Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Modul_MO_Psikhologiya.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

49. Яке з визначень сприймання є правильним і повним? Сприймання – це:

 1. синтез, інтеграція відчуттів;

 2. безпосереднє чуттєве пізнання об'єктивної дійсності;

 3. відображення окремих властивостей і якостей предметів і явищ при їх безпосередньому впливі на аналізатори;

 4. відображення предметів і явищ в цілому при їх безпосередньому впливі на аналізатори.

50. Вкажіть, яке з наведених визначень уваги є правильним і повним?

 1. Увага – це форма психічної діяльності, що виникає при дії об'єкта на органи чуття.

 2. Увага являє собою вибіркове сприймання об'єктів.

 3. Увага – форма психічної діяльності людини, що виявляється у скерованості і зосередженості її свідомості на певних об'єктах.

 4. Увага – це робоча поза організму, установка аналізаторів на подразник.

51. Яка категорія відповідає визначенню: "Індивідуальне сполучення стійких психічних особливостей людини, яке зумовлює типовий для даної особи спосіб поведінки у певних життєвих умовах та обставинах"?

  1. Воля.

  2. Темперамент.

  3. Почуття.

  4. Характер.

 1. Здібності.

52. Слабкий тип темпераменту (меланхолік) має такі основні риси:

 1. легко підкоряється чужій волі;

 2. уникає товариства;

 3. вміє наполягати на своєму;

 4. нерішучий;

 5. боїться відповідальності.

53. В організації трудової діяльності особи з переважанням холеричного типу темпераменту слід користуватися правилом:

  1. «Не нашкодь».

  2. «Не підганяй».

  3. «Довіряй, але перевіряй».

  4. «Ні хвилини спокою».

54. « .... пам'ять характеризується швидким запам'ятовуванням матеріалу, негайним його відтворенням і швидким забуванням»:

 1. Короткочасна.

 2. Довготривала.

 3. Оперативна.

55. Яким є вірне визначення предмету вивчення психології:

 1. Наука про психологічні закономірності формування конкретних форм трудової діяльності.

 2. Наука про закономірності розвитку і функціонування психіки.

 3. Наука про діяльність індивіда у виробничих умовах.

 4. Наука про становлення та розвиток міжособистісних відносин.

56.До галузей сучасної психології відносяться:

 1. Юридична психологія.

 2. Анатомія людини.

 3. Психологія спорту.

 4. Психологія моди.

 5. Порівняльна психологія.

57. Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості:

1. мислення; 2. темперамент; 3. відчуття; 4. воля; 5. страх; 6. характер;7. сприймання; 8. потреби; 9. уява; 10. напруженість; 11. здібності; 12. уважність.

58. В якому з наведених описів правильно характеризується метод психологічного експерименту?

 1. Експериментатор не втручається в поведінку піддослідного, але бажані відомості про його життя одержує завдяки апаратурі.

 2. Дослідник активно втручається в поведінку піддослідного, викликає бажані прояви його психічної діяльності.

 3. Проводиться в звичайних умовах навчання і виховання, експериментатор не втручається в поведінку піддослідного.

 4. Дослідник вступає в активне спілкування з піддослідним, одержує відомості про його психічне життя за допомогою системи питань.

 5. Піддослідний описує власні відчуття, переживання, передає їх зміст у письмовому вигляді.

59. В якому з наведених рядків дано правильну класифікацію видів пам'яті за змістом запам'ятованого:

 1. образна, рухова, словесно-логічна, емоційна;

 2. образна, рухова, зорова, словесно-логічна, емоційна;

 3. слухова, дотикова, образна, рухова, словесно-логічна, емоційна;

 4. слухова, дотикова, словесно-логічна, довільна.

60. Якій категорії відповідає визнання: "Усвідомлення людиною себе самої у своєму ставленні до зовнішнього світу та інших людей. Виявляється у самоспостереженні, самооцінці, самоаналізі"?

 1. Свідомість.

 2. Самосвідомість.

 3. Саморегуляція.

 4. Індивід.

 5. Самоуправління.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

МОДУЛЬ І

Варіант № 1

Теоретична частина:

  1. Дайте відповіді на тестові завдання 1 - 10.

  2. Конфлікт – це …

  3. Психологічні механізми впливу процесі спілкування: переконання, психічне зараження, навіювання, наслідування.

Практична частина:

У чому принципова відмінність діяльності людини від складних форм поведінки тварини?

Варіант № 2

Теоретична частина:

 1. Дайте відповіді на тестові завдання 11 - 20.

 2. Індивідуалізм – це …

 3. Спілкування як процес, функції та аспекти спілкування.

Практична частина:

Прагматичний Дж. Рокфеллер, говорив: «Умение общаться – такой же покупаемый за деньги товар, как сахар или кофе. И я готов платить за это умение больше чем за какой – либо другой товар в этом мире!» Прокоментуйте вислів.

Варіант № 3

Теоретична частина:

 1. Дайте відповіді на тестові завдання 21 - 30.

 2. Рефлексія – це …

 3. Спілкування як сприйняття людьми одне одного. Функції спілкування. Комунікативний аспект спілкування.

Практична частина:

Мати разом з дитиною, якій 2,5 роки, дивиться фільм – трилер. При цьому жінка переживає страх, напругу, тривогу та проявляє ці почуття зовні: скрикує, закриває очі тощо. Чи може така поведінка матері вплинути на психічний стан дитини? Викладіть і обґрунтуйте відповідь.

Варіант № 4

Теоретична частина:

 1. Дайте відповіді на тестові завдання 31 - 40.

 2. Спілкування – це …

 3. Класифікація груп, їх розвиток і динаміка. Поняття трудового колективу.

Практична частина:

Обґрунтуйте доцільність вивчення курсу «Психологія» фахівцями – аграріями.

Варіант № 5

Теоретична частина:

 1. Дайте відповіді на тестові завдання 41 - 50.

 2. Діяльність – це …

 3. Взаємовідносини в групі: поняття «конформізм», «нонконформізм», «індивідуалізм», «негативізм».

Практична частина:

Про що може свідчити експеримент, проведений С.Левіном із щуренятами? Дві групи щуренят були поміщені в однакові умови. Єдина відмінність полягала в тому, що одних щодня погладжували (пестили), а інших – ні. Виявилося, що перші виросли більшими, міцнішими, активнішими, ніж ті, які були позбавлені емоційного комфорту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]