Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_Опалення_вентиляція_житл_будівлі_студПЦБ.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

3 Проектування вентиляції

Житлові будівлі обладнуються витяжною природньою канальною системою вентиляції з улаштуванням каналів у внутрішніх стінах. Витяжна вентиляція влаштовується в кожній квартирі з кухонь, ванних кімнат, туалетів або суміщених санвузлів. Припливне повітря надходить неорганізовано через кватирки, фрамуги, двері, крізь пори та нещільності огороджувальних конструкцій.

У курсовому проекті належить визначити потрібний повітрообмін (тобто обсяг витяжного повітря) і кількість витяжних каналів для квартир одного типу, розташованих по одній вертикалі будівлі.

3.1 Визначення повітрообміну у будівлі

Визначення повітрообміну в квартирі будівлі ведуть на підставі [11]. Кількість повітря, що усувається з квартири Lкв, м3/год, знаходять виходячи з норми вилучення повітря 3 м3/год на 1 м2 площі підлоги житлових кімнат:

Lкв = 3Fп, (3.1)

де Fп - сумарна площа житлових кімнат квартири, м2.

Отриманий повітрообмін повинен бути не меншим за потрібний для вентиляції санвузла Lс і кухні Lк , що визначають за додатком Л. В противному випадку приймають:

Lкв = Lс + Lк . (3.2)

Повітря, необхідне для вентиляції санвузла Lс, усувають через витяжний канал, розташований в санвузлі. Іншу кількість витяжного повітря Lв усувають через витяжні канали кухні:

Lв = LквІ Lс , (3.3)

де LквІ - більше зі значень повітрообміну Lкв, м3/год, отриманих за наведеними вище формулами (3.1) і (3.2).

3.2 Визначення числа вентиляційних каналів у будівлі

Після розрахунку повітрообміну визначаємо переріз витяжних каналів, їхню кількість і розміщення на планах.

Вентиляційні канали розміщуються у внутрішніх стінах або виконуються приставними до внутрішніх стін і перегородок. Приставні канали виробляються з шлакогіпсових або шлакобетонних плит. На виході витяжного каналу встановлюємо жалюзійні решітки.

Виходячи з отриманого повітрообміну і рекомендованих швидкостей руху повітря в каналах розраховуємо для кухонь на кожному поверсі потрібну площу витяжних каналів Fв, м2:

(3.4)

де Lв - кількість повітря, що усувається через кухню, м3/год;

 - швидкість руху повітря в каналах, м/с; при природній вентиляції приймають для верхнього поверху = 0,6 м/с з наступним збільшенням на 0,1 м/с для кожного поверху, що лежить нижче, але не більшою за 1 м/с.

Число каналів на кожному поверсі n, шт., обчислюють за формулою:

n = Fв : f , (3.5)

де f - площа перерізу одного каналу, м2.

Розміри каналів приймають:

  • У залізобетонних вентиляційних блоках, мм: 240 х 120 (f = 0,029 м2), 210х200 (f = 0,042 м2), 200х150 (f = 0,030 м2); d =140 (f = 0,015 м2) і т. і.;

  • У внутрішніх цегляних стінах, мм: 140х140 (f =0,02 м2), 140х270 (f = 0,038 м2).

Розміри приставних каналів (шлакогіпсових і шлакоалебастрових), мм, встановлюють: 150х220 (f = 0,033м2), 150х320 (f = 0,048м2), 250х220 (f =0,055м2), 250х320 (f = 0,08м2) і т. і.

У санвузлах приймаємо по одному витяжному каналу на кожному поверсі, необхідну площу витяжного каналу для санвузла знаходимо:

(3.6)

де Lс - кількість повітря, що усувається через санвузол, м3/год.

Виходячи з отриманої величини Fс вибирають розміри стандартного каналу.

Розраховані вентиляційні витяжні канали наносять на плани поверхів будівлі в графічній частині курсового проекту. Біля кожного каналу проставляють арабською цифрою порядковий номер поверху, з якого усувається повітря через цей канал.