Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пккр,роб.пр._ геодезія_для 2 курсу ГКЗ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Білет № 8

1. Камеральне дешифрування фотопланів.

2. Висотна основа для оновлення топографічних карт

3. Середня квадратична помилка вимірювань.

4. Середня квадратична помилка загальної арифметичної середини.

5. Обчислити абсолютну величину лінійної помилки ƒАБС.,коли відомі помилки в

приростах координат по осі абсцис ƒх =-0.64, та по осі ординат ƒу =+0.87

6. Визначити величину кутової помилки та її знак у замкнутому полігоні, якщо

=1260 º02′00; n= 9

7. Визначити відносну помилку вимірювань ƒвід. , якщо дано: Lпр.= 231.890 м;

Lобер.= 231.876 м

8. Визначити ,чи допустима нев’язка ƒh=- 26 мм, в нівелюванні УІ класу ,якщо

довжина ходу L = 3170 м, а число станцій 11.

9. Визначити МО ,якщо відліки при КП = 358º 09′, КЛ =1º 50′,

10. Обчислити дирекцій ний кут 2 = лінії 2-3 та її румб, якщо дано дирекцій ний

кут 1 = 10º 15′ лінії 1-2 та кут β= 184º42′.

Білет № 9

1. Комбіноване дешифрування фотопланів

2. Висотна основа для оновлення топографічних карт.

3. Абсолютна і відносна помилки вимірювань.

4. Середня квадратична помилка одиниці ваги обчислена за ймовірнішими

помилками.

5. Обчислити абсолютну величину лінійної помилки ƒАБС ,коли периметр ходу

Р=1000.00 м, а необхідна відносна помилка вимірювання лінії ƒвід=1/2000

6. Визначити величину кутової помилки та її знак у замкнутому полігоні, якщо

=1260 º02′30; n= 9,

7. Визначити чи допустима різниця між наведеними вимірами: Lпр.= 382.73 м;

Lобер.=382.68 м; розряд-1:2000

8. Визначити яке із приростів Δх або Δу більше по абсолютній величині , якщо румб

лінії ПН З Х: 42 º 10.

9. Визначити колімаційну помилку візирної труби теодоліта:

КЛ 34º32′ 00 ; КП 214º31′ 00

10. .Обчислити прирости координат з їх знаками по наступним даним:

ХВ = +790.55, Х А = + 270.10, УВ= + 200.11, УА= + 150.31.

Білет № 10

1.Дешифрування населених пунктів і промислових об’єктів

2.Підготовчі роботи при оновленні топографічних карт.

3.Чому дорівнює середня квадратична помилка добутку постійного коефіцієнта на

значення аргументу?

4.Середня квадратична помилка загальної арифметичної середини обчислена за

ймовірнішими помилками.

5. Визначити горизонтальне положення лінії.(дано:L= 109.00 м, ν=-6º 35′ )

6. Знайти дирекцій ний кут і горизонтальне положення , якщо : ХВ=-429.19,

ХА= -259.05 , УВ =599.19, УА=199.05.

7. Визначити величину кутової помилки та її знак у замкнутому полігоні, якщо

=1620 º03′45; n= 11,

8. Визначити четверть де знаходиться точка по відомим координатам

Хм =+180.00, Ум= + 970.00

9. Визначити чи допустима кутова помилка, якщо ƒβ=- 4′ 45″; n= 5, t=30″

10. Визначити ,чи допустима нев’язка ƒh=- 26 мм, в нівелюванні ІІІ класу ,якщо

довжина ходу L = 1000 м, а число станцій 11

Білет № 11

1. Дешифрування шляхів сполучення.

2. Основні матеріали які використовуються при оновленні топографічних карт.

3. Чому дорівнює середня квадратична помилка функції загального виду?

4. Опрацювання результатів ряду нерівно точних вимірювань.

5. Обчислити відносну нев’язку та її допустимість по наведеним даним ƒабс= 0.80,

Р=1750.05, допустима відносна нев’язка 1/2000.

6. Знайти дирекцій ний кут , якщо : Δх = 912.00 , Δу= 190.00

7. Визначити кут нахилу , якщо МО= 359º57′ 30″; КП= 352 º 47 ′30 ″

КЛ=7 º 17′ 00″

8. Визначити четверть де знаходиться точка по відомим координатам

Хм =+110.00, Ум= 190.00

9. Обчислити перевищення h одної точки над другою із нівелювання: якщо відлік

по задній рейці З=2600мм, а по передній П= 1901 мм.

10 Обчислити робочу відмітку точки ,якщо дано :червона відмітка

ПК 10+10 = 178.045 м і чорна відмітка тієї ж точки 179.060.