Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет.вказ.Нівелювання профілю та майдан..doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.58 Mб
Скачать

2.4. Графічне оформлення схеми, плану, задач

План нівелювання поверхні, побудований олівцем, здають на перевірку. Викладач задає вихідні дані для розв'язування задач на плані з горизонталями.

Журнал нівелювання поверхні оформляють аналогічно до журналу поздовжнього нівелювання траси (розділ 1.1, пункт 10).

Схеми, план та задачі викреслюють і оформляють різнокольоровою тушшю: чорною, синьою, червоною, коричневою.

Сітку квадратів схеми та плану, оцифровку, висоти вершин квадратів викреслюють синьою тушшю; висота цифр і букв 2 мм. Зв'язуючі точки, нівелірний хід і розміщення станцій на схемі викреслюють чорною тушшю, а напрями на вершини квадратів, що нівелюють як проміжні точки з кожної станції, бажано показати різними кольорами для наочності.

Горизонталі на плані викреслюють коричневою фарбою (або тушшю) товщиною 0,1 мм, а потовщені - 0,3 мм. В масштабі 1:500 із висотою перерізу рельєфу 0,5 м потовщують і підписують кожну четверту горизонталь. Підписи горизонталей орієнтують основою цифр у напряму схилу. Бергштрихи викреслюють довжиною 0,5 мм коричневим кольором. Лінії АВ, ОЕ і точку С на плані викреслюють червоним кольором.

Задачі оформляють чорною тушшю. Тільки лінію ВЕ на графіку визначення стрімкостей викреслюють червоним кольором. Написи: "Схема нівелювання поверхні", "План нівелювання поверхні", "Задачі", "1:500" викреслюють топографічним шрифтом висотою 4,0 мм. Усі інші підписи виконують основним курсивним шрифтом, рядковими буквами висотою 2 мм.

Література

  1. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходньх кривых. 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во «Недра», 1985.

  2. Гиршберг М.А. Геодезия. Ч.1. – М.: Изд-во «Недра», 1985.

  3. Инструкция по нивелированию І, ІІ, Ш, IV класса. – М.:Недра, 1990.

  4. Симонин С.Й. Инженерно-топографическое черчение и наглядные изображения. – М.: Изд-во «Нсдра», 1969.

  5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, І: 1000 и 1:500. – Київ, 2001.

  6. Федоров В.И., Шнлов П.И. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1982.

  7. Чеботарез А.С. Геодезия. Ч.1. 2-е изд. – М.: Изд-во Геодезиздат, 1955.

  8. Грабовий В.М. Геодезія ДНВП «Аерогеодезія» 2002.- с. 294.

  9. Ситнин В.С. Строительная геодезія М.,Недра 1974

  10. Ливанов М.М. Геодезия в строительстве М. 1968

Додаток 1

Херсонський державний аграрний університет

Будівельно - гідромеліоративний факультет журнал

поздовжнього нівелювання траси

від ПКО до ПК8

Розпочатий:

Закінчений:

Прилад: нівелір Н-3 №

Виконав: студ.

… гр. ГКЗ,

БГМ факультету

Прийняв:

Херсон - 20….

Додаток 1

Дата ________________________________

погода ______________________

Виконавець ______________________________

Початок

Год.

хв.

Кінець

год.

хв.

Номер

станції

Номер

пікета

Відліки по рейках

Перевищення

Горизонт

приладу

Висота

Примітка

Задні

Передні

Проміжні

Обчислені

Середні

Ув’язані

+

-

+

-

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Rp.7

1808

6494

(20м)

4686

0622

1186

5307

1187

1186,5

х1

4685

II

х1

0313

5002

(140м)

2674

7364

x2

III

x2

2923

7609

(140м)

0332

5018

ПКО

IV

ПКО

1000

5686

1883

6571

ПК1

П+10

0920

П+20

1063

Л+10

0800

Л+20

0435

V

ПК1

1280

5966

1440

6128

ПК2

Посторінковий

38081

37339

7555

6813

3777,5

3406,5

контроль

0742

+0742

+0371

Додаток 1

Дата ________________________________

погода ______________________

Виконавець ______________________________

Початок

Год.

хв.

Кінець

год.

хв.

Номер

станції

Номер

пікета

Відліки по рейках

Перевищення

Горизонт

приладу

Висота

Примітка

Задні

Передні

Проміжні

Обчислені

Середні

Ув’язані

+

-

+

-

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VI

ПК2

0623

5310

+80

1911

1713

6595

ПКЗ

VII

ПКЗ

0445

5131

+50

I

1728

I

ПК4

VIII

ПК4

2698

7385

2754

7441

ПК5

ПК5

2272

6958

1845

6533

+75

Х

+75

2973

7660

ПК6

0249

2732

4936

+45

ХI

+45

2305

+67

6992

ПК7

1398

1473

+10

6085

1463

Посторінковий

контроль

Додаток 1

Дата ________________________________

погода ______________________

Виконавець ______________________________

Початок

Год.

хв.

Кінець

год.

хв.

Номер

станції

Номер

пікета

Відліки по рейках

Перевищення

Горизонт

приладу

Висота

Примітка

Задні

Передні

Проміжні

Обчислені

Середні

Ув’язані

+

-

+

-

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

XII

+10

1398

6085

+48

2440

1218

7127

ПК8

XIII

ПК8

2250

6937

(80м)

2835

7522

x5

XIV

x5

2350

7036

(100м)

1260

5948

Rp9

Посторінковий

котроль:

Контроль

по ходу:

∑hтеор= HRp9-HRp7; ∑hтеор=

∑hобч.=

fh=

fhдоп= 50мм; fhдоп=

Додаток 2

Додаток 4

Херсонський державний аграрний університет