Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Завдання 4.4. Агрегатний склад ґрунту

Таблиця 4.5

Вміст водотривких агрегатів ґрунту, %

Шар ґрунту, см

Діаметр агрегатів, мм

Ступінь структурності

>5

5 - 3

3 - 1

1 - 0,5

0,5-0,25

>0,25

1 - 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-20

2

5

13

17

24

61

18

добра

20-40

-

2

11

19

25

57

13

добра

40-60

-

-

3

10

22

35

3

не задовільна

0-60

0,66

2,3

9

15,3

23,6

51

11,3

задовільна

Висновок до завдання 4.4: Оцінюючи структуру грунту, можна зробити висновок, що структурний стан грунту в шарі: 0-20 см - добрий з вмістом водотривких агрегатів більше 0,25 мм - 61%, у шарі грунту 20 - 40 см - добра структура - 57%, у шарі 40 - 60 см - не задовільна структура, у шарі

0 - 60 см - задовільна структура - 51%.

Заходи по оструктуренню ґрунту: Науково - обґрунтований обробіток ґрунту, дотримання сівозміни(за можливістю, включення багаторічних трав), проведення хімічних меліорацій ґрунту, внесення органічних добрив, боротьба з ерозією, застосування синтетичних полімерів - криліуму.

Завдання 4.5. Гранулометричний склад ґрунту

Таблиця 4.6

Розрахунок гранулометричного складу ґрунту

Шар ґрунту,

см

Діаметр агрегатів, мм

Назва гранулометричного складу ґрунту

>1

1 - 0,5

0,5 - 0,25

0,25 - 0,05

0,1 - 0,05

0,05 - 0,01

0,01 - 0,005

0,005 - 0,001

0,05 - 0,001

Менше 0,001

Менше 0,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0-20

-

2

10,2

17,5

29,7

18,2

16,8

24,5

59,5

10,8

87,1

Глинистий важкий

20-40

-

0,4

10,8

18,7

29,9

18,9

17,0

23,1

59

11,1

87,1

Глинистий важкий

40-60

-

1

10,0

17,9

28,9

18,6

17,8

19,8

56,2

14,9

88,9

Глинистий важкий

0-60

-

1,13

10,3

18

29,5

18,6

17,2

22,5

58,2

12,3

87,7

Глинистий важкий

Висновок до завдання 4.5: Оцінюючи ґрунт за гранулометричним складом згідно класифікації ґрунтів за М.О Качинським, дійшли висновку, що шари ґрунту 0 - 20, 20 - 40, 40 - 60 см - є важко суглинистими. Так,як гранулометричний склад не змінюється за шарами - то ґрунт має високу родючість.

Використання ґрунтів різного гранулометричного складу:

Від гранулометричного складу ґрунту залежать майже всі його фізичні властивості , які визначають умови росту і розвитку кореневої системи рослин.

Безструктурні глинисті ґрунти є дуже ущільненими і мають низьку водопроникність і високу вологоємність. У піщаних і супіщаних ґрунтах механічні елементи «стикаючись» один з одним – не взаємодіють і не утворюють агрегатів. Тому вони пухкі, мають високу водопроникність, дуже малу вологоємність і добрі повітряні властивості. (Таблиця 1.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]