та сучасні тенденції їх розвитку. Сучасні наукові теорії в галузі цивільного і торгового права.

Загальна характеристика та історія створення Французького Цивільного кодексу 1804 р. (Кодексу Наполеона). Торговельний Кодекс Франції. Співвідношення ФЦК і ФТК.

Загальна характеристика Німецького Цивільного Уложення 1900 р. Німецьке торговельне уложення та його сучасний стан.

Загальна характеристика Цивільного кодексу Нідерландів, його вплив на розвиток сучасного європейського цивільного права. Цивільний Кодекс провінції Квебек (Канада), його особливості як джерела цивільного права.

Цивільне законодавство Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Тенденції розвитку прецедентного та статутного права.

Цивільне законодавство країн СНД. Загальна характеристика Цивільного кодексу Російської Федерації. Розвиток цивільного законодавства в Казахстані, Білорусі, Узбекистані, Грузії, Вірменії та інших країнах СНД.

Розробка модельного законодавства країн СНД, його значення та вплив на формування законодавства окремих країн СНД.

Змістовий модуль іі

Тема 3. Джерела цивільного права України.

Поняття цивільного законодавства України та його система. Вплив Конституції України 1996 р. на формування сучасного цивільного законодавства України. Загальна характеристика та система цивільного законодавства України.

Інші джерела цивільного права. Міжнародно-правові і цивільно-правові договори як джерела права. Судова практика і судовий прецедент як джерела права. Звичай як джерело права. Торговельні звичаї. Звичаї ділового обороту. Звичаї та узвичаєння.

Проблема гармонізації та уніфікації цивільного законодавства на сучасному етапі. Поняття та форми систематизації цивільного законодавства.

Історія розвитку цивільного законодавства на українських землях. Кодифікаційні роботи в дореволюційній Росії. Перша кодифікація радянського цивільного законодавства. Друга кодифікація цивільного законодавства Союзу РСР та Української РСР.

Впорядкування цивільного законодавства України на сучасному етапі. Підготовка, обговорення та прийняття нового Цивільного Кодексу України. Концепція, структура та загальна характеристика Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]