Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсак блакитний (доделать 4,1).docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.16 Mб
Скачать

Розділ 4. Розрахункова частина курсової роботи Завдання 4.1. Морфологія ґрунту

He-

Pie

Pkei

P

Грунтовий профіль солонцю каштонового середньо солончакуватого на лесі

Рис. 4.1. Ґрунтовий профіль

Завдання 4.2. Загальні фізичні властивості ґрунту

Таблиця 4.1

Визначення щільності складення ґрунту непорушеної будови

(об’єм циліндру (V) – 100 cм3)

dc =

Шар ґрунту,

см

Маса вологого

ґрунту (m), г

Вологість

ґрунту

(Вол.), %

Щільність

складення

(dc), г/см3

Оцінка щільності складення орного шару ґрунту

1

2

3

4

5

0-20

139,6

9,9

1,27

Ущільнена рілля

20-40

151,8

10,8

1,37

40-60

157,3

8,5

1,45

60-80

162,3

7,5

1,51

80-100

172,2

6,3

1,62

0-100

156,6

8,6

1,44

Таблиця 4.2

Визначення щільності твердої фази ґрунту

dт.ф. =

Шар ґрунту, см

Маса сухого ґрунту (m). г

Маса пікнометра з водою (m1), г

Маса пікнометра з водою і ґрунтом (m2), г

Щільність твердої фази ґрунту (dт.ф.), г/см3

1

2

3

4

5

0-20

8,74

112,12

117,50

2,60

20-40

8,71

112,34

117,76

2,65

40-60

8,68

112,26

117,70

2,68

60-80

8,63

112,10

117,53

2,70

80-100

8,60

112,58

118,05

2,75

0-100

8,67

112,28

117,71

2,67

Таблиця 4.3

Визначення показників шпаруватості ґрунту

P = (1- ) *100%

КР = ВВ:2*5+5

НР = Р – КР

Шар ґрунту, см

Загальна шпаруватість (Р), %

Капілярна шпаруватість (КР), %

Некапілярна шпаруватість (НР), %

Відношення КР/НР

1

2

3

4

5

0-20

51,15

35,00

16,15

2,17

20-40

48,30

33,50

14,80

2,26

40-60

45,90

29,75

16,15

1,84

60-80

44,07

25,75

18,32

1,41

80-100

41,09

22,00

19,09

1,15

0-100

46,07

29,20

16,87

1,73

Висновок до завдання 4.2: Отже, загальні фізичні властивості каштанового ґрунту такі: щільність складення орного шару каштанового ґрунту за класифікацією М.О. Качинського – ущільнена рілля; щільність твердої фази ґрунту становить 2,67 г/см3, що є характерним для більшості ґрунтів; відношення КР/НР –1,2,17 (оптимальне = 1). Досліджуваний грунт потребує заходів покращення фізичних властивостей.

Заходи щодо покращення фізичних властивостей ґрунту:

Поліпшення фізичних властивостей ґрунтів здійснюються агротехнічними, хімічними і біологічними способами.

Агротехнічними є різні способи обробітку ґрунтів, за допомогою яких можна підготувати посівний шар, зруйнувати підорну підошву, брили, здійснити безліч інших агрономічно корисних операцій.

Хімічними способами є вапнування, гіпсування та штучне оструктурення ґрунтів. Вапнування кислих і гіпсування солонцюватих ґрунтів позитивно впливає на фізичні і фізико-механічні властивості (твердість, опір обробітку, липкість та ін.)

Біологічні заходи є найбільш універсальними. Це передусім внесення гною та інших органічних добрив (різноманітних компостів, торфу, сапропелю тощо). Оструктурювальний ефект і відповідно поліпшення фізичних властивостей можливі лише за глибокого їх заорювання під плужний обробіток восени, а вразі внесення внаслідок швидкої мінералізації їх довгострокова дія зникає. Сівозміна і використання фіто меліоративних можливостей вирощуваної культури також впливають на фізичні, у тому числі фізико-механічні, властивості. Особливо привабливими тут є культури суцільного посіву з глибокою кореневою системою, сидерати, рослинні рештки.

Завдання 4.3. Вміст в ґрунті гумусу

Таблиця 4.4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.