Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Modul_MO_Psikhologiya.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Питання до екзамену

 1. Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки. Основні етапи становлення психології як науки.

 2. Предмет і завдання психології. Основні напрями розвитку науки на сучасному етапі розвитку суспільства.

 3. Основні напрями сучасної психології: місце психології в системі наук про людину, галузі психологічної науки.

 4. Класифікація методів психології.

 5. Методи психології. Експеримент та спостереження в психології.

 6. Структура психіки: психічні процеси, стани, властивості.

 7. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки. Основні умови виникнення свідомості. Структура свідомості. Свідоме і несвідоме.

 8. Поняття про особистість у психології. Рушійні сили розвитку особистості. Cтруктура особистості.

 9. Психоаналітична теорія особистості З.Фрейда.

 10. Визначення понять: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» та «універсум».

 11. Визначення понять: «індивід», «особистість» та «соціалізація»

 12. Самосвідомість особистості. Структура самосвідомості. «Я-концепція» як система уявлень особистості про себе. Самооцінка. Рівень домагань особистості. Можливості розвитку самосвідомості.

 13. Спрямованість особистості, потреби, мотиви і цілі. «Піраміда» потреб А.Маслоу.

 14. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту.

 15. Поняття про темперамент Теорія темпераменту І.П. Павлова.

 16. Поняття про темперамент. Теорія темпераменту Г.Айзенка.

 17. Темперамент та його типи. Психологічна характеристика типів темпераменту.

 18. Темперамент. Врахування типів темпераменту в професійній діяльності.

 19. Поняття про характер, структура характеру і його формування.

 20. Темперамент та характер спільність та відмінність.

 21. Характер. Акцентуації характеру.

 22. Здібність як умова успішного здійснення діяльності. Загальні і спеціальні здібності.

 23. Здібності та задатки.

 24. Увага, її види та властивості.

 25. Відчуття і його види. Поріг відчуттів та їх властивості. Роль відчуттів в житті і діяльності людини.

 26. Відчуття і сприйняття форми пізнання дійсності.

 27. Сутність і основні особливості сприймання. Апперцепція.

 28. Пам'ять. Процеси та види пам’яті.

 29. Пам'ять. Властивості пам’яті людини. Методи кращого запам’ятовування.

 30. Мислення. Види та форми мислення.

 31. Мислення. Процеси мислення. Єдність мислення і мови.

 32. Поняття про уяву, її основні види.

 33. Уява. Форми уяви.

 34. Поняття про емоції. Базові емоцій. Подвійна природа емоцій.

 35. Особливості емоцій і почуттів особистості.

 36. Форми переживання почуттів: афект, стрес, настрій, пристрасть та фрустрація.

 37. Поняття про стрес. Види стресу.

 38. Стрес. Особливості протікання стресу.

 39. Поняття про стрес та шляхи його попередження.

 40. Стрес. Фази стресу.

 41. Поняття про волю та волові дії людини.

 42. Поняття про волю та її функції.

 43. Воля. Структура вольової дії.

 44. Воля та вольові якості особистості. Порушення волі.

 45. Діяльність та її структура,

 46. Діяльність. Види діяльності і їх характер.

 47. Спілкування як процес, функції та аспекти спілкування.

 48. Спілкування. Особливості вербального та невербального спілкування.

 49. Психологічні механізми впливу процесі спілкування: переконання, психічне зараження, навіювання, наслідування.

 50. Спілкування. Міжособистісне сприйняття під час спілкування. Психологічні ефекти.

 51. Спілкування. Міжособистісне сприйняття під час спілкування. Механізми міжособистісного сприйняття.

 52. Поняття про спілкування. Бар’єри спілкування.

 53. Соціальні об’єднання, місце людини в них. Класифікація груп і їх розвиток і динаміка.

 54. Поняття про колектив та його основні ознаки. Поняття про сприятливий соціально – психологічний клімат у колективі.

 55. Структура міжособистісних стосунків людей у колективі. Методи вивчення міжособистісних стосунків.

 56. Конфлікти функції та види. Причини виникнення та шляхи попередження.

 57. Конфлікти. Основні стилі поведінки у конфліктних ситуаціях.

 58. Мова і мовлення. Різновиди мовлення, функції мови.

 59. Поняття конформізму і нонконформізму їх роль в житі людини.

 60. Теорії лідерства та психологічна сутність стилів керівництва.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]