Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсак блакитний (доделать 4,1).docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.16 Mб
Скачать

Завдання 4.5. Гранулометричний склад ґрунту

Таблиця 4.6.

Розрахунок гранулометричного складу ґрунту

Шар ґру-нту, см

Діаметр агрегатів, мм

Назва грану- метричного складу ґрунту

>1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,05

0,1-0,005

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

0,05-0,001

Менше 0,001

Менше 0,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0-20

-

0,8

7,0

11,6

19,4

20,6

21,2

20,7

62,5

18,1

60

Легко-глини-стий

20-40

-

0,5

6,6

12,0

19,1

17,9

20,1

23,8

61,8

19,1

63

40-60

-

0,4

3,7

12,8

16,9

21,1

18,0

19,8

58,9

24,2

62

0-60

-

0,6

5,8

12,1

18,5

19,9

19,8

21,4

61,1

20,5

61,7

Висновок до завдання 4.5: Гранулометричним складом ґрунту називають процентне співвідношення окремих механічних фракцій (піску, пилу, мулу). Дослідивши частинки різного розміру, можна дійти висновку, що даний ґрунт має легкоглинистий гранулометричний склад.

Використання ґрунтів різного гранулометричного складу:

Більшість рослин добре росте на ґрунтах середнього механічного складу. Кукурудза, картоплю, кавуни, томати доцільніше вирощувати на легкосуглинкових і супіщаних ґрунтах, а пшеницю, овес, буряки й капусту – на середньо- та важкосуглинкових.

Завдання 4.6. Розрахунок водних властивостей ґрунту

Таблиця 4.7.

Розрахунок ґрунтово-гідрологічних констант

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту,

(dc ) г/см3

Форми ґрунтової вологи, %

Вологоємність, %

Від маси ґрунту

Від об’єму ґрунту

Від маси ґрунту

Від об’єму ґрунту

МАВ

МГВ

ВВ

МАВ

МГВ

ВВ

НВ

КВ

ДАВ

НВ

КВ

ДАВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-20

1,27

6

8

12,0

2,62

10,16

15,24

30

35

18

38,10

44,45

22,86

20-40

1,37

5,70

7,60

11,4

7,81

10,41

15,62

28,5

33,50

17,1

39,05

45,90

23,43

40-60

1,45

4,95

6,60

9,9

7,18

9,57

14,36

24,75

29,75

14,85

35,89

43,14

21,53

60-80

1,51

4,15

5,53

8,3

6,27

8,36

12,53

20,75

25,75

12,45

31,33

38,88

18,80

80-100

1,62

3,40

4,53

6,8

5,51

7,34

11,02

17

22

10,2

27,58

35,64

16,52

0-100

1,44

4,84

6,45

9,68

6,97

9,29

13,94

24,2

29,2

14,52

34,85

42,05

20,91

Продовження таблиці 4.7.

Шар ґрунту, см

Повна волого- ємність (ПВ), %

Польова вологість, %

Загальний запас вологи в ґрунті (Wзаг. ), м3 /га

Запас продуктивної вологи в ґрунті (Wпрод. ), м3/га

Поливна норма, м3/га

15

16

17

18

19

0-20

40,28

20,8

304,80

7437,12

439,42

20-40

35,26

18,2

312,36

8246,30

571,29

40-60

31,66

16,5

287,10

8038,80

562,31

60-80

29,19

12,3

250,66

7319,27

574,71

80-100

25,36

10,2

220,32

6918,05

561,82

0-100

31,99

15,6

1392,92

37959,54

2709,64

Висновок до завдання 4.6: Водними властивостями ґрунту називають сукупність властивостей, які визначають поведінку ґрунтової води в його товщі. Найбільш важливими водними властивостями є: водоутримуюча здатність ґрунту, його вологоємність, водопідйомна здатність. Запаси продуктивної вологи даного типу грунту в розрахунковому шарі ґрунту –дуже добрі.

Завдання 4.7. Вміст валових і рухомих форм азоту, фосфору і калію

Таблиця 4.8