Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Завдання 4.8. Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту

Таблиця 4.9

Фізико-хімічні властивості ґрунту

Шар ґрунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони)

Ca+2/Mg+2

Сума увібраних основ, мг,-екв./100г

Н+, мг,-екв./100г

Ємність поглинання, мг,-екв./100г

Ступіть насиченості ґрунту основами, %

% Na+ від ємності вбирання

Оцінка ґрунту за ступенем солонцюватості

Ca2+

Mg2+

Na+

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-20

6,7

27

81,8

4,5

13,6

1,5

4,5

6

33

1,8

34,8

97,6

4,31

Солонцю-ватий

20-40

7

23

81,6

4,1

14,5

1,1

3,9

5,6

28,2

1,0

29,2

96,6

3,8

0-40

6,85

25

81,7

4,3

14

1,3

4,2

5,8

30,6

1,4

32

97,1

4

Для кожного шару ґрунту розрахункові дози внесення вапна:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= 2,07 т\га

Для горизонту 20-40 см DCaCO3= 1,25 т\га

Для горизонту 0-40 см DCaCO3= 2,5 т\га

Визначити фактичну потребу у вапнуванні:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= не потребує

Для горизонту 20-40 см DCaCO3= не потребує

Для горизонту 0-40 см DCaCO3= не потребує

Для кожного шару ґрунту розрахувати долю внесення гіпсу:

Для горизонту 0-20 см D (CaSO4 x 2H2O) = 0,47 т/га

Для горизонту 20-40 см D (CaSO4 x 2H2O) = 0,086 т/га

Для горизонту 0-40 см D (CaSO4 x 2H2O) = 1,24 т/га

Висновок до завдання 4.8: Проведення вапнування є недоцільним, так як ґрунт насичений основами. Ступінь насичення основами становить більше 75%.

За ступенем солонцюватості ґрунт - солонцюватий. Це може бути пов’язане з тривалим зрошенням ґрунтів слабо мінералізованими лужними водами, що містять вільну соду або мають несприятливе співвідношення між натрієм і сумою кальцію та магнію в сольовому складі. Для зниження втрат врожаю, треба промити його очищеної від соди водою і в подальшому використовувати, як можна чистішу поливну воду.

Завдання 4.9. Маса розрахункового шару ґрунту. Склад водної витяжки, сума токсичних солей і розрахунок поливної норми

Таблиця 4.10

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту,

г\см3

Маса розрахункового шару шару ґрунту, т/га

Аніони, мг.-екв./100 г

%

Катіони, мг.-екв./100 г

%

CO2-3

HCO-3

Cl-

SO4-2

∑A

Ca2+

Mg2+

Na++K+

∑K

0,03

0,061

0,0355

0,016

0,02

0,012

0,023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0-20

1,15

2300

0,5

0,015

1,0

0,0610

1,0

0,0355

3,1

0,0496

5,6

0,1611

3,5

0,070

1,3

0,0156

0,8

0,0184

5,6

0,1040

20-40

1,25

2500

-

0,8

0,0488

0,6

0,0213

2,5

0,0400

3,9

0,1101

2,8

0,056

0,9

0,0108

0,2

0,0230

3,9

0,0714

40-60

1,28

2560

-

1,1

0,0671

0,4

0,0142

2,0

0,0320

3,5

0,1133

2,5

0,050

0,8

0,0096

0,2

0,0230

3,5

0,0642

60-80

1,35

2700

-

1,2

0,0732

0.2

0,0071

2,1

0,0336

3,5

0,1139

2,3

0,046

1,0

0,0120

0,2

0,0230

3,5

0,0626

80-100

1,45

2900

-

1,5

0.0915

0,1

0,0035

2,7

0,0432

4,3

0,1382

2,4

0,048

0,9

0,0108

1,0

0,0230

4,3

0,0818

0-100

1,3

13000

0,1

0,003

1,12

0,0683

0,46

0,0163

2,48

0,0397

4,16

0,1273

2,7

0,054

0,98

0,01176

0,48

0,0110

4,16

0,0768

Продовження таблиці 4.10

 

Щільний розрахунковий залишок

Сума токсичних солей

Промивна норма,

Втрати урожаю, %

Шар ґрунту, см

%

кг/га

%

кг/га

м3/га

 

13

14

15

16

17

18

0-20

0,265

6095

0,14

3220

2479,4

Слабо солевитривалі - 20 -50 %

Середньо солевитривалі - без втрат

Сильно солевитривалі - без втрат

20-40

0,18

9000

0,07

3500

2695

40-60

0,18

13824

0,07

5376

4139,5

 

60-80

0,18

19440

0,08

8640

6653

80-100

0,22

31900

0,13

100188

74145

 

0-100

0,2

16052

0,1

24185

186622,4

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]