Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 5 укр.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
198.74 Кб
Скачать

Комерційна діяльність. Лекція 5.

Тема 5. Організація і планування комерційної діяльності виробничого підприємства по збуту. Збутова політика.

1. Організація комерційної діяльності виробничого підприємства по збуту. 2. Планування комерційної діяльності виробничого підприємства по збуту. 3. Збутова політика виробничого підприємства. 1 питання

Дана тема присвячена безпосередньо розгляду процесу організації всієї системи збуту і, зокрема, організації власної служби збуту виробничого підприємства.

Організаційна структура служби збуту представлена ​​на рис. 5.1.

Організаційна структура служби збуту

Виробнича структура служби збуту  Сукупність збутових підрозділів, що здійснюють спектр збутових функцій технологічного характеру  Складське господарство  Транспортне господарство  Торгові підрозділи  Пункти обслуговування

Організаційна структура управління збутом  Сукупність збутових підрозділів, що здійснюють спектр функцій управління збутовою діяльністю підприємства  Підрозділ маркентінгу  Планово-економічні підрозділи  Договірно-юридичні підрозділи  Фінансово-бухгалтерські підрозділи  Оперативно-диспетчерські підрозділи

Рис. 5.1. Організаційна структура служби збуту

Існує три форми організації управління збутовою діяльністю підприємства: централізована, децентралізована та змішана - їх характеристика представлена ​​в табл. 5.1.

Типи організаційних структур служби збуту і їхній зміст представлені в табл. 5.2.

Також виділяють комбінований тип організаційної структури, який передбачає горизонтальну (поєднання підрозділів раз-особистих типів організації) і вертикальну (поєднання підрозділів різних типів організації в межах одного основного) інтеграцію служби збуту виробничого підприємства.

Таблиця 5.1

Форми організації управління збутовою діяльністю підприємства

Форма

Зміст

Застосування

Централізована

передбачає зосередження та інтеграцію функцій управління в межах єдиної служби збуту

використовується територіально цілісними підприємствами відносно вузькою предметною спеціалізацією

Децентралізована

передбачає розповсюдження і розподіл функцій

використовується територіальних роз'єднаними підприємствами з відносно широкою предметною спеціалізацією

Змішана

передбачає, як правило, децентралізацію оперативного управління функціями технологічного характеру при централізації всіх інших функцій управління

використовується найчастіше територіально роз'єднаними підприємствами з відносно вузькою предметною спеціалізацією

Таблиця 5.2

Типи організаційних структур служби збуту

Типи

Характеристики

Товари

Ринки

Система збуту

Попит

Функціо- нальний

однорідні, обмеженого асортименту

невелике число однорідних стабільних ринків незначної ємкості

Сформована відносно стабільна

стабільний характер

Товарний

Диференційовані, широкого асортименту

Невелика кількість однорідних ринків

Динамічна, розвинута

Динамічний характер

Регіональний

Відносно однорідні

Однорідні потреби, стійка кон’юнктура

Широка, розвинута

Стабільний характер

Об'єктний

(Споживчий, галузевий)

Диференційовані, часто у сукупності з доповнюючими і супутніми

Розрізнені, несхожі за структурою ринки

Розвинута

Динамічний та унікальний характер