Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_Опалення_вентиляція_житл_будівлі_студПЦБ.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

До курсового проекту Опалення та вентиляцiя житлової будiвлі

Керiвник проекту:

____________________

Дата “___”________ 20___р.

Підпис ____________

Розробив студент(ка):

____________________

Група: _____________

Дата “___”________ 20___р.

Підпис ____________

Харкiв 20___

ДОДАТОК Ю.2

Приклад оформлення завдання до курсового проекту

Завдання

до курсового проекту за темою: “Опалення та вентиляція житлового будинку”

Студент(ка) .

Група .

1 Мiсто Одеса _ .

2 Температурна зона ___________третя_____________________

3 Температури зовнішнього повітря __абсолютно мінімальна(-29),

середня найбільш холодної доби(-21), середня п’яти найхолодніших

діб (-18), середня найбільш холодного періоду (-6)_______________

4 Кількість градусо-діб опалювального періоду _____2805________

5 Будiвля (призначення, кількість поверхів)

п´ятиповерховий 2-секційний панельний житловий .

будинок .

6 Зовнішні стiни ________ керамзитобетоннi на керамзитовому

пiску .

7 Штукатурка внутрішня вапняно - піщана_____

8 Штукатурка зовнішня цементно – піщана____

9 Перекриття без горищне .

10 Підвал передбачений .

11 Особливі вказівки до проектування системи опалення

водяна однотрубна тупикова з нижньою розводкою .

подавальної та зворотної магістралей .

12 Вологісний режим приміщення нормальний .

13 Розрахункова температура внутрішнього повітря 20ºС .

14 Наявний тиск на вводі теплових мереж _____9000 Па__________

Керівник курсового проекту:

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 ГОСТ 21.602-79. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. Введено 01.01.81. – М.: 1982.

2 Единая система конструкторской документации.

ГОСТ 2.301-68. Форматы.

ГОСТ 2.302-68. Масштабы.

ГОСТ 2.303-68. Линии.

ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.305-68. Изображения - виды, разрезы, сечения.

ГОСТ 2.306-68. Обозначения графических материалов и правила нанесения их на чертежах.

ГОСТ 2.316-68. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

ГОСТ 2.317-69. Аксонометрические проекции.

3 ДСТУ Б А.2.4-8-95 ( ГОСТ 21.205-93 ). Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем.

4 СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. - М.: Стройиздат, 1983.

5 ДБН В.2.6-31: 2006.Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2006.

6 СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.- К., 1996.

7 Внутренние санитарно-технические устройства: Справочник проектировщика. Ч.1. Отопление /В.Н.Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др.; Под ред. Н.Г.Староверова и Ю.Н.Шиллера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1990. - 344 с.

8 Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: Учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1991. - 480 с.

9 Щекин Р.В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции: В 2-х кн. - Кн.1. Отопление и теплоснабжение. К.: Будівельник, 1976.

10 ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. – К., 2005.

11 Харлампіді А.Д. Центральні системи водяного опалення житлових будинків (Проектування і експлуатація) : Навчальний посібник. – Київ: ІСДО, 1993.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………….4

 1. Склад і оформлення курсової роботи…………………………………………. 4

  1. Розрахунково-пояснювальна записка………………………………………4

  2. Графічна частина…………………………………………………………….5

  3. Вибір вихідних даних для проектування…………………………………...6

 2. Проектування опалення………………………………………………………….6

  1. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівлі, яка проектується…………………………………………………………………..7

  2. Визначення втрат теплоти приміщеннями будівлі, яка проектується….12

  3. Конструювання системи опалення будівлі, яка проектується…………..16

  4. Гідравлічний розрахунок системи опалення будівлі, яка проектується..17

  5. Розрахунок опалювальних приладів будівлі, яка проектується………...19

 3. Проектування опалення………………………………………………...............22

  1. Визначення повітрообміну в будівлі……………………………................22

  2. Визначення числа вентиляційних каналів у будівлі……………...............23

 4. Приклад виконання курсового проекту.............................................................24

Додаток А.1…………………………………………………………………………52

Додаток А.2…………………………………………………………………………54

Додаток А.3…………………………………………………………………………60

Додаток А.4…………………………………………………………………………61

Додаток Б……………………………………………………………………………62

Додаток В…………………………………………………………………………...62

Додаток Г……………………………………………………………………………63

Додаток Д…………………………………………………………………………...64

Додаток Е……………………………………………………………………………65

Додаток Ж…………………………………………………………………………..65

Додаток И…………………………………………………………………………...66

Додаток К…………………………………………………………………………...66

Додаток Л…………………………………………………………………………...68

Додаток М…………………………………………………………………………..68

Додаток Н…………………………………………………………………………..69

Додаток П…………………………………………………………………………..72

Додаток Р…………………………………………………………………………..73

Додаток С…………………………………………………………………………..75

Додаток Т…………………………………………………………………………..75

Додаток У…………………………………………………………………………..76

Додаток Ф…………………………………………………………………………..77

Додаток Х…………………………………………………………………………..77

Додаток Ц…………………………………………………………………………..78

Додаток Ш………………………………………………………………………….79

Додаток Щ………………………………………………………………………….79

Додаток Ю.1………………………………………………………………………..81

Додаток Ю.2………………………………………………………………………..82

Список джерел інформації…………………………………………………………83