Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 5 укр.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
198.74 Кб
Скачать

Типологія позиційних стратегій

Тип стратегії

Альтернативи реалізації

Зміст альтернатив

Стратегія лідера

Стратегія розширення

Виявлення та формування нових споживачів, збільшення разового споживання та формування нових способів споживання, використання та застосування відомих товарів

Стратегія наступу

Підвищення ефективності (рентабельності) за рахунок максимально широкого використання ефектів масштабу та досвіду; спрямована на досягнення розширення виробництва та збуту та збільшення долі ринку.

Стратегія оборони

Спрямована на захист своєї долі ринку, за рахунок:

  • Інноваційного та технологічного розвитку;

  • Консолідації ринку;

  • Конфронтації.

Стратегія реагування

Маються на увазі наступні дії у відповідь на зміни: демаркетинг, диверсифікація, зовнішній маркетинг.

Продовження табл. 5.6

Тип стратегії

Альтернативи реалізації

Зміст альтернатив

Стратегія виклику

Стратегія фронтальної атаки

Використання засобів та мір, подібних як у конкурента; потребує значного конкурентного потенціалу та переваги

Стратегія флангової атаки

Використання засобів та мір, що мають переваги перед конкурентними, у напрямку їх більш слабкої конкурентної позиції

Стратегія слідування

Стратегія конкурентного зосередження

Зосередження власної конкурентної переваги на окремих сегментах ринку, на яких воно виявляється більш ефективно

Стратегія технологічних інновацій

Спрямованість на технологічне вдосконалення у противагу фундаментальним дослідженням і розробкам лідера

Стратегія вузької спеціалізації

Орієнтація на зниження витрат та підвищення прибутку у противагу збільшенню обсягів збуту, долі ринку та диверсифікації лідера

Стратегія керування

Організація єдиної системи стратегічного управління та управління поточною діяльністю підприємства на принципах повної участі першої особи у формуванні ефективної конкурентної стратегії та політики в узгодженні з таким лідера

Стратегія спеціалізаці

Стратегія сфокусованої диференціації

Спрямованість на задоволення потреб окремо обраного цільового сегменту ринку на основі надання більшої споживчої цінності

Стратегія зосередження на витратах

Спрямованість на задоволення потреб окремо обраного цільового сегменту ринку на основі зниження витрат виробництва

Змішана стратегія

Передбачає комбінування стратегій сфокусованої диференціації та зосередження на витратах

Четвертий етап - планування, розробка та обґрунтування збутової політики, - виділений в окреме питання для обговорення, розглядається нижче.

І, нарешті, п'ятий етап - поточне планування поставок і реалізації товарів - передбачає деталізацію і конкретизацію планів збуту в предметному (товарному), об'єктному (адресному), часовому та об'єктному (кількісному) аспектах. На рис. 5.5 відображений типовий алгоритм деталізації планів збуту.

Даний алгоритм може бути розширений за рахунок збільшення кількості оперативних планів: оперативний план відвантаження, план забезпечення транспортними засобами та ін.

Планування поставок

Планування реалізації

Оперативне планування

Відображає обсяги та терміни

Відображає надходження плануємих грошових засобів покупців

Передбачає

поставок товарів

розробку опера-

на адресу конкретних

тивно-календарных

покупців по кож-

план-графиків поста-

ній позиції товарного

в сплату товарів що

вок товарів у відповідності

ассортименту

постачаються

з заказами

Рис. 5.5. Алгоритм детализации плана збуту

Збутова політика

Товарна

Ассортиментна

Розподільча

Цінова

політика

політика

політика

політика

Коммуникаційна

Сервісна

політика

політика

Рис. 5.6. Напрямки збутової політики

Товарна політика виробничого підприємства полягає в розробці ефективної програми виробництва та збуту визначеного товару, спрямованої на подолання та перерозподіл сил конкурентного тиску ринку на користь підприємства.

Центральним поняттям товарної політики є «новизна», оскільки в умовах динамічною конкурентного середовища виробниче підприємство повинне формувати адекватну, мобільну і ефективну товарну політику, що забезпечує баланс між існуючими товарами і новими розробками. Відповідно, заходи товарної політики орієнтуються на виробництво і збут:

  • відомого (випускається) товару;

  • модифікованого товару;

  • нового товару.

Нововведення можуть стосуватися будь-якої складової товару, технології, концепції, але в будь-якому випадку результативність нововведення, рівень ризику, асоційованого з ним, визначаються наступними факторами:

  • оригінальністю і складністю концепції, що визначає сприйняття ринку і витрати нововведення (ринковим ризиком);

  • технічної і технологічної реалізовуються нововведення (технологічним ризиком);

  • потенціалом підприємства, що визначає його ринкові, концептуальний і технологічні можливості (стратегічним ризиком).

Класифікація нововведень представлена ​​в табл. 5.7.

Таблиця 5.7