Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
moy_kursovoy111111111111 Слюсарево.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.07.2019
Размер:
18.97 Mб
Скачать

Зміст проекту

1. Конструктивний опис вузла насосної станції (Н.С.).

2. Розрахунок підвідного каналу та аванкамери.

3. Визначення розрахункових витрат та напору насоса.

4. Підбір основного обладнання: гідротехнічного, енергетичного.

5. Визначення типу будівлі Н.С.

6. Розрахунок всмоктуючої труби ті відмітки вісі насоса.

7. Визначення основних розмірів будівлі Н.С.

8. Підбір допоміжного обладнання.

9. Визначення розрахункової витрати напірного трубопроводу.

10. Визначення економічного діаметру напірного трубопроводу.

11. Гідравлічний розрахунок Н.С.

12. Розрахунок водоприймальної споруди.

13. Розрахунок водо випускної споруди.

14. Водноенергетичний розрахунок.

Висновки

Використана література

Вступ

Насосними станціями називають комплекси гідротехнічних споруд та обладнання, які забезпечують забір води із джерела зрошення, транспортування та підйом до місця призначення.

Насосні станції поділяються:

 1. По призначенню : зрошувальні, осушувальні, каналізаційні, сільськогосподарського водопостачання.

 2. За місцем розташування по трасі водо подачі: головні, перекачувальні, насосні станції підкачки.

 3. За конструктивними ознаками: руслові, дериваційні.

 4. За умовами використання: постійні та тимчасові.

Насосні станції за надійністю подачі води поділяються на три категорії:

 1. Насосні станції, зупинка яких може привести до небезпеки для життя людей або до значних втрат у народному господарстві.

 2. Насосні станції, які підпадають під визначення першої категорії.

 3. Насосні станції, які можна зупинити на період не більше двох діб.

Насосні станції поділяються на:

 1. Малі (з витратами води менше 1 м3/с).

 2. Середні (з витратами води від 1 до 10 м3/с).

 3. Крупні (з витратами води 10-100 м3/с).

 4. Унікальні (з витратами води більше 100 м3/с).

 1. Конструктивний опис вузла насосної станції

В залежності від призначення насосні станції (зрошення, осушення, сільськогосподарського водопостачання) природних умов району будівництва(рельєф, геології і гідрології водного джерела), параметри насосної ст1анції, конструктивного виконання, обладнання приймають різні схеми гідровузлів споруд насосних станцій (НС). Схема гідровузла НС, яка забирає воду із каналу і подає воду і інший водоприймач – канал, включає наступні споруди, які зображені на рис.1.1

Канал

8

7

6

5

4

3

2

1

Рис 1.1 – Схема гідровузла НС

1-водозабірна споруда – призначена для забору води потрібної якості та кількості;

2 – підвідний канал – призначений для підводу води до аванкамери;

3 – аванкамера – призначена для плавного підводу води до камер водоприймальної споруди без застійних та водоворотних зон;

4 – водоприймальна споруда - призначений для підводу води до вхідного перерізу висотної частини труби;

5 – будівля НС – призначена для розташування в ній основного та допоміжного обладнання;

6 – напірний трубопровід – для транспортування потоку води на більш високі відмітки;

7 – водовипускна споруда – призначена для переміщення напірного потоку у напірному трубопроводі у машинний канал;

8 – машинний канал – призначений для переміщення та транспортування води.

 1. Розрахунок підвідного каналу та аванкамери

Визначаємо глибину води в каналі за формулою Гіршкона

, м (2.1)

де h – глибина води в каналі,м

А – коефіцієнт витрати каналу, який знаходиться в межах

А= 0,75 – 0,85

– максимальна витрата води, яка за завданням дорівнює =28 м3

Визначаємо площу основного перерізу каналу за формулою:

, м2 (2.2)

де – швидкість руху води в каналі, при якій не розмивається та не наноситься грунт, м/с

Вибираємо значення m та n в залежності від типу ґрунту. Оскільки тип ґрунту – глина m= 1,5, а коефіцієнт n= 0,0225

Визначаємо ширину каналу по дну

, м (2.3)

м

З умов механізації роботи приймаємо ширину каналу рівній ширині ковша екскаватора 6,4 м.

Проводимо уточнюючий розрахунок

, м2 (2.4)

2

Розраховуємо змочений периметр

, м (2.5)

Розраховуємо гідравлічний радіус

, м (2.6)

Розраховуємо коефіцієнт Шизі

(2.7)

Розраховуємо витрату води в каналі

(2.8)

I - нахил каналу, який визначається по формулі

(2.9)

Подальший розрахунок проводимо аналогічно в табличній формі

Таблиця 2.1 – Розрахунок витрат води в каналі

h ́,

w,

X,

R,

C,

Q,

0

0

6,4

0

0

0

0,50

3,58

8,20

0,44

38,70

1,84

1,00

7,90

10,01

0,79

42,73

6,04

1,50

12,98

11,81

1,10

45,15

12,36

2,00

18,80

13,61

1,38

46,90

20,87

2,35

23,32

14,87

1,57

47,91

28,17

По даним таблиці будуємо графік (рис.2.1)

Рис.2.1 – Графік глибини води в каналі

Розраховуємо аванкамеру

Аванкамера сполучає підвідний канал з водоприймачем, забезпечує прийом води до всіх водоприймальних отворів (рис.2.2)

Рис.2. 2 – Схема для розрахунку аванкамери

1 – підвідний канал

2 – аванкамера

3 – напірний водоприймач

4 – сміттєутримуюча решітка

5 – всмоктуючий трубопровід

Довжина аванкамери визначається за формулою

(2.10)

Lab=49,25+14,78=64,00, м

де

L1 - підвідна розширена частина аванкамери;

L2 - частина аванкамери зі зворотним ухилом,

(2.11)

де

- ступінь розширення,

-ширина водоприймальної споруди, яка визначається за формулою

(2.12)

bo=0.5*9.85=4.93, м

де

– середнє значення водоприймальної споруди, яка визначається

по формулі

(2.13)

Lb – відносна довжина водозабору, що визначається від ступеню розширення і від ухилу, при іср=0,2 .

Визначаємо виходячи із виразу

(2.14)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]