Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoretichni_problemi_tsivi_prava_1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Заняття 11.

Тема 8.

Речові права.

Основні питання для підготовки та обговорення:

 1. Загальна характеристика речових прав

 2. Право власності

 3. Суб’єкти права власності

 4. Об’єкти права власності

 5. Набуття права власності

 6. Здійснення права власності

 7. Припинення права власності

 8. Право власності юридичних осіб

 9. Право власності держави

 10. Довірча власність

 11. Захист права власності

 12. Речові права на чуже майно

Теми рефератів:

 1. Поняття, ознаки та система речових прав

 2. Підстави і форми захисту права власності

 3. Спеціальні способи захисту права власності

 4. Захист права спільної власності

 5. Суперфіцій

 6. Емфітевзис

 7. Самочинне будівництво в цивільному праві України

 8. Володіння як обмежене речове право

 9. Поняття, ознаки та види сервітутів

Література:

 1. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности / Е.А. Суханов. – М., 1991. – 240 с.

 2. Право власності в Україні: Навч. посіб. / О. В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора; За заг. ред. О. В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К., Юрінком Інтер, 2000. - 816 с.

 3. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні: зб. наук. праць / Академія правових наук України, Інститут приватного права і підприємництва ; відп.ред. В. М. Селіванов, В. А. Євтушевський. - К. : Манускрипт, 1997.. - 196 с.

 4. Гримич М.В.Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ- початку ХХ ст. / М. В. Гримич. - К., 2004.. - 588 с.

 5. Василенко Н.В. Юридичні гарантії здійснення права власності в Україні. Право власності в Україні: Навч. Посібник / За ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

 6. Кузнецова Н.С. Способи набуття і припинення права власності / Право власності в Україні: Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

 7. Маттеи У. Основные положения права собственности / У. Маттеи, Е.А. Суханов. – М.: Юристь, 1999. – 384 с.

 8. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні / О. В. Дзера. – К.: Вентурі, 1996. – 272 с.

 9. Право власності в Україні (За ред. Я.М.Шевченко) — К.: Бліц-Інформ, 1996. — 194 с.

Заняття 12.

Тема 9.

Корпоративні права.

Основні питання для підготовки і обговорення:

 1. Роль внутрішніх нормативних актів корпорації в корпоративному нормоутворенні

 2. Поняття та правова природа корпорації як суб’єкта корпоративних відносин

 3. Держава як суб’єкт корпоративних відносин

 4. Фізичні особи як суб’єкти корпоративних відносин:

а) законодавче обмеження щодо певного кола фізичних осіб виступати суб’єктом корпоративних відносин;

б) подружжя як суб’єкти корпоративних відносин;

в) малолітні та неповнолітні особи як суб’єкти корпоративних відносин.

 1. Співвідношення понять “засновник”, “учасник”, “акціонер”.

Теми рефератів:

 1. Поняття корпоративного права континентальної системи права та англо-американської системи права

 2. Принципи корпоративного права.

 3. Поняття та види корпоративних прав та обов’язків

 4. Особливості захисту корпоративних прав.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]