Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Висновок до курсової роботи

При виконанні даної курсової роботи я набув теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни. Навчився давати оцінку типової приналежності та якості ґрунту, вміння використовувати наявну інформацію для визначення процесів ґрунтоутворення та оцінки типової приналежності ґрунту, вміння систематизувати науково обґрунтовані заходи щодо раціонального використання грунтів з метою розширеного відтворення їх родючості. Навчився давати кваліфіковані пояснення до кожного розділу курсової роботи, роблячи обґрунтовані висновки.

Список використаних джерел:

Книга

  1. Крупчинський Н.К. Атлас почв Украинской ССР - Киев «Урожай» 1979

  2. Екологічний енциклопедичний словник / Під заг. ред. І.І.Дедю. - Кишинів, 1990.

  3. Мякишев І. Проблеми українського ґрунтознавства. - Чернівці, 2001

  4. Джахангиров А.Д. Кузьмищев В.П.Энциклопедический словарь юного земледельца. - М., 1988.

Навчальний посібник

  1. Гнатенко О.Ф, Капштик М.В. Грунтознавство з основами геології / Київ - 2005.

  2. Сидякіна О.В., Драчова Н.І., Сидоренко О.І. - Херсон - 2012

Додатки

Таблиця 1.

Використання ґрунтів різного гранулометричного складу

Ґрунти

піщані та супіщані

легко-і середньо суглинкові

структурні важко суглинкові та глинисті

слабо оструктурені та злиті важко суглинкові і глинисті

Жито

Пшениця озима

Пшениця яра

Рис

Картопля

Овес

Ячмінь

Кукурудза

Люпин

Просо

Кукурудза

Люцерна

Еспарцет піщаний

Жито

Сорго

Люцерна жовта

Гречка

Соя

Слива

Ячмінь

Соняшник

Вишня

Кавуни

Льон

Цукровий буряк

Буркун білий

Дині

Квасоля

Коноплі

Буркун жовтий

Гарбузи

Горох

Вика

Черешня

Картопля

Квасоля

Конюшина

Слива

Цукровий буряк

Абрикос

Черешня

Вишня

Яблуня

Таблиця 2.

. Гранулометричний склад ґрунтів та їх придатність під плодові насадження (за В.Ф.Вальковим, 1986)

Гранулометричний склад ґрунту

Зони зволоження, ґрунти

надлишкового - дерново-підзолисті

достатнього - сірі лісові чорноземи опідзолені, вилугувані, типові

недостатнього - чорноземи звичайні

Посушлива-,: чорноземи південні каштанові

Піщаний

Малопридатні внаслідок бідності ґрунтів

Малопридатні на півночі. 3 успіхом використовуються на півдні під черешню, для інших плодових незадовільні

Задовільні

Задовільні, а інколи навіть кращі в даній зоні

Супіщаний

Можуть бути використані під сади. Добрі під черешню

Задовільні

Добрі

Задовільні і добрі

Легкосуглинковий

Цілком

задовільні

Добрі

Добрі

Задовільні, інколи незадовільні внаслідок глибинного засолення

Середньо-

суглинковий

Задовільні

Добрі за умов достатньої оструктуреної ґрунту

Добрі

і задовільні

Не завжди задовільні

Внаслідок глибинного

засолення

Важко-

суглинковий

Не зовсім задовільні при застої води і несприятливих фізичних властивостях

Задовільні, інколи незадовільні при ущільненні ілювіального горизонту

Задовільні, інколи

незадовільні

внаслідок

глибинного

засолення

Не зовсім задовільні внаслідок глибинного засолення

Глинистий

Незадовільні внаслідок застою води і поганих фізичних властивостей

Частина незадовільних внаслідок поганих фізичних властивостей,

На схилах, за винятком

черешні, використовуються

успішно

Задовільні часто не зовсім задовільні

внаслідок глибинного

засолення

Незадовільні внаслідок

глибинного засолення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]