Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсак блакитний (доделать 4,1).docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.16 Mб
Скачать

Вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту, г/см3

Валовий вміст елементів живлення

Вміст рухомих елементів живлення

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

%

т/га

%

т/га

%

т/га

Мг в 100 г ґрунту

кг/га

Мг в 100 г ґрунту

кг/га

Мг в 100 г ґрунту

кг/га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-20

1,27

0,15

3,81

0,10

2,54

3,0

76,2

7

177,8

5

127,0

28

711,2

20-40

1,37

0,10

2,74

0,07

1,92

2,7

73,98

4

109,6

3

82,2

22

602,8

0-40

1,32

0,13

6,55

0,085

4,46

2,85

150,18

5,5

287,4

4

209,2

25

1314,0

Висновок до завдання 4.7: У орному шарі досліджуваного ґрунту, вміст калію, азоту і фосфору дуже високий. Внесення калійних, азотних і фосфорних добрив грунт не потребує.

Завдання 4.8. Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту

Таблиця 4.9

Фізико-хімічні властивості ґрунту

Шар ґрунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони)

Сума увібраних основ, мг.-екв./100

Н+, мг.-екв./100

Ємність насиченості ґрунту основами, %

Ступінь насиченості ґрунту основами, %

% Na+ від ємності вбирання

Оцінка ґрунту за ступенем солонцюватості

Ca2+

Mg2+

Na+

мг.-екв./100г

%

мг.-екв./100г

%

мг.-екв./100г

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-20

7,4

14

68,97

4,3

21,18

2,0

9,85

3,26

20,3

0,5

20,8

97,6

9,62

середньосолонцюваті

20-40

7,6

15

65,79

5,0

21,93

2,8

12,28

3

22,8

0,4

23,2

98,3

12,07

0-40

7,5

14,5

61,29

4,65

24,58

2,4

11,14

3,13

21,55

0,45

22

98,0

10,91

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення вапна:

DCaCO3=50H*dc*hсм

Для горизонту 0-20 см DCaCO3=50*0,5*1,27*20 = 635 кг/га

Для горизонту 20-40 см DCaCO3=50*0,4*1,37*20 = 548 кг/га

Для горизонту 0-40 см DCaCO3=50*0,45*1,305*40=1188 кг/га

Визначити фактичну потребу у вапнуванні:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= 97,6– ґрунт не потребує вапнування;

Для горизонту 20-40 см DCaCO3=98,3 – ґрунт не потребує вапнування;

Для горизонту 0-40 см DCaCO3=98 – ґрунт не потребує вапнування.

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення гіпсу:

Для горизонту 0-20 см D (CaSО4 * 2H2O) = 2,1 т/га

Для горизонту 20-40 см D (CaSО4 * 2H2O) =3,86 т/га

Для горизонту 0-40 см D (CaSО4 * 2H2O) =5,90 т/га

Висновок до завдання 4.8: Даний тип ґрунту середньосолонцюватий – грунт потребує внесення гіпсу Ступінь насиченості ґрунту основами становить 97-98% - це означає, що грунт не потребує внесення вапна.

Завдання 4.9. Маса розрахункового шару ґрунту. Склад водної витяжки, сума токсичних солей і розрахунок промивної норми

Таблиця 4.10

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту, г/см3

Маса розрахункового шару ґрунту, т/га

Аніони,

Катіони,

СО2- 3

НСО3-

СІ-

SO24-

Ca2+

Mg2+

Na+

+K+

0,03

0,061

0,0355

0,016

0,02

0,012

0,023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0-20

1,27

2540

20-40

1,37

2740

40-60

1,45

2900

60-80

1,51

3020

80-100

1,62

3240

0-100

1,44

14400

Продовження таблиці 4.10

Шар ґрунту, см

Щільний розрахунковий залишок

Сума токсичних солей

Промивна норма, м3/га

Втрати урожаю,

%

%

кг/га

%

кг/га

13

14

15

16

17

18

0-20

0,52

13208

0,32

8128

6258,6

Більше 80%

50-80%

До 20%

20-40

0,44

12056

0,22

6028

4641,6

40-60

0,40

11600

0,19

5510

4242,7

60-80

0,36

10872

0,21

6342

4883,3

80-100

0,27

8748

0,13

4212

3243,2

0-100

0,40

56484

0,21

30220

23269,4

Таблиця 4.11