Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lect.doc
Скачиваний:
116
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.06 Mб
Скачать

§3.3 Спектральні характеристики неперіодичних сигналів. Випадкові інформаційні сигнали

Основне завдання систем передачі даних, як довільних систем зв’язку – це виявлення інформаційних сигналів, розподіл яких в часі має випадковий характер. Першим наближенням таких сигналів є неперіодичні сигнали, одержані збільшенням періоду до нескінченності. Це приводить до зменшення частоти першої гармоніки, а відповідно і до зростання густини спектральних ліній сигналу. Так що в граничному наближенні спектр неперіодичного сигналу можна вважати не дискретним, а неперервним. Оскільки амплітуда гармонічних складових повинна різко зменшитись, то спектральні характеристики будуть у нормованому вигляді.

Випадкову змінну х(А), що є достовірною для певної події А зручно розписувати функцією розподілу

, де Р(х) – ймовірність того, що значення реальної величини Х не перевищує певне задане значення х.

Властивості:

 1. 0 ≤ Fx ≤1;

 2. Fx1) ≤ Fx2), якщо х1 ≤ х2;

 3. Fx(-∞) = 0;

 4. Fx(∞) = 1.

Щоб вести аналогію з періодичними сигналами зручно розглядати густину ймовірності Рх(х), як відношення , тоді подія

.

Для опису випадкової змінної додатково вводять параметри:

 1. середнє значення або математичне сподівання

 2. середньоквадратичне значення

 3. дисперсія (відхилення від середнього значення)

§3.4 Ширина спектру сигналіврізних типів спд

Типи сигналів і види зв’язку

Ширина спектру

1. Телеграфний

0 – 100Гц.

2. Передача цифрових даних з шв. 2400В

0 – 2400Гц.

3. Телефонний зв’язок

300 – 3400Гц.

4. Звукове мовлення

50 – 10000Гц.

5. Факсимільний зв’язок

1) 120 знаків/хв, смуга 0 – 1465Гц.

2) для передачі газетного тексту 0 – 180 кГц

6. Телевізійний сигнал

50 – 6,5мГц.

Тема 4. Принципи модуляційної обробки інформації в каналах спд § 4.1. Різновидності модульованих сигналів

Для перенесення інформації від джерела до приймача використовуються сигнали, що добре розповсюджуються в певному середовищі – повітрі, оптичному волокні та ін. Найчастіше це високочастотні коливання струму чи напруги або електромагнітні хвилі.

Процес перетворення одного з параметрів несучого сигналу, а саме амплітуди, частоти, фази за законом функціональної зміни інформаційного сигналу називають модуляцією. Зворотній процес, тобто виділення інформаційного сигналу з модульованого коливання називається детектуванням. В залежності від використання сигналу носія та виду корекції його параметрів розрізняють кілька методів модуляції:

 1. Амплітудно-модульовані коливання (АМ) – це зміна амплітуди сигналу несучого коливання за законом зміни інформаційного сигналу;

 2. Частотно-модульовані коливання (FM) – це зміна частоти за законом інформаційного сигналу;

 3. Фазова модуляція (PM). Фазову і частотну модуляцію об’єднують у кутову модуляцію.

 4. Амплітудно-імпульсна модуляція (РАМ). Її суть зводиться до квантування інформаційного сигналу певним набором імпульсних сигналів. Розрізняють два види АІМ:

 • коли амплітуда імпульсів повторює огинаючу інформаційного сигналу на протязі тривалості імпульсів;

 • амплітуда є фіксованою і приймає значення рівне відліку інформаційного сигналу в момент квантування.

 • Частотно-імпульсна модуляція (PFM).

 • Часово-імпульсна модуляція (РТМ).

 • Широтно-імпульсна модуляція (PDM). Її суть полягає в зміні тривалості імпульсу за законом інформаційного сигналу. Розрізняють симетричну ШІМ, коли частота є постійною та ациклічну ШІМ при змінному періоді імпульсних сигналів.

 • Фазово-імпульсна модуляція – є частковим випадком РТМ. Тут інформація кодується тривалістю паузи, тобто зміною початкової фази між сусідніми імпульсами, один з яких є опорним, інший – інформаційним. Ациклічні методи ШІМ та ФІМ вважаються найбільш економними.

 • Кодово-імпульсна модуляція. Суть полягає в кодуванні інформаційних сигналів з допомогою цифрового потоку даних, який одержаний при квантуванні інформаційного повідомлення за часом та рівнем. Частковий випадок – лічильно-імпульсна модуляція (PNM).

  Сигнали імпульсної модуляції можуть мати високочастотне заповнення несучою частотою. Використовуються подвійні позначення: АІМ-ЧМ, КІМ-ФМ.

 • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]