Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoretichni_problemi_tsivi_prava_1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Тема 8. Речові права.

Загальна характеристика речових прав. Поняття, ознаки та система речових прав.

Право власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності. Набуття права власності. Здійснення права власності. Припинення права власності. Право власності юридичних осіб. Право власності держави. Довірча власність.

Захист права власності. Підстави і форми захисту права власності. Способи захисту права власності.

Речові права на чуже майно. Володіння, суперфіцій, емфітевзис. Поняття, ознаки та види сервітутів.

Тема 9. Корпоративні права.

Корпоративні правовідносини як цивільно-правові: проблемні питання. Відмежування корпоративних правовідносин від трудових. Правова природа корпоративних правовідносин.

Поняття та ознаки корпорації як суб’єкта цивільних правовідносин. Поняття «корпоративні права»: дискусійні питання. Проблеми суб’єктного складу корпоративних правовідносин.

Види корпорацій: юридична доктрина та практика України. Види корпорацій в зарубіжних країнах.

Тема 10. Зобов’язальні правовідносини.

Загальна характеристика вчення про зобов’язання. Види зобов'язань. Договірні та недоговірні зобов’язання.

Виконання зобов’язань: поняття, предмет, способи, місце, строк. Принципи виконання зобов’язань у сучасній доктрині. Підтвердження виконання зобов’язань в теорії та практиці. Особливості виконання зобов’язання із множинністю осіб.

Уступка вимоги і переведення боргу в зобов’язальних правовідносинах. Загальна характеристика регресних зобов’язань.

Способи забезпечення виконання зобов’язань за ЦК України. Акцесорність способів забезпечення виконання зобов’язань

Підстави та правові наслідки припинення зобов’язань.

Тема 11. Спадкові правовідносини.

Загальна характеристика спадкових правовідносин в Україні. Спадкове правонаступництво. Спадкування за заповітом і за законом. Спадковий договір. Прийняття та оформлення спадщини. Проблеми спадкування окремих видів майна. Здійснення права вимоги кредитором спадкодавця. Судова практика у справах про спадкування.

Тема 12. Особливості регулювання майнових правовідносин у сім’ї.

Проблеми визначення місця сімейного права в правовій системі України.

Поняття та ознаки сім’ї та шлюбу. Фактичні шлюбні відносини в СК України. Інститут сепарації: світовий досвід та правове регулювання в Україні.

Поняття та види правових режимів майна подружжя. Спірні питання права спільної сумісної власності подружжя. Теоретичні та практичні проблеми поділу майна подружжя.

Поняття та характеристика аліментних відносин. Особливості стягнення аліментів на дітей: теоретичні та практичні аспекти.

Договірне регулювання майнових відносин у сім’ї. Загальна характеристика договорів, передбачених в СК України. Майнові договори подружжя. Шлюбний договір: поняття та зміст. Загальна характеристика аліментних договорів.

Тема 13. Особливості регулювання відносин за участю суб’єктів підприємництва.

Характеристика право- та дієздатності суб’єктів підприємництва. Фізична особа – підприємець. Підприємницькі товариства, їх види та правовий статус.

Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Особливості правового регулювання договірних відносин за участю суб’єктів підприємництва. Специфіка деліктних правовідносин за участю суб’єктів підприємництва. Право на комерційне (фірмове) найменування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]