Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Завдання 4.6. Розрахунок водних властивостей ґрунту

Таблиця 4.7

Розрахунок ґрунтово-гідрологічних констант

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту (dc), г/см3

Форми ґрунтової вологи, %

Вологоємність

Від маси ґрунту

Від об'єму ґрунту

Від маси ґрунту

Від об'єму ґрунту

МАВ

МГВ

ВВ

МАВ

МГВ

ВВ

НВ

КВ

ДАВ

НВ

КВ

ДАВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-20

1,15

7,5

10

15

8,6

11,5

17,25

37,5

42,5

22,5

43,1

48,9

25,9

20-40

1,25

6,75

9

13,5

8,44

11,25

16,9

33,7

38,7

20,2

42,1

48,4

25,3

40-60

1,28

5,25

7

10,5

6,72

8,75

13,4

26,2

31,2

15,7

33,5

39,9

20

60-80

1,35

4,1

5,5

8,2

5,5

7,4

11

20,5

25,5

12,3

27,7

34,4

16,6

80-100

1,45

3,35

4,5

6,7

4,85

6,5

9,7

16,7

21,7

10

24,2

31,5

14,5

0-100

1,3

5,4

7,2

11,8

6,8

9

13,6

26,9

31,9

16,1

34,1

40,6

16,5

Продовження таблиці 4.7

Шар ґрунту, см

Повна вологоємність (ПВ), %

Польова вологість, %

Загальний запас вологи в ґрунті (Wзаг.) м3/га

Запас продуктивної вологи в ґрунті (Wпрод.) м3/га

Поливна норма м3/га

15

16

17

18

19

0-20

46,8

22,2

510,6

165,6

351,9

20-40

40,5

20,4

510

172,5

332,5

40-60

39,1

19,5

499,2

230,4

171,5

60-80

35,3

17,2

464,4

243

89,1

80-100

30,4

15,7

455,3

261

29

0-100

38,4

19

2435,5

1072,5

974

Висновок до завдання 4.6: За результатами оцінки продуктивної вологи в ґрунті дійшов висновку, що у шарі 0 - 20 см – добрий запас (більше 40 м3 /га). Профіль даного ґрунту має добрі водні властивості, запаси ПВ в шарі 0 – 100 см – добрі - тому поливна норма сягає 974 м3\га, але в період інтенсивного формування врожаю поливну норму треба збільшити.

Завдання 4.7. Вміст волових і рухомих форм азоту, фосфору і калію

Таблиця 4.8

Вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту

Валовий вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Вміст рухомих елементів живлення

N

P205

K20

N

P205

K20

%

т/га

%

т/га

%

т/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-20

1,15

0,25

5,75

0,17

3,91

2,6

59,8

10

230

7

161

20

460

20-40

1,25

0,15

7,5

0,11

5,5

2,0

100

7

350

4

200

17

850

0-40

1,20

0,2

9,6

0,14

6,72

2,3

110,4

8,5

408

5,5

264

18,5

888

Висновок до завдання 4,7: В ґрунті дуже високий вміст азоту, високий вміст фосфору, але вміст калію - низький. Можна сказати, що цей ґрунт не потребує внесення фосфорних і азотних добрив, але треба вносити калійні добрива, ґрунт їх потребує, - це підвищить показники врожайності культурних рослин та перешкодить подальшій втраті калію з ґрунту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]