Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций Перспектива.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
12.24 Mб
Скачать

1.1. Лінійна перспектива. Основні положення та визначення.Розглянемо елементи апарата проецювання, наведені на рис. 2.

П" – картина (або екран) – вертикальна площина, на якій будується перспективне зображення;

П1 – предметна площина ( П");

х" – основа картини (лінія перетину картини з П1);

S – точка зору;

S1 – основа точки зору, точка стояння (ортогональна проекція S на П1);

SA, SA1 ... – зоровий промінь;

SS П" – головний зоровий промінь, що характеризує зорову відстань;

h – лінія горизонту (лінія перетину картини з горизонтальною площиною, що проходить через S);

h || х" – на відстані висоти точки зору SS1;

S" – головна точка картини, що розташована на h;

А – точка простору;

А1 – основа точки А простору (ортогональна проекція А на П1 – план точки А);

А" – перспектива точки А;

А1" – перспектива основи точки А1;

А"А1" – лінія проекційного зв'язку h;

дистанційне коло – горизонтальне коло радіуса S"S з центром в S";

DD1 – дистанційні точки, або точки відстані (точки перетину з h дистанційного кола).

У перспективі обов'язково має бути дві проекції. Це перспектива, наприклад, точки А, та перспектива її основи (А", А"1). Лінія проекційного зв'язку у випадку вертикальної картини буде також вертикальною, тобто А"А"1 h.

1.1.1. Перспектива прямих різного положення. Побудуємо перспективу прямої "а" на картині П" (рис.3) з центру, розташованого в точці зору "S". Точка перетину 1 1" прямої "а" з П" (картинний слід) буде початком перспективи а" даної прямої.

Побудуємо будь яку точкуА прямої в перспективі (А"). Таким чином, відрізок 1"а" дає напрямок перспективи прямої "а" простору. Будемо продовжувати пряму. Тоді невласна точка F прямої "а" (нескінчено віддалена) зображується в перспективі точкою F", що визначається точкою збігу прямої. Точка збігу прямої є наслідком перетину з картиною П" променя зору SF", що проведений через точку S || а. Точка збігу прямої є перспективою невласної точки прямої.

Таким чином, пряма "а" загального положення в перспективі (а") зображується відрізком 1"F", обмеженим початком прямої (картинним слідом) та її точкою збігу.

Паралельні прямі в перспективі мають спільну точку збігу. Так пряма b (рис. 3), як видно з побудувань, у перспективі b", визначиться картинним слідом 2" 2 та спільною з а" точкою збігу F".

Пряма, паралельна картині (рис. 4,а; 4,б), не має картинного сліду таточки збігу.Тому, якщо прямі а, b паралельні міжсобою та паралельні п",то і

в перспективі вони будуть паралельні (а" || b"). У цьому випадку перспектива основи прямої (а"1, b"1) завжди паралельна лінії горизонту h.

На рис. 5,а; 5,б наведено побудову перспективи прямої "а" загального положення. Яким би чином пряма не була розташована у просторі, її основа (план – а1) – горизонтальна пряма, що належить П1. А тому її перспектива (а"1) має точку збігу (F"1) на лінії горизонту h. Точка збігу F" самої прямої в перспективі а" розташована поза лінією h. Лінія проекційного зв'язку F"F"1h.

Таким чином, якщо на прямій АВ в перспективі треба визначити картинний слід та точку збігу (рис. 5,в), побудова виконується у такій послідовності. Спочатку визначається картинний слід (1"1, 1") як точка перетину прямої з картиною. Точка збігу – це перспектива точки, яка знаходиться у нескінченості. Тому F"1 належить h, а F" визначається як точка F" перетину А"В" з лінією F"F"1 h.

Якщо пряма горизонтальна, вона паралельна своїй проекції на П1 (а || а1) (рис.6). Тому, в даному випадку точка збігу F" у перспективі такої прямої співпадає з точкою збігу в перспективі її основи (плану) і розташована на h (F" F"1).

Якщо горизонтальна пряма перпендикулярна П" (рис. 7), сумісною точкою збігу прямої буде головна точка картини S".

На рис. 8 наведено побудову перспективи прямої а, що належить П1 (рис.8,б). Перспектива будується на підставі ортогонального креслення (рис.8,а).

Положення точки зору, картини та лінії горизонту задані (S1, х", h). Пряма в перспективі має початок – картинний слід 1", та точку збігу F" на лінії h. Для визначення F" необхідно провести на плані S1F" || а1.

Всі побудови з ортогонального креслення переносяться в перспективу.

Якщо горизонтальна пряма а (рис. 9) розташована під кутом 45° до картини, її точкою збігу в перспективі буде дистанційна точка D.

На рис. 10 наведено побудову горизонтальної прямої а, що належить П1 і при продовженні проходить через S1. Як видно з наведених побудов, картинний слід (1) та точка збігу (F) даної прямої розташовані на одній вертикалі. Таким чином, перспектива прямої а (а1 S1) – завжди вертикальна пряма.

На рис. 11 наведено побудову плоскої фігури АВСЕМ, що належить П1. Усі побудови виконуються на підставі побудови перспектив різних горизонтальних прямих.