Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lect.doc
Скачиваний:
119
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Тема 8. Транспортні мережі передачі даних

Технічною основою побудови транспортних мереж є телекомунікаційні системи передачі синхронної цифрової ієрархії. Їх принципова відмінність від існуючих раніше цифрових систем полягає в тому, що вони є тільки засобом ефективної передачі, а саме транспортних даних між об’єктами і самі не виступають джерелами інформації.

Як відмічалося раніше, структури із стандартною плезіохронною цифровою ієрархією та інші включаються в системи SDH у вигляді віртуальних контейнерів. Групи однотипних або різнотипних віртуальних контейнерів передаються між елементами транспортної мережі по лініях передачі у вигляді інформаційних структур, що називаються синхронними транспортними модулями (STM). Транспортування STM забезпечується з різними швидкостями STM-1, 4, 16, 64 з допомогою додавання до окремого транспортного модулю відповідного заголовку, який дозволяє здійснити адресацію, а також регенерацію на певних етапах сформованих пакетів даних.

Структурна схема системиSDH складається з двох кінцевих мультиплексорів, вузла регенерації та мультиплексора вводу-виводу з кросконектором. SDH-комірка є базовою структурною одиницею транспортних мереж передачі даних.

Література

 1. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2004. – 1104 с.

 2. Столлингс Вильям. Компьютерные системы передачи данных, 6-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2002. – 928 с.

 3. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 1 – Современные технологии / Б.И. Крук, В.Н.Попантонопуло, В.П. Шувалов; под ред. профессора В.П. Шувалова. – изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 647 с.

 4. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 2 – Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г.П.Катунин, Г.В.Мамчев, В.Н.Попантонопуло, В.П.Шувалов; под ред. профессора В.П. Шувалова. – изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 672 с.

 5. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBMPC. Лабораторный практикум наElectronicsWorkbenchиVimSimпо элемнтам телекоммуникационных систем. – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 480 с.

 6. Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. М.: Постмаркет, 2001. – 480 с.

 7. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2003. – 248 с.

 8. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Комп’ютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с.

 9. Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.:Петербург, 2005. – 496 с.

 10. Агуров П.В. Интерфейс USB. Практика использования и программирования. – СПб.:Петербург, 2005. – 576 с.

 11. А.В. Фролов, Г.В. Фролов. Модемы и факс-модемы. Программирование для MS-DOS и Windows. – М.: Диалог-МИФИ, 1995.

 12. Гнедов Г.М. Контроль аппаратуры передачи данных. М.: Радио и связь. 1981.

 13. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. – 255 с.

 14. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2001. – 928 с.

 15. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.

 16. Крис Брентон. Разработка и диагностика многопротокольных сетей. – М.: Профиздат, 1999. – 409 с.

 17. С. Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. 6-е-изд. К.: Диалектика, 1997.

*********************************************

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]